Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verhouding van Woord en daad moet in bijbels perspectief zuiver blijven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verhouding van Woord en daad moet in bijbels perspectief zuiver blijven

Jubileumbundel voor zendingsartsenechtpaar Helms-Ter Weel in Venda

4 minuten leestijd

FRANEKER - Is het werken in een "thuisland'' in Zuid-Afrika collaboratie of profetie? Met deze vraag houdt Gert Kruger, zendingspredikant van de Gereformeerde Kerk van Venda, zich bezig in een bijdrage in "De daad bij het Woord", een bundel opstellen aangeboden aan het zendingsartsenechtpaar Helms-Ter Weel ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van hun werk in Venda, een thuisland van Zuid-Afrika.

Zijn antwoord is dat er, ondanks alles wat er tegen het thuislandensysteem getuigt, profeten moeten zijn in de "thuislanden", die de genade van God -verkondigen aan degenen die hun levert buiten zichzelf in Christus zoeken, en het oordeel over hen die in hun zonden volharden. Het is onbegrijpelijk dat degenen die kritiek hebben op het "thuislandenbeleid" zich aan de thuislanden onttrekken omdat hun aanwezigheid daar een compromis zou zijn. Kruger zegt: „Nee, we mogen het kwaad niet goedpraten, de muren niet wit kalken. Maar het is juist een compromis wanneer men handelt in de geest van het beleid waartegen men zich verzet; de geest van hoogmoed en (westerse) eigengerechtigheid".
Sinds 1961 werkt dokter Helms met zijn vrouw namens de zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken onder het volk van Venda. In een bundel opstellen met bijdragen van een twaalftal auteurs, uit Afrika en Nederland, wordt hun werk, en de context waarin dat werk geschiedt, onder onze aandacht gebracht. De opstellen in de bundel zijn van verschillende aard en lopen ook wat de opvattingen betreft nogal uiteen. Er wordt ons een inzicht gegeven in de praktijk .van het werk van de medische zending, de daadwerkelijke barmhartigheid als onmisbaar onderdeel van het werk der zending en de problemen waarmee artsen in ontwikkelingslanden in het algemeen en in Zuid-Afrika in het bijzonder te maken hebben.

Culturele factoren

Veel .aandacht is er voor allerlei culturele factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken onder het volk van Venda. Verder klinkt de politieke problematiek van Zuid-Afrika, het probleem van de apartheid vooral, door alles heen. Gematigde en meer radicale standpunten in dezen vinden we in dit boek naast elkaar. De bijdragen in dit boek zijn dan ook niet uit één geest geschreven. Soms blijft men te veel steken in een structurele analyse en blijft de maat van de oplossing, dié juist binnen het kader van zendingswerk geboden wordt, beneden de maat van de christelijke hoop, zoals bij voorbeeld in de bijdrage van A. S. van Niekerk jr., waarin de reactie op het kolonialisme tot horizontale eenzijdigheid leidt.

Medische dienst

Een helder bijbels zicht op de plaats van de medische dienst in het geheel van de zending vinden we in. het opstel van L. Floor over "Genezing in bijbels perspectief'. Het medische werk heeft in bijbels perspectief drie motieven: het barmhartigheids-, het verkondigings- en het eschatologisch motief. Daarnaast echter vinden we een onbijbelse visie op de positie van de vrouw in kerk en samenleving door Lillian T. Muofhe. Het vasthouden aan de verschillende plaatsen die God aan man en vrouw in Zijn Woord geeft, wordt betiteld als discriminatie in dé zin van apartheid. De ongenuanceerde conclusie is dat het „patriarchale kwaad" rigoureus uit de wereld moet worden geholpen. 
Hoewel de bijdragen aan de bundel vooral gericht zijn op de situatie van het werk In Venda, hebben ze toch een dermate algemeen karakter dat ze ook betrekking hebben op het geheel van de vragen van de verhouding van zendings- en ontwikkelingswerk in Afrika en de gehele Derde Wereld.
Wat de gecompliceerde situatie van het werk in Zuid-Afrika betreft, en ook wat betreft alle situaties waarin men werken moet binnen structuren die belemmeren, kan ik me vinden in de conclusie van Krugers opstel over het profetisch getuigenis van Gods heerschappij. Hij zegt: „Dit betekent dat de profeet tegenover de ene structuur niet maar een andere structuur moet verkondigen. Wie denkt dat het heil in Zuid-Afrika zal baanbreken wanneer de apartheid is vervangen door integratie, ontkent dat ons heil alleen in Christus is gelegen. We leven nu nog in de tijd tussen Zijn komst en wederkomst. Het heil is reeds aangebroken, maar nog niet volkomen. Het nieuwe Jeruzalem wordt niet gebouwd met onze daden. God Zelf zal die stad ut de hemel doen nederdalen".
N.a.v.: "De daad bij het woord",
door C. D. Affourtit en C. J. van den Broek (red.);
Een bundel opstellen aangeboden aan
het zendingsartsenechtpaar Helms-Ter Weel;
uitg. Van Wijnen, Franeker; 160 blz.; prijs 25 gulden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 oktober 1989

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Verhouding van Woord en daad moet in bijbels perspectief zuiver blijven

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 oktober 1989

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken