Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het werd tijd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het werd tijd

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gelukkig vindt onze overheid thans dat de tijd aangebroken is om tegen de boerenacties op te treden. Al te lang heeft men de boeren laten begaan in de hoop dat ze vanzelf zouden ophouden. Maar het tegendeel was het geval. De acties kregen een steeds grimmiger karakter. Gisteren heeft de ME de blokkade van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam beëindigd. Al meer dan twee weken was daar de normale gang van zaken verstoord. Inmiddels waren de computers stil komen te liggen. Dat gaf onaanvaardbare consequenties voor de afgifte van kentekenbewijzen en voor de politie.

De commissaris van de Koningin in NoordHolland belette gisteren boeren die over de Afsluitdijk oprukten, de toegang tot zijn provincie door een brug te laten opendraaien. Actievoerders met tractoren kun je nu eenmaal lang van tevoren zien aankomen, dat is voor de tegenpartij een voordeel. Later werd met de boerenleiders overeen gekomen dat ze weer naar Friesland zouden terugkeren.

Veel succes hebben de boeren met hun acties nog niet gehad. Wel hebben verschillende directeuren van afvalverbrandingsinstallaties en anderen zich onder druk solidair verklaard met de boeren, maar veel levert dat niet op. In de eerste plaats zijn dat niet de mensen die Invloed hebben op de beslissingen in Brussel en Den Haag over de graanprijzen en bovendien zijn die solidariteitsverklaringen zozeer afgelegd onder druk, dat ze geen enkele overtuigingskracht hebben.

In de Tweede Kamer vonden de boerenacties ook nauwelijks steun. Alleen Groen Links (historisch gezien bepaald geen bondgenoot van de boeren) nam het er gisteren bij monde van mevrouw Beckers voor op. Zij beschouwde de acties als de enige mogelijkheid die de boeren nog restte In een democratie die voor hen bar slecht werkt. Minister Braks heeft inmiddels een drietal mensen benaderd die zich over de problemen van de akkerbouwers moeten buigen. Dat is een goede zaak.

In brede kring is immers twijfel gerezen of de EG-politiek ten opzichte van de akkerbouwers —een politiek van de koude sanering— wel onverkort moet worden doorgevoerd. Een verlaging van de graanprijzen, omdat de produktiegrens van 160 miljoen ton is overschreden, leidt bij de desbetreffende boeren gemakkelijk tot een streven om die lagere prijs goed te maken met een nog hogere produktie. Op die manier werkt het landbouwbeleid averechts.

Vandaar dat de gedachte aan produktiebeheersing door middel van contingentering en braakleggingsregelingen opnieuw naar voren gekomen is. Met name de socialisten denken In die richting. Zij hebben nooit zo heel erg veel vertrouwen gehad in de werking van het marktmechanisme en hebben het altijd meer verwacht van overheidsingrijpen.

Werkgevers staan over het algemeen afwijzend tegenover een dergelijke overheidsregulering, behalve wanneer ze het (om welke reden dan ook) op de vrije markt niet kunnen redden. In die situatie verkeren de akkerbouwers thans.

Het Is echter niet eenvoudig om een sluitend geheel van regelingen te bedenken dat de belastingbetaler en de consument niet ai te veel kost, dat niet fraudegevoelig is en bovendien een structurele gezondmaking van de akkerbouw niet blokkeert. Het landbouwbeleid is in hoge mate een EG-zaak en in Brussel heeft men te maken met zeer uiteenlopende situaties. De produktiviteit van de Nederlandse akkerbouwers ligt stukken hoger dan van hun collega's In Portugal. En veel meer dan de veehouderij is de akkerbouw onderworpen aan invloeden van de natuur. Een mooie zomer, zoals vorig jaar, leidt tot een hoge graanoogst, terwijl dat het jaar daarop weer heel anders kan liggen.

De demonstrerende boeren hebben In ieder geval bereikt dat alom de aandacht gevestigd is op hun problemen. Problemen die we niet moeten onderschatten. Het is een hard gelag om op je kapitaal te moeten interen. Maar dat rechtvaardigt nog niet allerlei blokkades van overheidsgebouwen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Het werd tijd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's