Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kwaliteit van grondwater in Moordrecht ernstig bedreigd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kwaliteit van grondwater in Moordrecht ernstig bedreigd

Bodem onder voormalige Zellingwijk moet worden gesaneerd

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOUDERAK - Als de bodem van de voormalige Zellingwijk niet wordt gesaneerd, zal het diepe grondwater onder Moordrecht over circa twintig jaar zeer sterk vervuild zijn met benzeen, afkomstig uit Gouderak. De voorlopige maatregelen die daar nu getroffen zijn (gedeeltelijke isolering) houden dat niet tegen. De totale kosten van een minimale sanering van de Hollandse IJssel belopen zeker 100 miljoen gulden.

Dat valt op te maken uit een tussenevaluatie in een nieuwe brochure van de Stuurgroep Hollandse IJssel, waarin wordt aangekondigd dat eind april de presentatie van saneringsmogelijkheden zal plaatsvinden. De stuurgroep wordt gevormd door zes IJsselgemeenten, de drie regionale waterbeheerders en de provincie. Het Rijk is via de drie ministeries bij het project Hollandse IJssel betrokken.

De Hollandse IJssel is de zwaarst vervuilde rivier van ons land. Volgens drs. R. H. van Otterloo, hoofd verkenningen water van de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat, is de concentratie verontreinigd baggerslib dicht bij Gouda het grootst. „De IJssel gaat wel met de getijden mee, maar het effect bij Gouda is net te gering om daar ook verontreinigd slib mee te nemen".

De bodem is ook daar sterk vervuild met een breed scala van verontreinigende stoffen: zware metalen, arseen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's), minerale olie, extraheerbare organische chloorverbindingen (eoci), polychloorbifenylen (pcb's) en pesticiden. Onlangs op uitgebreide schaal verrichte proefboringen hebben reeds eerdere vermoedens op dit punt alleen maar bevestigd. Van Otterloo: „Het trieste is dat de waterbodem, de opgehoogde zellingen en het rivierwater in de eerste plaats elkaar beïnvloeden. Zo lang de vervuilingsbronnen niet zijn aangepakt, is sanering natuurlijk dweilen met de kraan open".

Zuurstofloos

In het water van de rivier bevindt zich een veel te hoge concentratie van fosfaat en stikstof, een aantal zware metalen, maar ook een aantal organische verontreinigingen. De fosfaatconcentraties zijn zelfs de hoogste van het gehele Benedenrivierengebied. In het bovenstroomse deel (boven Gouderak) zijn de zuurstofgehaltes in het water zeer laag, volgens de stuurgroep is het water „bij tijd en wijle zelfs zuurstofloos".

Juist in dat deel ligt de nieuwe installatie van aannemer Van den Herik BV uit Sliedrecht om proeven te doen met het uitbaggeren van 20.000 kubieke meter vervuild slib. Over de eerste resultaten van de zogenaamde hydrocyclonage was de milieudeskundige R. P. Wimmers reeds veertien dagen geleden tegenover onze krant bijzonder enthousiast. Baggerspecie bleek te scheiden op korrelgrootte en daarmee ook op verontreiniging. Het principe berust op het opwoeien van water met een bepaalde snelheid en intensiteit in smalle kokers met overloop, waardoor het grotere materiaal neerslaat en het kleinere in de overloop bezinkt. Daarna kan aan de specie nog water worden onttrokken.

Van Otterloo reageert wat voorzichtig op het enthousiasme van het bedrijf. „De resultaten blijken nogal wisselend. Men scheidt op zeer kleine fracties, maar juist in het gebied waar men nu ligt, is er weinig grotere fractie met minder aangekleefde verontreiniging. Maar we zijn inderdaad op de goede weg. Ik zie ook in dat op deze manier kleinere depots nodig zouden kunnen zijn. Toch ligt het veel aan de plek waar men baggert. Ook ontstaan moeilijkheden bij olieachtige stoffen, die samenklonteren en dan door de installatie als verkeerde fractie worden aangezien".

Scenario's

Samen met zijn collega P. C. M. van Zundert, medewerker op de afdeling vergunningenbeleid van RWS, ziet hij ook mogelijkheden in het opbergen van vervuilde slib onder water. Van Otterloo: „Dat is niet geheel nieuw, eigenlijk is dat ook wat bij de slufter gebeurt. Gebleken is namelijk dat verontreinigingen minder mobiel zijn in zuurstofarme omstandigheden. Onder water opbergen op plaatsen met een geringe grondwaterstroming, kan wel degelijk". De stuurgroep zelf is van mening dat de IJssel zonder maatregelen door de verontreinigende invloed geen volwaardige schakel kan worden in de recreatieve vaarroute van IJsselmeer naar Zuidelijke Delta.

Zij vindt dat op korte termijn maatregelen nodig zijn. Na het afronden van de onderzoeksfase (mei 1990) moeten vijf saneringsscenario's worden gepresenteerd. Het basisscenario leidt tot een milieuhygiënisch aanvaardbare situatie, de andere scenario's bieden meer mogelijkheden -voor de ontwikkeling van het gebied. Verwacht wordt dat alle overheden zich nog voor de zomervakantie uitspreken over het bij voorkeur uit te werken scenario, terwijl dan in het najaar van 1990 opdracht kan worden verleend voor het uitwerken van een scenario.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 12 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Kwaliteit van grondwater in Moordrecht ernstig bedreigd

Bekijk de hele uitgave van maandag 12 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's