Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overslydrecht blijft hervormd bejaardenhuis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Overslydrecht blijft hervormd bejaardenhuis

5 minuten leestijd

SLIEDRECHT - In Sliedrecht wordt nog dit jaar begonnen met de bouw van een nieuw onderkomen voor het, hervormde bejaardentehuis Overslydrecht. Dit ondanks kritiek van VVD en PvdA, die het bestaansrecht van een hervormd Overslydrecht betwisten. Dat betwisten is de afgelopen 135 jaar wel vaker gebeurd, maar Overslydrecht bleek altijd weer over voldoende draagvlak te beschikken.

Overslydrecht werd 'geboren' in 1852. In een gezamenlijke vergadering van gemeenteraad, kerkeraad en het kerkbestuur werd toen de wenselijkheid besproken van een pudemannen- en -vrouwenhuis. Doel was vooral „de zedelijke vorming dezer behoeftigen". Om de financiën rond te krijgen besloot men een beroep te doen op de christelijke vrijgevigheid. Bekostiging met belastinggeld werd verworpen omdat een vrijwillige bijdrage meer in de geest van de christelijke naastenliefde lag.

Alle inwoners kregen een aanbevelingsbrief aangeboden en een intekenlijst ging rond. Na acht dagen bleek er voor 3800 gulden te zijn toezegd. Een commissie van voorbereiding oordeelde echter dat er minstens 5000 gulden nodig was. Men besloot daarom de ingezetenen te vragen hun bod te verhogen „met de bede, dat de God der Liefde hunne harten met liefde vervullen mogt". Een week na die herhaalde oproep waren de vereiste toezeggingen binnen. Het geld kwam wat moeilijker binnen, want niet iedereen kwam zijn belofte na. In de boekhouding uit de beginjaren staat dan ook meermalen: „Niet betaald, heeft uitvluchten gezocht".

Toch kon er een oude pastorie met schuur worden gekocht voor 2500 gulden. Binnen een maand was er een plan voor een verbouwing. Over wie de werkzaamheden mocht uitvoeren, is een harde strijd gevoerd. Bij een openbare inschrijving bleken er veertien gegadigden. De laagste inschrijving kwam uit op 830 gulden. De commissie vond dat bedrag echter te hoog. Vijf dagen was er daarom opnieuw een aanbesteding. Het werk was toen in vijf onderdelen gesplitst. De aannemers kwamen toen samen 35 gulden goedkoper dan bij de eerste inschrijving.

IJzeren kribben

Na enige tijd kon er een inventaris worden aangeschaft. Er werden 29 eenpersoons en twee tweepersoons ijzeren kribben aangeschaft. Er werd ook gezocht naar een echtpaar dat leiding zou kunnen geven in het tehuis. In de Haarlemsche Courant werd een advertentie geplaatst voor een "binnenvader en moeder". Er werden drie echtparen uitgenodigd voor een gesprek. Een van die echtparen trok zich terug omdat het niet hetzelfde eten wilde krijgen als de bejaarden (slechts twee of drie keer vlees per week). Een ander paar trok zich terug toen het vernam dat bij overlijden van een van de echtgenoten de ander automatisch ontslagen zou worden. Uiteindelijk werden Pieter van Altena en zijn vrouw Maria Kuypers de eerste binnenvader en binnenmoeder van het hervormde rusthuis. Pieter en zijn Maria hadden geen eigen afgezonderd vertrek om in te wonen. Weliswaar stond hun 's zomers de voorkamer ter beschikking, maar in de winter deed die dienst als ziekenzaaltje. Hun enige stukje privéruimte was dan de bedstede in de keuken. Ook in ander opzicht hadden ze weinig vrijheid. Een reglement van orde, opgesteld in 1854, dicteerde het gehele leven in het tehuis. Tijd van opstaan, eten, naar bed gaan. Bijbel lezen, psalm of gezang zingen, het aantal kaarsen dat mocht branden; het stond allemaal vast.

Men startte met 27 verpleegden. Later nam dit aantal eerst nog wat toe, maar in 1883 was het aantal verpleegden teruggelopen tot twaalf personen.

Bij de oprichting in 1852 werd er nog gesproken van een gereformeerd oude mannen- en -vrouwenhuis. Volgens ir. W. Bos, die zich verdiept heeft in de geschiedenis van de bejaardenzorg in Sliedrecht, was bij de oprichting 'gereformeerd' nog hetzelfde als 'hervormd'. Pas later werkte de Afscheiding door en is men het tehuis bewust hervormd gaan noemen. Zo kreeg het tehuis bij een verbouwing in 1934 de naam Hervormd Rusthuis.

Twee jaar later, in 1936, stond de hervormde identiteit opeens ter discussie. Het bestuur wilde met zoveel woorden in de statuten opnemen dat het rusthuis in de eerste plaats voor leden van de hervormde gemeente was en, zo daar voldoende ruimte over was, ook voor andere protestanten. De toenmalige burgemeester, Popping, vond dat niet terecht. Het rusthuis was opgericht als een tehuis voor héél Sliedrecht, meende hij. Weliswaar was er bij de oprichting sprake geweest van een hervormd karakter, maar dat was omdat iedereen toen hervormd was. En nu niet iedereen meer hervormd was, hoefde het tehuis ook niet meer exclusief hervormd te zijn. De kerkvoogdij kwam echter niet onder de indruk van de argumenten van de burgemeester.

Het nieuwe Overslydrecht, dat nu gebouwd gaat worden, is de opvolger van drie generaties rusthuizen. 'Het eerste was in de al genoemde oude pastorie; het tweede stond aan de Stationsweg. Kort nadat dié weg werd aangelegd, werd daar een tehuis uit de grond gestampt.

Het gebouw aan de Stationsweg voldeed in de jaren zestig niet meer aan de eisen van de tijd. De meeste van de bewoners sliepen in slaapzalen van acht personen en er waren slechts twee dagverblijven: één voor mannen en één voor vrouwen. Er vond daarom opnieuw nieuwbouw plaats en begin 1967 kon het huidige Overslydrecht worden betrokken, voor die tijd een zeer ruim en modern bejaardentehuis.

Twintig jaar later blijkt opnieuw behoefte te zijn aan nieuwbouw. Het nieuwe seniorencomplex komt tussen de Kerkbuurt en De Bonkelaar. De nieuwbouw moet het huidige Overslydrecht-complex volledig vervangen. Aan een bejaardenhuis kan veel veranderen. Het bestuur bestaat niet meer uit regenten en de binnenvader van het huis heet nu directeur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Overslydrecht blijft hervormd bejaardenhuis

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken