Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hervormde synode eist uniforme beheersregels

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hervormde synode eist uniforme beheersregels

Grote verandering 'oud toezicht' en Vrij beheer'

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

DOORN — „Het zijn helemaal geen pauselijke regelingen. Met deze besluiten wordt juist de positie yan de kerkeraad als ambtelijke vergadering benadrukt en wordt de presbyteriale lijn doorgetrokken". Dat antwoordde gisteren ds. P. van den Heuvel op de reactie op plannen, voorgelegd aan de hervormde synode, om te komen tot een uniforme beheersregeling. De drie verschillende vormen van kerkelijk beheer moeten voor 1996 op één lijn zijn gebracht, zo besloot de synode. Vier synodeleden stemden tegen. Het besluit heeft geldingskracht voor alle hervormde gemeenten.

Ds. Van den Heuvel is voorzitter van de commissie die de plannen heeft uitgewerkt. Volgens hem zal het er door de nieuwe regeling in de gemeenten alleen maar democratischer tóegaan. „De kerkeraad krijgt meer grip op een terrein dat in vele gemeenten aan zijn verantwoordelijkheid onttrokken is".

De synode heeft al in 1988 besloten dat er een nieuwe beheersvorm nloet komen. Nu de synode akkoord is gegaan met de kerkordelijke consequenties van dit besluit, is de beurt aan de classes hun oordeel te geven. Daarna moet de synode een definitief besluit nemen.

Grote verandering

Kern van de nieuwe beheersvorm is dat de kerkeraad sterker betrokken wordt bij het financieel beleid van de gemeente. In de Gereformeerde Kerken ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van geld en goederen geheel bij de kerkeraad.

Vooral voor kerkvoogdijen die toezicht op het beheer volgens de oude kerkorde hebben (oud toezicht) of helemaal geen toezicht hebben (vrij beheer) betekent het synodebesluit een grote verandering. Voor kerkvoogdijen die het beheer volgens de kerkorde van 1951 hebben geregeld (aangepast toezicht) is de overgang nauwelijks merkbaar. Het besluit werd in die zin afgezwakt dat een op de drie kerkvoogden een niet-ambtsdrager mag zijn en dat het huidige toezicht enigszins versoepeld wordt. Vindt de aanpassing niet plaats, dan zal de Provinciale Kerkvoogdij Commissie ingrijpen en optreden als tijdelijk waarnemer ten einde de nieuwe situatie te creëren.

Door diverse synodeleden werd kritiek geuit op het feit dat de gemeenten nu worden verplicht de ene nieuwe beheersvorm in te voeren. Ouderling-kerkvoogd H. Reurink vond zelfs dat de synode „papaal" bezig was. Met enkele anderen was hij van mening dat de oude situatie best kan voortbestaan. „Als het maar goed draait", zo zei hij. Ds. Van den Heuvel was het echter niet met hem eens.

Ds. J. G. van Loon uit Zierikzee verwacht dat het besluit van de synode heel wat los zal maken in de gemeenten. Heel wat gemeenten, niet alleen uit de rechterflank, die hun beheer niet hebben aangepast aan de nieuwe kerkorde, zullen de nodige moeite hebben met dit besluit. Ds. Van Loon wees er desgevraagd op dat er over deze kerkvoogden gepraat is zonder dat ze gehoord zijn.

Ratificatie SoW

De synode bekrachtigde het tijdens de combisynode genomen besluit tot vorming van een commissie ad hoc die binnen drie maanden een uitweg uit de impasse in het Samen-op-Wegproces moet vinden.

De synode stemde verder in met een regeling voor studieverlof voor predikanten. In de kerkorde zal na verdere kerkordelijke procedures worden vastgelegd dat elke voorganger om de vijf jaar recht heeft op drie maanden studieverlof.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Hervormde synode eist uniforme beheersregels

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's