Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenwording kleurling-en zwarte kerk vertraagd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Eenwording kleurling-en zwarte kerk vertraagd

Ds. Metler: We moeten meer Gods hand zien in Z-Afrika

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

KAAPSTAD / JOHANNESBURG - De aangekondigde eenwording van de (kleurling) Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (NGSK) en de (zwarte) Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika (NGKA) zal mogelijk in september van dit jaar geen doorgang kunnen vinden, op grond van kerkordelijke problemen die gerezen zijn. Ds. J. Metler, moderamenlid van de NGSK, zegt echter dat mensen meer ge hand van God moeten zien, ook in deze zaken. „Gaat de vereniging in september niet door, dan betekent het mis-schien dat we wel samen met de (blanke) NG-Kerk tot verdere eenwording kunnen komen. Dat zou ook heel bijzonder zijn en dat is dan ook de leiding van God.'

Zowel de NGSK met 250.000 doop- en belijdende leden als de NGKA met -volgens de eigen laatste Statistieken- ruim 300.000 leden is een zogenaamde dochterkerk van de grote blanke NG-Kerk. Beide kerken behoren tot dezelfde kerkenfamilie. De blanke NG-Kerk telt bijna anderhalf miljoen leden. Alle drie de kerken zijn lid van de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR) en had- Sen in dat internationale verband ook Samensprekingen in de Zuidafrifeaanse plaats Vereeniging. Geheel in de lijn van die besprekingen zou gepoogd worden tot meer eenheid te komen.

Er hebben inmiddels besprekingen plaatsgevonden tussen de blanke kerk en haar dochters. Die besprekingen worden voortgezet, maar lijken wat problemen op te leveren omdat de blanke NG-Kerk haar driejaarlijkse synode pas in oktober dit jaar houdt in Bloemfontein. Dit gebeurt nadat de synoden van de NGKA en de NGSK met het oog op de komende eenwording tegelijkertijd, maar in verschillende gebouwen, bijeenkomen. Dat gebeurt allemaal in de plaats Belhar bij Kaapstad, van 20 september tot 4 oktober dit jaar. De synode van de NGKA zal daartoe vervroegd samenkomen. Begin oktober vergadert de blanke NG-Kerk aan -volgens een bepaald schema- in Bloemfontein.

Geen mandaat

De laatstgehouden synode van de NG-Kerk in Kaapstad in 1986 wilde tot een zekere eenheid komen, maar gaf daarbij geen richtlijnen ten aanzien van de kerkordelijk te volgen foute. In de NG-Kerkstructuur is het voor het huidige moderamen, onder leiding van moderator prof. dr. Joh. Heyns, heel moeilijk om concreet te onderhandelen en is het wachten op een eventueel mandaat van de komende synode in Bloemfontein.  De nu gerezen problemen bij de eenwording van de zwarte en de blanke kerk zijn veroorzaakt doordat twee van de zeven streeksynoden van de NGKA procedurele bezwaren hebben aangevoerd tegen de komende eenwording. Er zou namelijk onder andere niet voldoende getoetst zijn of het grondvlak eenwording reeds nu \yil bereiken of dat men dat liever eerst wil proberen met de grote blanke NG-Kerk erbij.

In mindere mate zijn er binnen de NGSK bezwaren aangedragen. In die kerk kent men niet de streeksynoden die een overkoepelende synode vormen zoals bij hun zwarte broeders, maar hun synode wordt gevormd uit 32 ringen. Een daarvan heeft in ieder geval ook kerkordelijke bezwaren ingediend tegen de gang van zaken, zo stond vermeld in "De Ligdraer", het ambtelijk orgaan van de NGSK, waarvan dr. A. Boesak de moderator is. De scriba van de synode deelde mee dat het ook hier niet om principiële bezwaren gaat, maar vooral om kerkordelijke. 

10 aprilOm de komende eenheid tussen de NGSK en de GKSA voor te bereiden zou aanvankelijk een commissie op 14 maart bijeenkomen, maar de NGKA-moderamenleden waren toen onverwacht in het buitenland. Nu hoopt men op 10 april de zaken met betrekking tot het „interne probleem" op een rijtje te zetten. Naar buiten werd de komende aankondiging informeel nogal eens een beetje propagandistisch gepresenteerd als het vormen van een blok tegenover de blanke NG-Kerk.  Daarbij speelt ook een rol dat vooraanstaande leden van met name de zwarte NG-Kerk in de wandelgangen uitspreken -zoals bij voorbeeld onlangs tijdens de gereformeerde synode in Lunteren- dat als de een wording tussen de gereformeerde kerken van de kleurlingen en de zwarten niet doorgaat, dat vooral veroorzaakt zou worden door financiële chantage van de blanke NG-Kerk. Veel plaatselijke NG-gemeenten steunen namelijk zwarte en kleurlinggemeenten in financieel opzicht. Dat gebeurt ook uit de landelijke NG-kassen.

OnheusDe blanke NG-kerk noemt bij monde van haar persvoorlichter -en directeur oecumenische zaken dr. P. Rossouw deze suggesties een „infame leugen". „Dat verwijt hebben wij al te horen gekregen tijdens de zogenaamde GOR-consultaties in Vereeniging. Toen hebben wij daarover uitvoerig gesproken. Ons ambtelijk standpunt is volkomen duidelijk. Financiële druk is voor ons absoluut geen middel. Ik weet niet of misschien een enkele kerkeraad ooit zoiets gesuggereerd zou hebben of misschien gepraktizeerd. Maar ik vind het een zeer onheuse beschuldiging als nu zulke praatjes rondgestrooid worden en wij de zondebok gemaakt worden van iets wat bij hen intern zich voordoet".  Ook ds. Metier van de NGK is zeer terughoudend in zijn oordeel. „Ik weet dat deze praatjes de ronde doen. Ik wil er niets over zeggen. Velen beweren of suggereren zoiets te vermoeden, maar bewijzen bfen ik nog niet tegengekomen. Op 10 april zal het zeker ter sprake komen. De vraag is of deze beschuldigingen de waarheidstoets kunnen doorstaan". 

Ds. Metler zegt ervan overtuigd te zijn dat Gods leiding veel meer gezien moet worden in de plannen tot eenwording. „Als we in september wel tot eenwording komen als de kerkordelijke problemen overwonnen worden, moeten we dankbaar zijn. Vindt er vertraging plaats, dan moeten we niemand gaan beschuldigen, maar ons afvragen of het misschien ook niet Gods hand is, zodat de blanke NG-Kerk in oktober beslissingen zou kunnen nemen die eventueel leiden tot een nog grotere eenwording. Dat is volgens mij een bijbelser manier van denken".

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 34 Pagina's

Eenwording kleurling-en zwarte kerk vertraagd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 34 Pagina's