Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Diepgang ontbreekt enigszins in uitgave over Lofzang van Maria

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Diepgang ontbreekt enigszins in uitgave over Lofzang van Maria

Evenwichtige en pastorale verwoording van gedachten

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Uitgegeven door het Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus, verscheen van de hand van drs. W. Kats, gereformeerd predikant te Apeldoorn, het boekje "De omgekeerde wereld", gedachten over de Lofzang van Maria. Deze titel laat zich verstaan. Wat Maria als het werk van God bezingt, impliceert inderdaad een totale omkeer van al het bestaande. De status quo van mens en wereld wordt door Christus radicaal doorbroken. Deze lijn loopt door heel dit boekje heen: met Christus gaat het oude voorbij, het nieuwe leven breekt aan, de contouren van het eeuwig koninkrijk, dat haaks staat op de wereld, lichten op.

Vanuit dit perspectief wil collega Kats met ons deze lofzang overdenken, waarbij hij duidelijk Schrift en belijdenis laat spreken. Op evenwichtige en pastorale wijze weet de schrijver zijn gedachten te verwoorden, hetgeen niet in mindering komt op een gedegen doordenking van deze lofzang en deswege van haar grote betekenis voor het leven des geloofs.

Als zodanig leent dit sympathieke boekje zich uitnemend voor bijbelstudie, te meer daar elk hoofdstuk ons ter nadere bezinning enkele gespreksvragen aanreikt. Van groot belang is dat duidelijk wordt hoe het Magnificat doortrokken is van héél de Schrift. Maria's geloof wortelt in de woorden Gods, en vanuit het Oude Testament krijgt haar daarmee gevulde lofzang een diepe en rijke betekenis, voor heden èn toekomst, voor Israël èn de volken.

Aanvullingen

Toch heeft het boekje mij niet helemaal kunnen bevredigen. Komt dat door de verbinding van studie en meditatie (zoals de auteur het zelf noemt), of zijn het de aanvullingen van elk hoofdstuk (liederen, gedichten, citaten, etc), die de gedachten over Maria's lofzang zélf veelal doorkruisen? In dit verband moge opgemerkt worden dat enkele van deze aanvullingen naar ons oordeel beter achterwege hadden kunnen blijven (onder andere "wel thuis" op pagina 44). Bovendien zijn er vraagtekens te zetten, zowel bij de compositie en de hoeveelheid van deze aanvullingen, als bij de wijze van (niet letterlijk) citeren, waarbij ik met name denk aan citaten uit de Catechismus (bij voorbeeld op pagina 14). Dat de Statenvertaling er bekaaid afkomt, zulks in tegenstelling tot bij voorbeeld de Willibrord-vertaling, hangt wel samen met de geestelijke achtergrond van de schrijver.

Dit alles behoeft echter de diepgang niet in de weg te staan, en deze wordt onzes inziens toch wel gemist. Waar genade niet in haar diepte wordt gepeild, blijft een zekere oppervlakkigheid niet achterwege. Dat genade ook het kruis en het zwaard meebrengt, blijft al te zeer verzwegen, en wat Maria als hét grote wonder bezingt, wordt in allerlei voorbeelden (pagina 41) veralgemeend. Wat haar messiaanse lofzang ons te zeggen heeft ten aanzien van de toekomst van Israël, is een bredere bespreking waard dan alleen naar aanleiding van een gespreksvraag.

Bedenkingen

Sommige uitdrukkingen roepen ook bedenkingen op (op pagina 17: „Zo gingen die Beiden tesamen" en andere). Het unieke van Maria's positie maakt haar nog niet tot moeder van de kerk (pagina 25), hoe exemplarisch haar geloofsgang moge zijn. Een zorgvuldiger formuleren van de gedachten en een pregnanter woordgebruik zouden ook het geheel beter tot zijn recht hebben doen komen. Een betere correctie van taal- en zetfouten ware evenmin overbodig geweest. Deze kritische kanttekeningen nemen de waardering voor het vele positieve in dit boekje niet weg. Als evangelisatielectuur, maar ook voor gesprekskringen kan het goede dienst bewijzen. Moge het dienstbaar zijn aan het geestelijke verstaan van wat de moeder des Heeren door de Heilige Geest in haar lofzang bezingt.

N.a.v. "De omgekeerde wereld", door drs. W. Kats; uitg. Filippus, Arnhem, 1989; 87 bladz.; prijs 11,50 gulden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Diepgang ontbreekt enigszins in uitgave over Lofzang van Maria

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's