Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Veiliger werken in bollen noodzaak

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Veiliger werken in bollen noodzaak

Onderzoek toont huidafwijkingen na gebruik bestrijdingsmiddelen aan

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

LISSE — Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt moeten technieken en werkwijzen worden toegepast die er toe leiden dat de gebruikers er zo min mogelijk aan worden blootgesteld. Het gebruik van middelen in vloeibare vorm verdient de voorkeur boven middelen in poedervorm. Sociale Zaken heeft inmiddels aangekondigd maatregelen te nemen om blootstelling aan bestrijdingsmiddelen te beperken.

Gisteren werd in Lisse een uitgebreid onderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van de gebruikers gepresenteerd. Prof. dr. F. A. Wolff van het Laboratorium voor Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden, dat het onderzoek heeft gecoördineerd, overhandigde het onderzoeksrapport aan de heer H. Ligtenberg, agrarisch vakgroepsecretaris van de Voedingsbond FNV. De laatste heeft in 1982 de aanzet gegeven tot het onderzoek.

Aan het onderzoek hebben ongeveer 130 mensen meegewerkt die gemiddeld 20 jaar bestrijdingsmiddelen hebben gebruikt voor het ontsmetten van bollen en het bespuiten van gewassen. De onderzoekers hebben vastgesteld dat er duidelijk effecten zijn van bestrijdingsmiddelen op de zenuwen en op enkele psychologische functies zoals reactiesnelheid. Voor de meerderheid van de gebruikers zijn deze effecten gering. De onderzoekers vinden dit evenwel ongewenst zolang de betekenis voor de gezontiheid op de lange termijn-niet bekend is. Huidafwijkingen

Bij de werkers met bestrijdingsmiddelen hebben de onderzoekers meer huidafwijkingen gevonden dan bij een controlegroep. Er is volgens hen een aanwijzing dat bestrijdingsmiddelen hierbij een rol kunnen spelen, in het bijzonder als het gaat om allergie. De onderzoekers hebben niet meer afwijkingen aan lever- en nierfuncties en niet meer gezondheidsklachten bij de gebruikersgroep vastgesteld dan bij de controlegroep. Tussen werknemers én zelfstandigen in de bollenteelt zijn geen verschillen vastgesteld in de mate van blootstelling aan de middelen en de gevolgen daarvan. Een man gebruikt in de cyclamenteelt een gasmasker ter vermijding van hooikoorts.

Bij twaalf grondontsmetters die liet middel dichloorpropeèn gebruikten, zijn aanwijzingen gevonden voor een geringe invloed op de functies van lever en nieren. Gebleken is dat zij gedurende een werkdag nogal eens worden blootgesteld aan een concentratie die hoger is dan de maximaal aanvaarde dagwaarde. Ook is er een duidelijk verband tussen de hoogte van de blootstelling en de gebruikte technische voorzieningen. De onderzoekers menen dat vervolgonderzoek nodig is.

Voortzetting van het onderzoek is ook nodig om te zien wat de gevolgen voor de gezondheid op langere termijn zijn. Daarvoor moeten meer gegevens beschikbaar komen over de schadelijke werking van bestrijdingsmiddelen op het zenuwstelsel. Meer aandacht moet er komen voor indirect contact met de middelen, bij voorbeeld via bollen en planten.

De onderzoekers bevelen een doeltreffende voorlichting aan over risico's van de middelen en over het veilig werken met deze middelen. Daarvoor is een structurele aanpak noodzakelijk. Ministerie

Minister De Vries van sociale zaken stelt in een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer, dat alle bestrijdingsmiddelen die in de bollenteelt zijn toegfelaten opnieuw zullen worden beoordeeld op hun effecten op het zenuwstelsel en de huid. Nieuwe middelen voor de bollenteelt zullen hierop eveneens moeten worden onderzocht. Op den duur geldt dit voor alle middelen die in land- en tuinbouw worden gebruikt, aldus De Vries.

De Vries wil allereerst maatregelen nemen om de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen te beperken. Dit geldt in het bijzonder voor het grondontsmettingsmiddel dichloorpropeen. Geven de maatregelen, bij voorbeeld het gebruik van veiliger middelen, onvoldoende resultaat, dan moet worden bekeken of het bewuste middel moet worden verboden.

De bewindsman vindt dat er bedrijfsgezondheidszorg moet worden ingevoerd voor de ongeveer 4000 mensen die werken in de bollenteelt. Hij geeft het bedrijfsleven daarvoor twee jaar de tijd. Zonodig zal hij de bedrijfsgezondheidszorg wettelijk verplicht stellen.

De Vries wil een vergelijkbaar onderzoek voor andere agrarische bedrijfstakken, zoals de glastuinbouw, de pootaardappelt.eelt, de fruitteelt, de champignonteelt en de boomteelt. Ook moet er onderzoek worden verricht in de bestrijdingsmiddelenindustrie, meent de bewindsman.

De arbeidsinspectie komt nog dit jaar met regels voor veilige werkmethoden, waar de werkenden in de bollenteelt zich aan moeten houden. De inspectie gaat de controle op de naleving van de regels opvoeren. Zij heeft in 1989 op ongeveer 100 van de 250 door haar gecontroleerde bollenbedrijven werkmethoden vastgesteld die moeten worden verbeterd. Reacties

De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur vindt dat het rapport aangeeft dat het bedrijfsleven met zijn maatregelen op de goede weg is om de gezondheid van de werkenden in de bloembollenteelt te beschermen. „De bloembollensector voelt zich gesterkt om op de ingeslagen weg voort te gaan". ,

Het Landbouwschap meent dat het rapport aanmerkelijk genuanceerder is in zijn benadering en conclusies dan de minister. De aandacht van de minister voor één sector van de land- en tuinbouw past volgens het Landbouwschap niet in de samenhangende aanpak zoals.de minister die voorstaat in de arbeidsomstandighedenwet. De instelling van bedrijfsgezondheidszorg vereist volgens het landbouwbedrijfsleven uiterste zorgvuldigheid. Dit blijkt uit ervaringen in andere sectoren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 1990

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Veiliger werken in bollen noodzaak

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 1990

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's