Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hosea's pinksterpreek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hosea's pinksterpreek

5 minuten leestijd

Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Hosea 14:6

Hosea moest in de Naam van de Heere heel veel donkere en sombere woorden spreken tot het volk Israël. Onheilspellend, als een naderend noodweer, heeft hl] het komend gericht aangekondigd. Hosea leefde in dedagen van koning Jerobeam II. Dat was voor Israël een tijd van welvaart en overvloed, althans in materieel opzicht. En dan zou je verwachten dat de tempel in Jeruzalem volstroomde met offerende mensen om de Heere te danken voor al Zijn weldaden, maar dat was juist niet het geval. In plaats van de dienst van de Heere was er in deze welvaartstijd de dienst van de afgoden.

De Heere klaagt over Zijn weerspannig volk, dat meer steunt op de grootmachten van Assyrië en Egypte dan op Hem. Geen wonder dat Hosea de donder van Gods oordelen moet laten horen. Heel het boekje van Hosea is er vol van. Het klinkt zelfs nog door in het laatste hoofdstuk: Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Het oordeel van God is verschrikkelijk.

Maar zo eindigt de profeet Hosea niet. Het zou rechtvaardig zijn, wanneer de Heere nooit meer naar dat afkerige volk Israël had omgekeken. Zo doet de Heere echter niet. Midden in de aankondiging van de oordelen van God is het alsof de donkere lucht van Gods toorn een ogenblik breekt en er een zonnestraal van Gods genade doorheen valt.

Nog éénmaal roept Hosea het volk tot bekering: Bekeer u, o Israël! tot de Heere, uw God toe; want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid.

En vol liefde laat de Heere eraan toevoegen: Als u zich nog laat gezeggen, dan zal Ik uw afkerigheid genezen en Mijn toorn afwenden. En dan komt de Heere met die veelzeggende belofte: „Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon".

In deze woorden komt Hosea met een rijke pinksterpreek tot Israël toen en tot ons vandaag. We hebben te maken met een God vol van goedertierenheid. Hij is in het oordeel nog barmhartig. De Heere wil het overblijfsel, dat zich tot Hem bekeert, spreken van genade. De Heere zal de welverdiende straf wegnemen en tot haar komen met Zijn verkwikking. Ik zal Israël zijn als de dauw. Wat een prachtig beeld! Vooral voor het volk Israël in Palestina, waar het klimaat heel anders is dan bij ons. In de zomertijd, van april tot oktober, regent het In Palestina bijna nooit. Dan brandt de hete oosterse zon op de akkers en dan is het land meestal ontzaglijk droog. Gelukkig Is er dan een overvloedige dauw. Die dauwvorming is zo sterk dat het kan schijnen alsof het de hele nacht geregend heeft.

En wat belooft de Heere nu aan Zijn volk, dat Hem niet meer voorbijlopen kan? Wat de dauw is voor het land, dat wil Ik de Heere zijn voor Mijn volk. Zo wil Ik, de Heere, werken in zondaarsharten. Zo wil Ik, de Heere, werken door middel van de Heilige Geest, Die levend maakt.

De Heilige Geest werkt levenwekkend en tot bloei brengend. Hij komt als de dauw, die het land verkwikt in dorre tijden. Hij komt als de dauw, die de hardste grond zacht maakt. Hij komt als de dauw, die doet herleven. Wat de Heere liet profeteren door Hosea maakte Hij waar onder Israël, werd ook werkelijkheid op het Pinksterfeest, en doet Hij in Zijn genade ook vandaag nog in vervulling gaan.

Hij stort Zijn levendmakende Geest uit in harten die van geboorte naar Hem niet vragen. Ging dat ook bij ons in vervulling? We kunnen jaar op jaar Pinksterfeest vieren en horen van Gods grote daden, terwijl ons hart daar koud onder blijft.

Maar dan zijn we nog gelijk aan dat onbekeerde Israël in de dagen van Hosea. Waar de dauw van de Heilige Geest komt, is er het gebed: Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond, Uw trouwe hulp; stier mij In rechte spo' ren. Gelijk een schaap heb Ik gedwaald In 't rond. Kwam het In ons leven tot dat gebed om vergeving en om levendmaking? Waar de Heilige Geest werkt, maakt Hij van dood levend en dorsten we naar de Heere, Die het Zelf gezegd heeft: Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zljt, en Ik zal u rust geven.

Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht. De dauw van de Geest wil brengen tot het geloof te weten geborgen te zijn in Christus en Zijn volbrachte Mlddelaarswerk.

De Heere komt echter niet alleen met de belofte van ontkieming en verkwikking. Ook komt Hij met de belofte van bloei. Hij zal bloeien als de lelie. Wie leert leven uit Christus door de Heilige Geest, gaat roemen in handel en wandel In de Heere, in Zijn werk, in Zijn genade.

Evenals een lelie zijn kelkbladen openvouwt naar de hemel, zo wordt' ook het leven van Gods kinderen gericht op de Heere en ze gaan bloeien: De Heere is mijn Licht en mijn heil, voor wie zou Ik vrezen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden. Doe mij door de Heilige Geest opbloeien In heiligmaking tot eer van U de drieënige God.

Het werk van de Heilige Geest is echter nog rijker. Hosea moet profeteren: „Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon". De Heilige Geest zorgt ook voor vastheid. Allen die geleid worden door de Heilige Geest leren wortelen in de onwankelbare trouw van de Heere, In de diepe diepten van Zijn eeuwige barmhartige zondaarsllefde in de Heere Jezus Christus en in Gods eeuwige verkiezing. Wat geeft dat een vastheid In alle heen en weer geslingerd worden In klelngeloof en ongeloof.

We hebben weer mogen stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Is ook ons leven al een leven van groeien en bloeien en vruchtdragen in het geloof door de Heilige Geest? Dan is het ook Pinksteren geworden In ons leven!

Ds. E.M. Bakker

Bergambacht

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 1990

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Hosea's pinksterpreek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 1990

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken