Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ziet, Hij komt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ziet, Hij komt

5 minuten leestijd

„Ziet Hij komt met de wolken". Openbaring 1:7a

Als een onbeschreven boek ligt het jaar onzes Heeren 1991 voor ons. Niemand weet hoe het zal zijn. Wat voor hoogtepunten er zullen komen of door welke diepe dalen we heen moeten gaan. We verlangen ernaar te weten wat er komen gaat. Maar het lukt ons niet. Het blijft voor ons verborgen. Over het verleden kunnen we met zekerheid zeggen wat het ons heeft gebracht. Maar over de toekomst hebben we geen enkel inzicht. Het is ons onbekend wat het ons zal brengen, in het persoonlijke leven en in het grote wereldgebeuren.

Alles schijnt onzeker te zijn. Over de toekomst hangt voor ons mensen een waas waar we niet doorheen kunnen zien. Maar te midden van alle onzekerheden staat het ook dit jaar onwankelbaar vast dat de Heere voortgaat om alles naar zijn bestemming te brengen. Wat er op aarde ook zal geschieden, welke gebeurtenissen er ook mogen zijn, ze bereiden alle Christus' komst in heerlijkheid voor. God doet werkelijk alle dingen medewerken ten goede om straks Zijn komen volmaakt te doen zijn. Dat is het centrale gegeven van de openbaring die Johannes tot vertroosting mag doorgeven aan de kerk van alle tijden en plaatsen. „Ziet, Hij komt met de wolken".

Lange tijd voor hij deze woorden neerschreef, was Johannes samen met de andere discipelen getuige geweest van Jezus' hemelvaart. Toen was daar ook een wolk. Die wolk bracht scheiding aan. Die wolk nam Hem weg van voor hun ogen, zodat ze Hem niet meer konden zien. Maar met de wolken waarop Jezus verschijnt, is het net andersom. Ze brengen Hem uit het verborgene van de hemel, waar Hij voor het oog van de wereld onzichtbaar werkzaam is, te voorschijn. Het woord van de engel „Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien henenvaren" is dan vervuld. Ja, dezelfde Jezus komt weer. Maar toch is Zijn komen geheel anders dan Zijn eerste komst. Toen werd Hij door velen miskend en veracht. Hij was een voorwerp van spot en van hoon. En Hij liet de mensen begaan. Hij gaf zich over aan hun haat en liet zich nagelen aan het hout, waaraan Hij lijdende stierf. Maar in deze weg der smarten heeft Hij de dood, het graf en de hel overwonnen. Om eeuwig Koning te zijn.

Dat wordt ook vandaag door velen miskend. Daar wil de mensheid niet aan. Hoe wordt Zijn heerlijke Naam door het slijk gehaald en vertrapt. Maar het zal niet zo blijven. Hij zal het eenmaal aan vriend en vijand tonen dat Hij Koning is. Dat Hij regeert, dat Hij al de eeuwen door reeds Koning is geweest en het altoos blijven zal. Dan zal alle oog Hem zien zoals Hij is. Dat gezicht zal vreselijk zijn voor de verachters van Zijn Woord en genade, maar het is vol troost voor allen die Hem vrezen en met Hem verbonden rijn. Want Hij komt om hen eeuwig thuis te brengen, zodat ze altijd met hun Heere mogen zijn.

„Ziet, Hij komt", zo roept Johannes ons toe. Het is een ernstig woord, vol vermaning voor allen die Christus nog niet hebben omhelsd door het geloof. Het is een woord vol vertroosting voor allen die Zijn verschijning hier op aarde lief gekregen hebben. Zal Hij deze dag nog komen, dit uur, dit jaar of deze maand? Ach, we weten het niet. Het is en blijft een verborgenheid. Maar komen doet Hij wel. Laten we er rekening mee houden in alles wat we doen. Laat het onze gangen op aarde bepalen. We hebben zo onze plannen gemaakt, ook voor het pas begonnen jaar. En we denken aan onze toekomst. En dat is niet verkeerd, als het ons daarin maar om de Heere te doen is. Als alles wat we doen en laten maar staat in het teken van Jezus' wederkomst. Als we ons dan maar strekken naar de dag van Zijn toekomst. Als we ons hier beneden dan maar gedragen als gasten en vreemdelingen die op weg zijn naar een beter vaderland. Als we dan maar zoeken om in de Heere geborgen te zijn. Opdat we Hem kunnen ontmoeten in de dag Zijner heerlijkheid.

„Ziet, Hij komt". Ziet u naar Hem uit? Wat zal het voor u zijn wanneer Hij verschijnt als de Rechter van hemel en aarde. Mag u dan met Hem mee om eeuwig bij Hem te wonen? O, dat kan alleen wanneer Hij u gekocht heeft met Zijn bloed. Nu nog is Hij de Redder en de Zaligmaker, Die het ons toeroept: „Wendt u tot Mij en wordt behouden". Hij klopt nog aan de deur van uw hart „doe Mij open, doe Mij open, opdat Ik inkome en avondmaal met u houde". O, als u Hem nog niet kent, besteedt dan uw tijd dit jaar niet aan ijdele zorgen maar denk aan uw eeuwige toekomst en vlucht zonder dralen tot Zijn kruis, waar Hij alles heeft volbracht om u zalig te kunnen maken. Veracht Zijn genade toch niet. Zoek Hem, die niet alleen oordeelt maar ook behoudt. Laat uw lampen brandende zijn en uw oliekruiken gevuld, opdat, wanneer het teken van de Zoon des mensen aan de wolken verschijnen zal en de roepstem wordt gehoord „Ziet. de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet", u Hem met blijdschap moogt begroeten en met Hem moogt ingaan tot de bruiloft van het Lam.

Ds. J. C. den Toom, Ernst

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 4 January 1991

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Ziet, Hij komt

Bekijk de hele uitgave van Friday 4 January 1991

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken