Bekijk het origineel

N-Holland tegen meer nachtvluchten Schiphol

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

N-Holland tegen meer nachtvluchten Schiphol

GS ondertekenen plan niet voor verkiezingen

4 minuten leestijd

HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland is tegen uitbreiding van het aantal nachtvluchten op Schiphol. Bevriezing van het huidige aantal contracten voor nachtvluchten met luchtvaartmaatschappijen is voor de provincie een van de voorwaarden om zich definitief te scharen achter het plan van aanpak voor de uitbreiding van de luchthaven Schiphol. Verder wil de provincie dat het Rijk eerst met harde toezeggingen komt over de financiering van de uitbreiding van Schiphol. Dat hebben de Staten gisteren besloten.

Dat betekent dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zich niet voor de statenverkiezingen van volgende week door het ondertekenen van een beleidsconvenant definitief zullen scharen achter het plan van aanpak. De Staten hebben besloten dat de Commissaris van de Koningin alleen het beleidsconvenant over het plan van aanpak mag ondertekenen als aan een groot aantal aanvullende voorwaarden, waaronder bevriezing van de contracten voor nachtvluchten, is voldaan.

De bij het plan betrokken partijen praten vandaag over de inhoud van dit convenant. Als het uiteindelijke onderhandelingsresultaat niet strookt met de voorwaarden van Provinciale Staten, dan moet daarover eerst binnen de Staten overlegd worden. Dat maakt het zo goed als onmogelijk nog vóór 6 maart, zoals de bedoeling was, definitieve overeenstemming te bereiken over het plan van aanpak.

Het aantal nachtvluchtcontracten moet worden bevroren zolang er geen wettelijke normering is voor nachtelijke geluidhinder. Als die normering er in 1993 nog niet is, dan moet het aantal nachtvluchten in 1992 als absoluut plafond gelden. De luchthaven is fel tegen een beperking van het nachtvluchtregime ten opzichte van wat tot nu toe in beginsel is overeengekomen in het concept van het plan van aanpak, namelijk dat het aantal vluchten met duizend per jaar tot maximaal 15.000 mag groeien.

miljard

Ook concrete financiële toezeggingen van het Rijk voor de uitvoering van het plan van aanpak zijn voor de provincie voorwaarden om zich definitief achter het plan te scharen. „Wat mij, en met mij het college van gedeputeerde staten, scheidt van het ondertekenen van het beleidsconvenant voor het plan van aanpak is 5 miljard gulden", zei de Noordhollandse gedeputeerde voor verkeer, drs. J. Achterstraat (CDA)j gisteren tijdens het debat over het plan van aanpak in de statenvergadering. Eindovereenkomst

Voor 5 miljard van de uitgaven die het plan van aanpak met zich mee brengen, is nog geen dekking in de rijksbegroting. 700 miljoen gulden daarvan is bestemd voor de infrastructuur rondom Schiphol en 300 miljoen voor de aanleg van landschappelijke voorzieningen, aldus Achterstraat. „Dat daar nog geen dekking voor is, verontrust ons", aldus de gedeputeerde. „Er is een discrepantie tussen wat men wil met Schiphol en wat men er voor over heeft", zei hij.

Wethouder J. C. Oomen vond het nog te vroeg om contact met de schoolbesturen op te nemen. Hij deelde mee dat het minimumaantal leerlingen per school in de gemeente Kerkwijk op 102 komt te liggen. Dit aantal wordt berekend aan de hand van de bevolkingsdichtheid.

Mevrouw drs. E. M. de Jong (WD) vond deze houding tè afwachtend. Op zich horen deze zaken-door het schoolbestuur behandeld te worden. Het college heeft echter ook verantwoordelijkheid voor het behoud van het onderwijs in de gemeente, zo vond mevrouw De Jong.

De statenleden hebben niet alleen problemen met het ontbreken van financiële dekking voor het plan, er is inmiddels ook grote onduidelijkheid over de status van de eindovereenkomst die de bestuurlijke overeenstemming over het plan moet bezegelen. Eerst heette die overeenkomst eindconvenant. Inmiddels is het afgezwakt tot beleidsconvenant en naar verluidt zou het om niet meer dan een intentieverklaring gaan. De statenleden willen zekerheid over een aantal zaken omdat zij bang zijn dat Schiphol straks kan gaan uitbreiden zonder dat geregeld is hoe de milieubelasting daarvan binnen de perken wordt gehouden.

Overigens staat het voor de provincie niet als een paal boven water dat Schiphol de mainport (groot internationaal vervoersknooppunt) wordt, waarvan in het plan van aanpak en in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening van het Rijk wordt uitgegaan. „Beleidsmatig kun je besluiten dat Schiphol een mainport wordt, maar wettechnisch niet", zei milieugedeputeerde G. de Boer (PvdA).

Volgens hem is namelijk in het kader van de integrale Milieu Effect Rapportage, waar het plan aan zal worden onderworpen, niet uit te sluiten dat naast de maximale groeivariant ook de meest miüeuvriendelijke variant wordt onderzocht op de milieu-effecten. Dat is volgens De Boer de zogenaamde autonome variant, de ontwikkeHng die Schiphol zou doormaken als de rijksoverheid de groei tot mainport niet tot beleidsdoelstelling zou hebben verheven.

Gedeputeerde Staten binden de groei van de luchthaven in elk geval aan maximaal 40 miljoen passagiersbewegingen per jaar omdat alleen binnen die grens het aantal woningen die bloot staan aan meer dan 35 Kosteneenheden geluidhinder op termijn kan dalen van 16.500 naar 9000.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 maart 1991

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

N-Holland tegen meer nachtvluchten Schiphol

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 maart 1991

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken