Bekijk het origineel

Een reformatorisch baken in Horst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een reformatorisch baken in Horst

„De leesbibliotheek kan nog best wat boeken gebruiken..."

6 minuten leestijd

HORST — Ingeklemd tussen het nieuws van de Lambertusparochie en dat van de plaatselijke jongerensoos en toneelvereniging staan in De Echo de zondagse kerkdiensten van Rehoboth. Er is zelfs plaats ingeruimd voor een korte overdenking. Het zuurdesem van de hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag in het Noordlimburgse Horst lijkt te werken en het jonge plantje groeit. Over vrucht durft evangelist J. A. J. Bals nog niet te spreken.

Horst is rooms-katholiek, daar is geen twijfel aan. Stakig en stijl steekt de toren van de Lambertuskerk hoog uit boven het dorp. Parochies zijn er van de heiligen Hubertus, Lambertus, Oda en Joannes; kloosters van "de missiezusters van het kostbare bloed" en van "de kleine zusters van de heilige Jozef'. En zelfs de BP-garagehouder heet H. Bisschop. Horst is nog rooms-katholiek.

Achter het groene hek ligt een keurig onderhouden gebouw, eertijds een administratiekantoor. Het bord bij de deur vertelt dat de Nederlandse hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag zondags tweemaal evangelisatiediensten belegt. Het bord is te klein om ook melding te maken van alle andere activiteiten, die het gebouw moeten maken „tot een baken voor ieder die God zoekt".

't Gasthoês

Het prille begin van protestantse evangelisatie in Horst hangt nauw samen met enkele families uit deze plaats, die de zuivere verkondiging van Gods Woord zochten. Na contacten met een hervormde predikant ontstonden bijbelstudie-avonden, die een vaste kern bezoekers trokken. Met steun van de hervormde gemeenten Hedel, Nederhemert en Zuilichem (later aangevuld met Elspeet en Doornspijk) werd het "Comité Evangelisatie Limburg" opgericht. In het bestuur namen de predikanten D. J. Budding, L. H. Oosten, L. Schaafsma en P. de Vries zitting, alsmede dhr. K. M. van de Munckhof. Evangelist L. van der Sluys was bereid (part-time) in Horst en omgeving evangelisatiewerk te verrichten.

Vanaf 1987 bleek het mogelijk diensten te gaan beleggen, in 't Gasthoês. Een jaar later kon een eigen gebouw "Rehoboth" worden aangekocht aan het Cuppenpedje.

Regelmatige en stelselmatige evangelisatie-arbeid; dat was vorig jaar de wens van het Comité, bij monde van ds. L. Schaafsma. Die wens lijkt met de komst van evangelist J. A. J. Bals vervuld. Enkele maanden geleden werd Bals ingeleid in zijn werk door ds. L. Schaafsma. De 38-jarige evangelist woont en werkt inmiddels in Horst.

De leegte bleef

Als jongeman ben ik opgegroeid in een behoudend rooms-katholiek milieu in Noord-Holland. Godsbesef werd mij bijgebracht, tegelijk met de wetenschap dat de Rooms-Katholieke Kerk de enige ware is. Ik hield echter vragen over het bestaan van God en de zin van het leven. Ook contacten met allerhande religies en bij voorbeeld transcedente meditatie, astrologie en Jehovah's getuigen gaven geen antwoord op mijn vragen. De leegte bleef.

Als wachtmeester bij de rijkspolitie werd Bals gestationeerd in Nieuwkoop. Zijn (christelijke gereformeerde) rayoncommandant wees de jonge politieman op Gods Woord en de weg ter zaligheid. „Lastig vond ik het eerst. Ik werd er zenuwachtig van. Ik moest op mijn woorden passen, want ik mocht niet vloeken". „Toch ervaarde ik steeds sterker in de RoomsKatholieke Kerk meer emotie dan inhoud. Ik zocht een God voor mijn ziel. Veel begrip daarvoor ontmoette ik echter niet. Ds. Heggers boekje "Mijn weg naar het licht" was een zegen voor mij. Ik voelde me begrepen; dat het niet vreemd was bij God vandaan".

Kinderkerstfeest

Het jonge echtpaar Bals ging met de rayoncommandant mee naar de kerk. Eerst naar het kinderkerstfeest. „Ik zag de mensen als bomen wandelen. Ik was jaloers op het kleinste kind en was ervan overtuigd dat iedereen daar in de kerk bekeerd was". De preken waren het echtpaar Bals tot grote zegen. Hij kon niet laten te spreken in zijn omgeving over wat hij had mogen ervaren. „Maar ik moest leren dat er tijd en plaats voor moest zijn".

Inmiddels volgde de jonge politieman in Gouda godsdienstcursussen van de CGO en begon hij met de vooropleiding om theologie te gaan studeren. De begeerte „anderen te vertellen hoe goed de Heere wil zijn voor een slecht mens" werd steeds sterker. Op 32-jarige leeftijd wist de jonge Bals zich geroepen het Woord te verkondigen.

Het bestuur van het Comité Evangelisatie Limburg vroeg Bals het evangelisatiewerk in Horst de Heere voor te leggen. „Het plaatje van Horst paste echter niet zo goed in mijn leven. Maar in mijn hart leefde: „Ga tot uw huis om de wonderen te vertellen, die verricht zijn "".

Begeerte en doen

„Toen ik in mijn verandering liep en God sprak, toen kon ik preken. Toen ik mijn roeping ontving, kon ik het ook. Maar toen het erop aan kwam, voelde ik het niet te kunnen. Er bleek toch wel een verschil tussen begeerte en doen. Het gaf grote spanning. Toch maakte de Heere gewillig. Ik was liever mèt de Heere in Horst dan zonder de Heere elders".

De bezwaren werden weggenomen en Bals' weg leidde naar Horst. Eén zondag per maand preekt hij, de andere zondagen komen van elders hervormde predikanten. Zelf geeft de evangelist catechisaties en leidt hij eenmaal in de veertien dagen een bijbelavond, doet huisbezoeken, verzorgt het blad Rehoboth en de meditatie in het weekkrantje De Echo. Veel tijd vergt verder de theologiestudie.

Tegelijk is de evangelisatiepost het contactadres voor militairen van reformatorischen huize die in Venlo gelegerd zijn. Ook is begonnen met een zondagsschool.

Belangrijk noemt Bals verder het opzetten van een leesbibliotheek, waaruit leden en belangstellenden goede boeken kunnen lenen. Glimlachend zegt hij daar nog veel boeken voor nodig te hebben. Ik begrijp het...

Allerlei snit

Zonder onnodig te kwetsen moet het Evangelie zo eenvoudig mogelijk klinken, ook onder rooms-katholieken, zo meent Bals. Anderzijds zal hen de weg moeten worden gewezen naar het Woord. Veel valt er te leren van Paulus' wijze van prediking aan de heidenen. Maar de Heere Zelf moet het leven schenken, uit onszelf bruist er niets, aldus de evangelist.

Het aantal kerkgangers in Horst neemt langzaam toe. Komen er 's winters zo'n 15 tot 30 kerkgangers, zomers loopt dat op tot 150: vakantiegangers, schippers, protestanten van allerlei snit uit de omgeving, maar ook rooms-katholieke gezinnen.

De jaarlijkse evangelisatiedag in Horst (dit jaar 22 juni a.s.), trekt zo'n driehonderd belangstellenden; velen uit Nederhemert, Doornspijk, Elspeet en Hedel. De kosten van het evangelisatiewerk worden grotendeels door hervormde gemeenten opgebracht. Ook wordt het werk in Horst financieel gesteund door een groeiend aantal donateurs en met giften van particulieren. Aan de donateurs zal tweemaal per jaar een financiële verantwoording worden gegeven.

De bewoners van Horst zijn inmiddels gewend aan de evangelisatiepost en staan er in beginsel positief tegenover. Dat bleek ook wel uit de aanwezigheid van de plaatselijke burgemeester en de pastoor-deken, bij de installatie van de evangelist. „Het werk van evangelisatie is vaak het ploegen op rotsen", zegt Bals. „Maar toch hoop ik zo van harte, dat op Gods tijd en onder Zijn zegen een zelfstandige gemeente in Horst mag ontstaan".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 mei 1991

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Een reformatorisch baken in Horst

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 mei 1991

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken