Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen voorrang meer voor de uitvaartstoet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Geen voorrang meer voor de uitvaartstoet

„Soms ga ik midden op de weg lopen om de mensen te dwingen eerbied te betonen

10 minuten leestijd

„Soms ga ik midden op de weg lopen om de mensen te dwingen te stoppen en eerbied te betonen voor de uitvaartstoet. Maar soms helpt ook dat nog niet en rijden ze de stoet gewoon voorbij. Dat is overigens niks nieuws hoor; negen jaar geleden maakten we het ook al mee dat motorrijders de hele stoet inhaalden en totaal geen piëteit toonden ten opzichte van de overledene of de nabestaanden". Begrafenisondernemer J. W. Blankestijn uit Veenendaal ziet al jaren de eerbied voor uitvaartstoeten minder worden. Maar schandalig vindt hij het, dat ook de overheid op geen enkele wijze meer het respect voor rouwstoeten waarborgt. Sinds 1 november van dit jaar gelden er geen bijzondere bepalingen meer voor de uitvaartstoet. In het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RW) dat op die datum van kracht is geworden, is de regel geschrapt dat uitvaartstoeten niet doorsneden mogen worden.

Rood licht

„Voor de wet bestaat de uitvaartstoet niet meer", zegt R. van Aalderen van de NUVU, de vereniging van erkende uitvaartondernemingen. „In het oude RVV was het zo dat een rouwstoet niet doorsneden mocht worden als hij eenmaal begonnen was een kruising te passeren. De stoet moest wel gewoon stoppen voor rood licht en aan verkeer van rechts voorrang verlenen, maar zodra de eerste auto op de kruising was, mochten de lijkwagen en de volgwagens ongehinderd doorrijden.

In het nieuwe RVV is die regel vervallen. De reden daarvoor is dat in de hedendaagse praktijk de rouwstoet volgens de overheid niet meer bestaat. Steeds meer wordt de oorspronkelijke rouwstoet, dat wil zeggen de stoet van een lijkwagen en enkele rouwvolgwagens, immers vervangen door een lijkwagen met particuliere volgwagens. Die particuliere wagens horen officieel niet tot de uitvaartstoet, ook niet als alle auto's verlichting voeren. Omdat veel mensen menen dat ze ook in een particuliere auto tot de rouwstoet horen en dus recht hebben op voorrang, zijn er volgens de overheid al diverse malen gevaarlijke situaties ontstaan".

Vlaggetjes

Van Aalderen vindt het een zeer goedkope oplossing van de overheid om de rechten van uitvaartstoeten dan maar volledig te schrappen. Een lijkwagen heeft voortaan in het verkeer niet meer rechten dan een willekeurige bestelwagen. Bovendien vindt Van Aalderen dat er Versleten schokdempers verlengen de gemiddelde reactietijd van een ervaren automobilist met 26 procent. Het rijden in een auto met versleten schokdempers blijkt extra vermoeiend voor de automobilist en veroorzaakt ook stress bij de bestuurder. Dit zijn de resultaten van een onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van schokdemperfabrikant Monroe. De testen zijn uitgevoerd door de universiteit van Leuven (België), onder leiding van veiligheidsdeskundige prof. J. Pauwels.

DoorJ. C. Schok
Reeds bij een snelheid van 80 kilometer per uur reageerde de automobilist in de auto met versleten schokdempers 1,3 meter later dan de automobilist in de auto met goed werkende schokdempers. De • remweg wordt niet alleen later ingezet, maar door de slechte werking van de schokdempers is de remweg ook 50 procent langer dan normaal.

Vermoeidheid

Versleten schokdempers roepen sterke symptomen van stress op bij de automobilist. Zijn rijprestaties nemen af en hij is sneller moe, zo wijzen de resultaten uit. De stress werd vastgesteld door de verandering in de polsslag van de automobilist te meten. ledere verandering in de polsslag toont een afwijking van de hoofdtaak van de automobilist, namelijk de auto onder controle houden. Bij de bestuurder in de auto met slechte schokdempers bleek de polsslag onregelmatiger en sneller te zijn.

Voor de eerste keer is wetenschappelijk aangetoond dat versleten schokdempers er de oorzaak van zijn dat het reactievermogen van de automobilist sterk afneemt. Tot nu toe was slechts bekend dat slechte schokdempers een slecht rijgedrag van de auto tot gevolg hebben. Voorbeelden hiervan zijn de lannog wel degelijk regelmatig echte rouwstoeten rijden. Voor de verkeersgevaarlijke situaties met particuliere volgauto's zijn ook best oplossingen te bedenken. „Bij voorbeeld door die auto's duidelijk herkenbaar te maken. Dat moet dan niet door het voeren van licht, wani! dat doen veel andere auto's ook, zeker bij slecht weer. Het kan ook door middel van vlaggetjes of op het dak geplaatste zwarte blokken.

Nu de uitvaartstoet wettelijk niet meer erkend wordt, zal het nog moeilijker worden de stoet bij elkaar te houden. Dat is heel vervelend, want als je met tien wagens vertrekt en bij de begraafplaats met vijf wagens aankomt, zul je moeten wachten met de begraving tot ook de anderen zijn gearriveerd".

Geen respect

Vroeger stopte men als er een begrafenisstoet langskwam. Fietsers stapten af en men nam z'n hoed af. Tegenwoordig probeert men nog snel voor de stoet langs te komen of wringt men zich zelfs tussen de stoet door. Men ziet het als een hinderlijk obstakel en wil geen tijd verliezen met wachten tot de stoet voorbij

„Ik heb het liefst dat de begrafenis vanuit het rouwcentrum vlak bij de begraafplaats plaatsvindt", zegt begrafenisondernemer Blankestijn. „Dan kan alles tenminste in rust en met eerbied gebeuren. Wanneer we met de stoet door een plaats moeten, is het een hele zorg om de stoet goed over te krijgen".

Volgens Blankestijn is ook de politie niet erg bereidwillig een begrafenisstoet te begeleiden. „Wanneer ik hier in Veenendaal een of twee keer per jaar een werkelijk grote begrafenis heb, met duizend man of meer, dan wordt pas na veel moeite door de politie assistentie verleend".

Ontzag

Vrijwel alle begrafenisondernemers klagen over de geringe eerbied voor de dood. Volgens J. M. A. Diepeveen, ouderling van de gereformeerde gemeente in Enter, is het echter niet juist te spreken van eerbied voor de dood. „De dood is immers de straf op de zonde. Als zodanig moet je er geen eerbied voor hebben. Maar wel ontzag: ontzag voor het feit dat Gods straf wordt uitgevoerd. Als ik mag spreken op het kerkhof, zeg ik wel eens dat men hier kan zien dat Gods Woord de waarheid spreekt; dat je eraan wordt herinnerd dat God nooit liegt. Er wordt wel eens gezegd dat met een begrafenis de laatste eer wordt bewezen, maar ook dat is niet helemaal juist. Het is niet de laatste eer, maar de laatste schande. Daar moet je geen eerbied voor hebben, maar ontzag. Aan de andere kant is de dood voor Gods kinderen natuurlijk ook de doorgang tot het^eegwi? ge leven. In alle gevallen is de dood^iTii;" echtereen zeer ernstig gebeuren". '

Niet natuurlijk

Diepeveen: „Net zo min als er tegenwoordig ontzag is voor het leven, is er ontzag voor de dood. Men ziet de dood niet meer als een straf van God, maar als iets natuurlijks, iets wat er gewoon bij hoort. Maar de dood is niet natuurlijk, het hoort niet bij het mens-zijn; het is ermee in strijd. Misschien dat er ook mensen zijn die maar het liefst zo snel mogelijk aan een begrafenisstoet voorbijgaan omdat ze daardoor worden herinnerd aan straf en zonde. Die dingen drukken ze het liefst zo ver mogelijk van zich weg". Volgens Van Aalderen (NUVU) is het respect dat aan een begrafenisstoet

Stress, vermoeidheid, langere reactietijd en langere remweg

Het effect van een oude schokdemper
Het rijden in een auto met versleten schokdempers blijkt extra vermoeiend voor de automobilist en veroorzaakt stress bij de bestuurder. Foto RD gere remweg van een auto met slechte schokdempers en een toenemende mate van onbestuurbaarheid. Een nieuw gegeven is dat slechte schokdempers de automobilist beïnvloeden en zijn prestaties achter het stuur verminderen.

De test

Er werd getest met vier identieke auto's, waarvan er twee waren uitgerust met nieuwe schokdempers en twee met voor 50 procent versleten schokdempers. De bestuurders werden voorzien van elektroden, waarmee het ritme van hun hartslag voortdurend werd gemeten. Zij kregen de opdracht naast het besturen van de auto nog een andere taak uit te voeren. Er werden incidenten gesimuleerd, waarop de bestuurder moest reageren.

Om de resultaten van het onderzoek niet door omgevingsfactoren te laten beïnvloeden, werd de test uitgevoerd in een gebied waarin alle denkbare verkeerssituaties voorkwamen. Van wegen met glad asfalt tot wegen met kinderhoofdjes. Van lange, rechte wegen tot bochtige wegen en van kleine dorpsstraatjes tot de autosnelweg. De testritten duurden telkens vijf uur. Tijdens de test kregen de bestuurders na xwee uur rijden een kwartier rust. (Zulke pauzes worden bestuurders altijd aangeraden, maar slechts weinig automobilisten volgen deze raad op).

Ervaren bestuurders

De acht automobilisten die deelnamen aan het onderzoek, verkeerden allen in een uitstekende fysieke en geestelijke conditie. Ieder van hen had minstens vier jaar rij-ervaring. De automobilist werd niet verteld of ze in de auto met nieuwe of in de auto met voor 50 procent versleten schokdempers reden. Elke automobilist werd vergezeld door een passagier. Een assistent van het onderzoeksteam zat achter in de auto om waarnemingen te doen over het gedrag van de bestuurder. De automobiUst mocht niet met zijn passagier spreken, niet naar de radio luisteren en alle gel„Het stukje respect dat voorheen nog werd opgelegd door de wetgever, mag niet verloren gaan". foto ANP wordt betoond, ook heel belangrijk voor het verwerkingsproces van de nabestaanden. „Als een uitvaart een puur zakelijke afwikkeling wordt, die in de samenleving alleen nog maar als iets lastigs wordt ervaren, blijkt dat mensen daar vaak een heleboel psychische problemen mee krijgen. Achteraf blijft dan vaak het gevoel over van „We hebben hem zomaar weggedaan". Hoe zakelijker en onpersoonlijker een uitvaart wordt, hoe meer mensen het gevoel krijgen dat ze van hun naaste niet op een waardige manier afscheid hebben genomen". Hoewel het erg laat is, wil de NUVU toch nog proberen verandering in deze situatie te brengen. Van Aalderen: „Wij zullen een briefschrijven aan de instanties die betrokken zijn bij het RW. We hopen dat in de toekomst toch nog een alternatief gevonden kan worden voor de regel die nu is doorgevoerd. Het stukje respect dat voorheen nog werd opgelegd door de wetgever, mag niet verloren gaan". dende verkeersregels in acht nemen. Er zaten geen kwetterende kinderen in de auto, er waren ook geen andere factoren die stress veroorzaakten of de aandacht van de bestuurders zouden kunnen afleiden.

Spanning

De resultaten van het onderzoek waren verrassend. Er was een groot verschil tussen de hartslag van een automobilist in de auto met nieuwe schokdempers en de hartslag van de automobilist in de auto met voor 50 procent versleten schokdempers. In het eerste geval nam de hartslag progressief af. In het geval van de versleten schokdempers daalde de hartslag weinig en was hij onregelmatig. Dit kwdm door de zwaardere inspanning van de automobilist.

De automobilisten in de auto's met goede schokdempers bleken beter op incidenten te zijn voorbereid; hun hartslagritme bleef lager en was stabieler. De resultaten tonen aan dat versleten schokdempers een negatief effect op de automobilist hebben.

De praktijk

Niet alleen de resultaten van de computer wezen aan dat de reactietijd van de automobilist in de auto met voor 50 procent versleten schokdempers veel langer was. Ook de automobilisten zelf zeiden dat ze het zwaar en inspannend vonden om te rijden in een auto met versleten schokdempers.

Onderzoeksleider prof. J. Pauwels: „Ik moet er niet aan denken hoe de uitslagen zouden zijn geweest bij slechte weersomstandigheden, met oudere of juist meer onervaren bestuurders, of met auto's die op een lange reis gaan waarbij de bestuurder urenlang achter het stuur zit!"

De toestand van de schokdemper is een element van levensbelang voor de verkeersveiligheid. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) rijdt in Nederiand 1 'op de 5 APK-goedgekeurde auto's met versleten schokdempers rond.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 1991

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Geen voorrang meer voor de uitvaartstoet

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 1991

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken