Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport "Schoon schip en schoon water"

Onderzoek naar afvalstoffen die vrijkomen uit scheepvaart afgerond

4 minuten leestijd

^^^^^^bc heep vaart

De hoeveelheid afvalstoffen die vrijkomt uit de scheepvaart zal in de toekomst afnemen, zeker waar het de binnenvaart betreft. Enerzijds omdat de techniek voor minder afval zal zorgen, anderzijds door aanscherping van beleid en toenemende (internationale) regelgeving. Dit is een van de conclusies uit het eindrapport "Schoon schip en schoon water", dat deze week door minister Alders (Milieubeheer) aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Ook wordt geconcludeerd dat alle betrokken partijen steeds meer beseffen dat een definitieve oplossing voor het probleem gezocht moet worden en dat de mentaliteit en het milieubewustzijn van degenen die zich ontdoen van afvalstoffen daarbij een belangrijke factor is.

Toch blijkt dat grote hoeveelheden afvalstoffen nog altijd in het milieu verdwijnen en dat de bedrijven die zich bezighouden met de inzameling en verwerking niet effectief kunnen worden gecontroleerd.

Verwijderingssysteem

Dit eindrapport is gemaakt naar aanleiding van het evaluatie-onderzoek naar het sinds enkele jaren functionerende verwijderingssysteem voor scheepsafvalstoffen. De opzet voor dit verwijderingssysteem is in 1991 neergelegd in het "Projectplan scheepsafvalstoffen" van de ministeries van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) en van verkeer en waterstaat. ZATERDAG 16 januari 1993

Uitgangspunten voor de inzameling en verwerking van scheepsafvalstoffen zijn voor het ministerie van VROM continuïteit van de verwijdering, effectiviteit en efficiëntie van de verwijdering, capaciteit en spreiding van voorzieningen en doorzichtigheid van het inzamel- en verwerkingssysteem. was dat er wildgroei ontstond aan inzamelaars. Bovendien werd weinig milieubewust met de afvalstoffen omgegaan. Omdat de inzamelstations geen ontvangstplicht hadden, beperkten zij hun inname tot afvalstromen met een relatief hoog oliegehalte. Dit werkte lozingen van stoffen met een laag oliegehalte en chemische afvalstoffen in de hand.

Aan de hand van deze uitgangspunten richt het "Projectplan scheepsafvalstoffen" zich op het voorkómen of beperken van het ontstaan van scheepsafvalstoffen, het realiseren van een doelmatige organisatie van de verwijdering en het tegengaan van illegale lozingen.

Ontwikkelingen

Deze ontwikkehngen maakten het noodzakelijk dat de overheid meer aandacht besteedde aan de verwijdering van scheepsafval.

Voorgeschiedenis

Tot 1986 kon de binnen- en zeescheepvaart, met inachtneming van lozingsverboden en -beperkingen, haar oliehoudende machinekamerafval gratis afgeven bij zowel mobiele inzamelaars als vaste inzamelpunten, waaronder bunkerbedrijven.

In 1986 trad het "Besluit chemische afvalstoffen uit vaartuigen" in werking. Bunkerbedrijven mochten in een aantal gevallen afvalstoffen blijven innemen, maar zij moesten hiervoor wel een nieuwe WCA-vergunning (WCA staat voor "Wet chemische afvalstoffen", JAV) aanvragen.

Bij de stijgende olieprijzen in de jaren '70 bleek het zeer rendabel om oliehoudende afvalstoffen in te zamelen en vervolgens weer te verkopen. Het gevolg

Toch was hiermee het probleem niet opgelost. Uit de gegevens van dit onderzoek en meldingen bij het ministerie van VROM blijkt dat nog steeds grote hoeveelheden afvalstoffen in het milieu ver

Voor de ingang van een Rotterdamse haven werd ooit een oliescherm gelegd om de waterverontreiniging tegen te gaan. Foto RD dwijnen. Daarnaast wordt een aantal afgiften waarschijnlijk niet gemeld of niet geregistreerd. Onderzoek door de inspectie van VROM toont aan dat, na een aantal controles, 60 procent van de WCAvergunninghouders nog steeds niet aan de meldingsvoorschriften voldeed.

Aanpak

In 1988 werd de beleidsnotitie "Afvalstoffen van de scheepvaart" door de Tweede Kamer goedgekeurd. Daarin was een opzet opgenomen om te komen tot een nieuwe organisatiestructuur ten behoeve van een doelmatiger verwijdering van chemicaliënhoudende en oliehoudende afvalstoffen afkomstig uit de scheepvaart.

In 1991 resulteerde deze opzet in het "Projectplan scheepsafvalstoffen". Dit projectplan werd in 1991 geaccordeerd door de ministeries van VROM en van verkeer en waterstaat. Tevens bleek dat extra onderzoek noodzakelijk was om de juiste keuzes te kunnen maken. Dit resulteerde uiteindelijk in het nu aan de Tweede Kamer aangeboden eindrapport "Schoon schip en schoon water".

Er is een duidelijke taakverdeling tussen beide ministeries. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor een adequate inzamel- en verwerkingsstructuur van afvalstoffen en is belast mét de beleidsformulering en regelgeving. Het ministerie van verkeer en waterstaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, voor het voorkómen van illegale lozing en voor de regelgeving op dit terrein.

Totstandkoming

De gegevens van dit onderzoek zijn verkregen uit persoonlijke en schriftelijke enquêtes en gesprekken met zowel personen uit de doelgroep als uit beroepsrecreatievaart. In totaal hebben 244 binnenvaartschippers deelgenomen aan de enquête. De vergunninghouders (inzamelaars en verwerkers) zijn allen schriftelijk benaderd. Ten slotte is een groot aantal gesprekken gevoerd met mensen die werkzaam zijn bij de overheid en betrokken zijn bij de beleidsformulering en -uitvoering en/of bij de controle en handhaving van het beleid. Binnenkort volstaat één sticker.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 januari 1993

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Rapport

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 januari 1993

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken