Bekijk het origineel

Opgroeien in een sfeer van eerbied

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Opgroeien in een sfeer van eerbied

"Met vallen en opstaan" biedt houvast voor ouders die voor eigen besef meer vallen dan staan

5 minuten leestijd

Het is een goed initiatief geweest een serie te schrijven over christelijke opvoeding vanaf het moment dat het nieuwe mensenleven wordt ontvangen. In het tweede deeltje "Met vallen en opstaan" wordt de periode van nul tot twee jaar onder de loep genomen. Het is een loep die zeer nauwkeurig alles in zicht brengt. Vele facetten van het opvoeden komen onder ogen.

Als een rode draad loopt door het boek het centrale thema: vertrouwen. Het gaat dan om het vertrouwen van ouders en kinderen op de Heere en het vertrouwen van kinderen op hun ouders.

Het eerste hoofdstuk werpt een helder licht op het opvoeden in vertrouwen. Kernwoorden zijn daar aanvaarding en veiligheid. Voor de ontwikkeling van het kindis het van groot belang dat net zich geaccepteerd weet. Het door de ouders aanvaard zijn, betekent leven in het besef dat het goed is dat je geboren bent, aldus dr. J. Stolk, eindredacteur van de serie. Juist door de zorg van vader en moeder wordt de omgeving tot een vertrouwde omgeving. Kinderen ervaren dat ze erbij horen en voelen zich veilig.

In de eerste periode wordt dit vertrouwen niet het minst gewekt door lichamelijk contact. Het verzorgen hoort wel degelijk bij de opvoeding. Tegelijk wordt heel nadrukkelijk gesteld dat het wekken van vertrouwen bij de kinderen door de ouders niet als doel heeft het vertrouwen op anderen en op zich zelf, maar dat het ten diepste gaat om het vertrouwen op de Heere. De diepste bestemming is het zich leren toevertrouwen aan Christus. Het betekent gelijk opvoeden in afhankelijkheid. Zaligmakend vertrouwen kunnen ouders hun kinderen niet geven. Dat is het werk van de Heilige Geest! Dat is wél troost, want ouders hoeven het niet te doen in eigen kracht. Ouders zijn wegwijzers naar Christus, niet meer, maar ook niet minder.

Geloofsopvoeding
In het vijfde hoofdstuk gaat drs. J. Westland in op de godsdienstige opvoeding in de eerste twee levensjaren. Vanuit de derde doopvraag ("... wanneer zij tot hun verstand zullen gekomen zijn"), dient zich de vraag aan: Wanneer moet je met de godsdienstige opvoeding beginnen? Er wordt mijns inziens nogal eens te snel gezegd: „Niet te veel en niet te vroeg". Maar collega Westland stelt: „Ook als onze kinderen minder of zelfs helemaal geen verstandelijke vermogens hebben, blijven er mogelijkheden tot godsdienstige opvoeding".

Het verstandelijke is een onderdeel van de godsdienstige opvoeding. Waarin bestaat dan de godsdienstige opvoeding in de eerste twee levensjaren? Het gaat om het scheppen van een sfeer waarin de elementen van de godsdienstige opvoeding functioneren. Nu kan dat woordje sfeer de nodige bedenkingen oproepen, maar dat is hier niet nodig. Het gaat om de sfeer van zorg, rust, geborgenheid en liefde. Het gaat om de sfeer in het christelijke gezin. De godsdienstige opvoeding kan plaatsvinden in tekentaal. Er worden dan allerlei dingen gedaan zonder dat het allemaal uitgelegd hoeft te worden. Dat kan later.

Eerbied
Als voorbeeld noemt de auteur de voetwassing van de discipelen. Het teken van het wassen van de voeten door Christus was al veelzeggend. Als voorbeeld van een vroeg begonnen en gezegende Dr. J. Stolk: „Het door de ouders aanvaard zijn, betekent leven in het besef dat het goed is dat je geboren bent". Foto RD opvoeding wordt Mozes genoemd, die waarschijnlijk tot zijn derde levensjaar bij zijn moeder verbleef. Daar werd het zaad reeds gestrooid dat later mocht ontkiemen! In dit hoofdstuk worden allerlei waardevolle bouwstenen aangereikt voor de godsdienstige gezinssfeer die samenvattend genoemd zou kunnen worden: de vreze des Heeren. Daarbinnen gaat het om ernst, eerbied en liefde.

Ik ben het hartelijk eens met de auteur wanneer juist ook een element als "eerbied" een grote plaats krijgt. Je merkt vaak zo weinig eerbied meer bij opgroeiende kinderen. Hoe komt dat? Dat komt omdat zij veelal niet meer opgroeien in een sfeer van eerbied, waar ernst wordt gemaakt met de dienst des Heeren. Eerbied geeft eenvoud en oprechtheid en het bewaart voor naargeestigheid en oppervlakkigheid.

Gelukkig wordt in dit boek ook het gebruik van radio en tv kritisch aan de orde gesteld. Bepleit wordt dat kinderen niet moeten opgroeien te midden van lawaaierige muziek. Er mag ook stilte zijn. En laat de kinderen maar horen dat moeders ook kunnen zingen! Waarbij de vaders niet worden vergeten. Terecht wordt door ds. Westland opgemerkt dat ook de vaders de doopbelofte hebben afgelegd. Ik wil dat onderstrepen! Godsdienstige opvoeding is niet alleen een privilege van moeder! Al zie je maar al te vaak dat moeders er wel alleen voor komen te staan. Het valt me wel eens op datje tijdens ontmoetingen waarbij er bezinning is over de opvoeding, vaak zo veel moeders ziet en zo weinig vaders! Vader én moeder mogen aandacht en eerbied vragen voor het Woord van God!

Praktisch handboek
De overige hoofdstukken bevatten een schat aan informatie met het oog op allerlei vragen rond de opvoeding. Dat varieert zo'n beetje van schone luiers tot scheidingsangst, van liggen tot lopen en van stamelen tot straffen. Praktische tips worden gegeven door mensen die blijk geven van een goed inzicht in de ontwikkeling van het kinderleven. Door alles heen loopt ook de rode draad van het zoeken naar een hechte band tussen ouders en kinderen. Vanuit de inhoudsopgave is het makkelijk even snel naar een bepaald onderwerp te kijken. Het is allemaal heel helder geschreven. Alle onderwerpen zijn voor de geïnteresseerde lezer goed toegankelijk. "Met vallen en opstaan" biedt een goed houvast voor ouders die voor eigen besefmeer vallen dan staan. Het biedt bovenal het houvast van het vertrouwen op de Heere, voor Wiens aangezicht wij met onze kinderen leven.

N.a.v. "Met vallen en opstaan", deel II uit de serie "Christelijke opvoeding", eindred. dr. J. Stolk; uitg. Groen, Leiden, 1992; prijs 24,50 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 februari 1993

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Opgroeien in een sfeer van eerbied

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 februari 1993

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken