Bekijk het origineel

Vogels als vertrekpunt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vogels als vertrekpunt

BirdLife: „De albatros vertelt of de zee nog gezond is"

5 minuten leestijd

Van oceanen tot bergtoppen worden dieren en planten bedreigd door vernietiging van hun leefgebieden. De onlangs opgerichte organisatie BirdLife International onderneemt actie om deze gebieden te behouden. Vogels zijn daarbij het vertrekpunt, want zij geven aan wat de gevolgen zijn van milieuproblemen voor andere levensvormen. Volgens J. F. Bonjer, directeur van Vogelbescherming Nederland, nu ook een partner van BirdLife International, is het hoog tijd dat er actie wordt ondernomen voor het behoud van vogelsoorten. „Sinds het uitsterven van de dodo in 1660 zijn meer dan honderd soorten voorgoed van de aarde verdwenen. Van de huidige 9000 vogelsoorten worden er duizend met uitsterven bedreigd. Nog eens 5000 soorten gaan in aantal achteruit. Dat betekent dat slechts een derde deel van deze diergroep veilig is".

Voornaamste oorzaak van deze bedreigingen is de vernietiging van leefgebieden van vogels, zoals de ontwatering van wetlands, de intensivering van de landbouw, de vervuiling van lucht, water en bodem en het kappen van tropische regenwouden. Zo vonden als gevolg van het kappen van duizend vierkante kilometer oerwoud op Noord-Borneo en in Maleisië 2,4 miljoen vogels de dood. Ook de vangst van wilde vogels vormt een ernstige bedreiging.

Resultaatgericht

Christoph Imboden, directeur van BirdLife International, ziet voor 'zijn' organisatie een belangrijke taak weggelegd bij het overbruggen van de kloof tussen rijke en arme landen. „Het geld en de expertise zitten in de ontwikkelde landen, maar de grote problemen voor vogels dienen niet zelden in de ontwikkelingslan

BirdLife

Via veldwerk, educatieprojecten, lobbywerk en „network-building" (het opzetten en ondersteunen van nieuwe vogelbeschermingsorganisaties) probeert BirdLife International resultaten te boeken. Verspreid over de hele wereld heeft de orga•"* INTERNATIONAL nisatie G^

Vogelbescherming Nederland verruilt met plezier het vertrouwde vignet van de 'slapende'lepelaar (links) voor het logo van BirdLife International: een gestileerde, vliegende stern. den te worden aangepakt. Het heeft weinig zin in het Westen veel geld uit te geven aan het beschermen van vogels als ze daar maar een beperkt deel van hun tijd doorbrengen. De vogels leggen juist in Afrika en Zuid-Amerika massaal het loodje en vergen daarom een mondiale bescherming".

veldprojecten, variërend van een "honingproject" in Kameroen om de bedreigde Bannermans tuarako te beschermen, tot de aankoop van het Seychellen-eiland Cousin, waar de Seychelienboszanger broedt.

„Onze projecten zijn resultaatgericht: daar waar de beperkte middelen het meest redement opleveren, worden ze ingezet. Bovendien, en dat is uniek, worden alle ondernomen activiteiten voortdurend getoetst".

Reputatie

De bioloog rechtvaardigt de oprichting van een nieuwe natuurorganisatie die zich primair op vogels richt. „Onze be

Kluten 'over' de Wadden, een gebied dat volgens Vogelbescherming Nederland de hulp van BirdLife International hard nodig heeft. Foto RD Slapende bonte strandlopers. Slechts een derde deel van alle i 'Isoorten is veilig. schermingsprojecten zijn niet anders dan die bij andere organisaties, maar de vogels zijn het vertrekpunt van onze beschermingsstrategie. Door vogels te volgen en te onderzoeken worden natuur- en milieuproblemen gesignaleerd en wat de gevolgen zijn voor andere levensvormen. De grote albatros en de Adélie-pinguïn vertellen ons bij voorbeeld in hoeverre de zee en de visstand nog gezond zijn. Er is geen diersoort in de wereld die zo goed is bestudeerd en waarover zo veel kennis bestaat", aldus Imboden.

De Zwitser van geboorte was dertien jaar directeur van de International Council for Bird Preservarion (ICBP), een organisatie die het fundament vormde voor BirdLife International. „De zeventig jaar oude ICBP had een uitstekende reputatie op het gebied van onderzoeksprogramma's. We misten echter iets van het populisme van andere milieuorganisaries. BirdLife International moet net zo bekend worden en vooral even machtig en efficiënt worden als Greenpeace of het Wereld Natuur Fonds".

Spaanse steppen

Ook Vogelbescherming Nederland verruilt met plezier het vertrouwde vignet van de 'slapende' lepelaar voor het logo van de nieuwe organisatie: een gestileerde, vliegende stern. Bonjer: „Sterns zijn bijna overal op de wereld te vinden. BovenFoto Jan van de Kam dien vormde de afschuwelijke Sterntjesmoord voor mode-doeleinden in 1899 de aanleiding voor de oprichting van onze vereniging". Bonjer vermoecft dat Vogelbescherming Nederland over vijfjaar BirdLife Nederland zal heten.

De nationale afdeling zal ook over de grens een actieve bijdrage leveren aan de bescherming van vogels. Een voorbeeld is de ondersteuning van een educatief bezoekerscentrum bij de Merja Zerga in Marokko, het belangrijkste vogelgebied in West-Afrika. Bonjer constateert echter dat in eigen land ook nog genoeg te doen is. „Zelf hebben we de hulp van BirdLife International hard nodig om onze Waddenzee te beschermen".

Onder de paraplu van BirdLife International zal Vogelbescherming bij de Spaanse overheid en de Europese Gemeenschap acrie voeren voor het behoud van de Spaanse steppen. De EG subsidieert intensivering van de landbouw en grootschalige irrigatieprojecten, waardoor het leven op deze droge graslanden wordt bedreigd. Meer dan de helft van alle grote trappen -65 procent van de wereldpopularie- leeft op de Spaanse steppen, evenals twee andere wereldwijd bedreigde vogelsoorten, de kleine trap en de kleine torenvalk. Talrijke andere vogelsoorten die in Europa zeldzaam zijn of^n aantal afnemen, vinden biereen toevluchtsoord.

Zeeschildpadden

Deze maand is de Stichting Platform Toerisme en Zeeschildpadden opgericht. De nieuwe stichting wil de laatste legstranden van de dikkopschildpad en de groene schildpad in de Middellandse Zee veiligstellen. De legstranden bevinden zich in Turkije (Dalyan), Griekenland (het eiland Zakynthos) en Cyprus en worden bedreigd door het massatoerisme. De toerist krijgt van de stichting te horen wat hij/zij op een legstrand doen of laten moet. De stichting bracht ook het boek "Zeeschildpadden in de Middellandse Zee" uit, waarin de bioloog ir. R. Cosijn de problematiek rond de laatste legstranden inventariseert. Hij schetst de levenswijze van de schildpadden, geeft aan waar schildpad en toerist met elftaar in aanraking komen en hoe die ontmoeting zonder negatieve gevolgen kan aflopen. Het boe\ telt 140 blz., kost 29,50 gulden en kan besteld worden bij de Stichting Recreatie; tel. 070-3500111.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 maart 1993

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

Vogels als vertrekpunt

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 maart 1993

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken