Bekijk het origineel

Stichting

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Stichting "Adullam" werkt tien jaar voor gehandicapten

Meeste activiteiten uit eigen middelen gefinancierd

4 minuten leestijd

BARNEVELD - De stichting Adullam voor gehandicaptenzorg diende tien jaar geleden een officiële aanvraag in voor een gezinsvervangend tehuis (GVT). Na veeI voorbereidend werk nam de zorgverlening met eigen signatuur toen daadwerkelijk een aanvang. Het grootste gedeelte van deze zorgverlening wordt geheel uit eigen middelen betaald. In de achterliggende periode werd veel bereikt, aldus het bestuur, dat overigens zegt nog meer plannen te hebben voor de toekomst.

In een speciale uitgave van het blad "Adullam" wordt bij een en ander uitvoerig stil gestaan. Scribenten die betrokken zijn bij de vele facetten van het werk werkten aan de uitgave mee. Samensprekingen tussen een drietal kerkformaties: de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk (groepering rondom het blad "Het gekrookte Riet") en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (BV) resulteerden in de oprichting van de stichting.

Het blijkt dat de belangstelling voor het werk in de loop der jaren steeds is toegenomen. Adullam beheert inmiddels de volgende voorzieningen: Dagverblijven voor ouderen "Horstheim" (Staphorst) en "Veldheim" (Ede). Gezinsvervangend tehuis "Maanderheim" (Ede), logeerhuis "De Mantelienge" (Ouddorp) en de sociaal pedagogische dienstveriening Stimada (Bameveld). Vergevorderde plannen zijn er voorts voor een nieuw dagverblijf in de Hoekse waard en heeft de realisering van een zwakzinnigeninrichting de serieuze aandacht.

Identiteit

Het bestuurslid ds. Tj. de Jong (Staphorst) stelt in zijn bijdrage van het jubileumnummer de identiteit aan de orde. „Het woord identiteit heeft te maken met eigenheid. Datgene wat wezenlijk bij een persoon, instelling enz. hoort en wat hem van anderen onderscheidt. Daarbij gaat het wezenlijk om de religieuze identiteit, die toonaangevend is voor al wat de mens doet; het gaat niet om de buitenkant en de vorm, niet om het verstand en de gevoelens alleen, maar om het hart en vandaaruit gaat het om de concretisering van de identiteit op alle levensterreinen. We kenmerken deze identiteit met twee woorden: christelijk of reformatorisch (of gereformeerd). Deze twee woorden mogen we niet tegen elkaar uitspelen. Wie ze recht verstaat, verstaat dat het tweede uit het eerste voortvloeit".

De penningmeester drs. P. H. D. van Ree wijst er in zijn bijdrage op dat met uitzondering van Maanderheim alle activiteiten door de stichting zelf betaald moeten worden. Hij benadrukt dat financiële steun van de achterban blijvend nodig is. , Adullam-beleidsmedewerker A. A. Klein staat stil bij de geschiedenis van Adullam. Hij memoreert de eerste stappen die gezet zijn op het pad van de gehandicaptenzoig. Ook de samensprekingen met De Schutse en Helpende Handen komen aan de orde. Verder geeft hij per periode een overzicht van datgene wat tot stand kwam.

Maatschappelijk werk
In de voorzieningen van de stichting heeft Stimada voor dienstverlenende arbeid op het gebied van maatschappelijk werk ook haar plaats gekregen. De medewerkers doorkruisen het land voor gezinsbezoeken en hulpverlening. De vragen en problemen die verband houden met het hebben van een handicap of een gehandicapt kind komen vooral aan de orde.

Sinds een jaar draait het logeerhuis De Mantelienge (Ouddorp), hoewel nog verkerend in een aanloopfase. Als bijdrage voor dit speciale nummer wordt voorzichtig achterom gezien. De doelstelling is gezinnen met een huisgenoot met een verstandelijke handicap en of meervoudige handicap de gelegenheid te geven op adem te komen. Deze behoefte bestond ook bij de Adullam-achterban.

Verder aandacht voor het gezinsvervangende tehuis, de dagverblijven voor ouderen en een bijdrage van de hand van mej. M. van Ginkel, secretaresse van de werkgroep verkoopactiviteiten.

Via deze speciale uitgave, met op de voorzijde een illustratie van een spelonk vervaardigd door de schilder Jan Ligtenberg, krijgen belangstellenden een duidelijk inzicht wat Adullam bewoog om met dit werk te beginnen en wat tot nu toe bereikt werd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 oktober 1993

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Stichting

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 oktober 1993

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken