Bekijk het origineel

Nieuwe kerkorde te smal om vruchtbaar te zijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe kerkorde te smal om vruchtbaar te zijn

Confessioneel Geref. Beraad belegt appeldag in Dronten

5 minuten leestijd

DRONTEN - „De Verenigde Protestantse Kerk in Nederland (VPKN) is, als plurale kerk, strijdig met het Nieuwe Testament. Wij wensen geen oeverloze ruimte waarin het hart van het Evangelie wordt aangetast. Geen kerk met vele richtingen, maar een richtinggevende kerk". Dat zei dr. B. van Oeveren zaterdag tijdens de jaarlijkse appeldag van het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB). Dr. Van Oeveren, CGB-hoofdbestuurslid, zei overigens op zich niet tegen Samen op Weg te zijn, „maar dan wel op goede gronden".

Rond de duizend belangstellenden kwamen naar de Meerpaal in Dronten om na te denken over het proces Samen op Weg, met als thema "Varen in konvooi". Naast dr. Van Oeveren spraken ds. J. ter Steege, de voorzitter van de Confessionele Vereniging in de Hervormde Kerk (CV), alsmede de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Hervomde Kerk, ir. J. van der Graaf.

De voorzitter van het CGB, drs. A. W. W. de Ruiter, noemde de drie referenten „verschillende appels, maar wel van hetzelfde ras, die elk serieus worstelen om de toekomstige kerk".

De gereformeerde synodepraeses, ds. P. Boomsma, werd welkom geheten bij de verontruste gereformeerden. Op zijn beurt sprak hij de CGB'ers toe en memoreerde de spanning in het SoW-proces zoals die tijdens de laatste triosynode openbaar kwam. Hij zei te hopen dat iedereen staat voor de goede zaak om in konvooi het geheel der kerk mee te krijgen: daarbij is ieder nodig, ook degenen die zorg willen dragen voor het hart der kerk.

Te smal concept

Dr. Van Oeveren bekritiseerde onder andere artikel 1.6 in de ontwerpkerkorde. Daarin staat dat Jezus Christus Heer van de wereld is. „Dat is te weinig. Daar moet bij staan dat Hij onze schuld verzoent. Nu is er ruim baan om Christus slechts als voorbeeld te zien". Verder bepleitte hij opname van een artikel over het huwelijk en een nauwe band met de klassiek gereformeerde belijdenisgeschriften.

Hij noemde toelating van kinderen tot het avondmaal een bewijs dat menselijk inzicht voorop gaat en dat het confessionele karakter van de kerk ondermijnd wordt. Samen op Weg gaat ons allen ter harte, maar van echte eenwording kan pas sprake zijn als we het over de fundamenten eens zijn. "Dit concept van een nieuwe kerkorde is te smal om vruchtbaar te zijn".

Aparte classes

De hervormde voorman van de confessionelen, ds. Ter Steege, legde uit dat het de Confessionele Vereniging er vooral om gaat te wandelen in de kerkelijke weg en het zicht te behouden op het geheel der kerk. Een onderzoek leerde dat confessionele gemeenten grote moeite hebben met het proces maar: de CV is verdeeld. De CV-voorzitter wees erop dat er in het proces tot nu toe steeds sprake was van voorwerk: het echte kerkelijke gesprek in gemeenten en classes moet nog beginnen.

Voor de confessionelen gaat het bij de ontwerp-kerkorde om de „noodzakelijke aanscherping en het staan voor de volkskerkgedachte". Door de inmiddels gedane bijstelling vond ds. Ter Steege het concept al verbeterd: "Dit is voor ons het maximaal haalbare. Je kunt ook ach en wee roepen, maar dat heeft geen zin. We moeten de reële situatie onder ogen zien en dan ben ik blij met wat in confessioneel opzicht voorligt; dat had beroerder gekund". Overigens meende hij dat ook de VPKN doodziek is en genezing behoeft.

Verder voerde ds. Ter Steege een pleidooi om in overgangsbepalingen -„geen blijvertje dus"- aparte hervormde classes te creëren voor die gemeenten die geen samenwerking willen. Ten aanzien van het zogenaamde Kaski-rapport (met cijfers over de deelname aan het SoW-proces) zei hij dat de cijfers genuanceerd gelezen moeten worden: „SoW is meer dan in de zomer een of twee diensten samen beleggen". Vervolgens sloot hij af met een oproep tot kritische deelname aan „het kerkelijk gesprek dat nog beginnen moet".

Federatie

In de middagbijeenkomst sprak ir. Van der Graaf over "Samen op Weg in hoeverre en in hoever". „In zoverre dat de verdeeldheid van de kerk der Reformatie in de rechte weg wordt opgeheven. En niet anders dan in de weg van het belijden der Reformatie. En dan bedoel ik in de eerste plaats de kerk van de gereformeerde Reformatie. De verdeeldheid van die kerk is schuld voor God".

Maar "Samen op Weg - hoever?" „Waar Samen op Weg moet of kan of van harte gewild wordt; laat het daar in de weg van federatie en voortgaande federatie verder gaan. En geef deze gefedereerde gemeenten een gewaarborgde plaats binnen de afzonderlijke kerken. En laten we het overige dat anders sterven zou, versterken". Van der Graaf meende dat met het voorliggende ontwerp het volledige herstel van de kerk der Reformatie geblokkeerd is.

Onder het thema "Hoe nu verder?" zei Van der Graaf dat hij nooit gezegd heeft de kerk te willen verlaten. "Maar de (hervormde) kerk moet er rekening mee houden dat de betrokkenheid van de gemeenten op het geheel der kerk zal afnemen. Er zal in allerlei gemeenten grote nood ontstaan". Verder was de algemeen secretaris bezorgd dat, als de kerk haar moederfunctie verliest, de (vrije) groep kansen krijgt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1993

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Nieuwe kerkorde te smal om vruchtbaar te zijn

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1993

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken