Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Spaarcenten uitlenen aan arme landen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Spaarcenten uitlenen aan arme landen

Hivos en Triodos werken samen om hulp in Derde Wereld te financieren

5 minuten leestijd

DEN HAAG - Sparen en tegelijk je geld inzetten voor projecten in arme landen. Dit wordt mogelijk door een gezamenlijk initiatief van het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos) en Triodos Bank. Zij maakten gisteren hun voornemens bekend voor invoering van wat zy noemen de Noord-Zuid Spaarrekening.

De rekening is bestemd voor spaarders met een ideëel doel voor ogen, voor mensen die niet alleen uit zijn op een aantrekkelijke rente-opbrengst, maar die met hun overtollige liquiditeiten tevens een bijdrage wensen te leveren aan verbetering van de omstandigheden in de Derde Wereld. Zij leggen een bepaald bedrag in bij Triodos. Deze bankinstelling sluist de middelen door, in de vorm van een kredietfaciliteit, naar een speciaal fonds van het Hivos. Vervolgens wordt het bijeengebrachte kapitaal aangewend voor de financiering van kleinschalige particuliere bedrijvigheid in ontwikkelingslanden. De spaarder mag zelf bepalen of hij al dan niet deelt in de eventuele verliezen op de beleggingen. Kiest hij voor het laatste, dan loopt hij geen groter risico dan bij een andere bank.

Noord-Zuid Plan

Het Hivos, dat bestaat sinds 1971, biedt met leningen en participaties financiële steun aan non-gouvemementele organisaties en aan economische activiteiten in vooral Afrika, Azië en Latijns Amerika. Het beschikt over kantoren in onder meer Zimbabwe, India en Costa Rica. Aanvankelijk maakte het instituut alleen gebruik van vermogen dat de achterban beschikbaar stelde. Tegenwoordig verschaft de overheid, via de begroting voor ontwikkelingssamenwerking, veruit de meeste middelen. Vorig jaar besteedde het Hivos zo'n 60 miljoen gulden.

De in Zeist gevestigde Triodos Bank werd opgericht in 1981 en telt momenteel 34 medewerkers. Zij is gespecialiseerd in kredietverstrekking aan ondernemingen en personen met werkzaamheden gericht op een schoner milieu of op sociale en culturele vernieuwing. Tot het debiteurenbestand behoren bij voorbeeld een biologisch-dynamisch melkveebedrijf, een ambachtelijke meubelmakerij, een importeur van kruiden voor de produktie van natuuigeneesmiddelen en diverse kunstenaars.

Hivos en Triodos hebben elkaar nu gevonden in wat zij ambitieus aanduiden als het Noord-Zuid Plan. „Sparen in het Noorden, lenen aan het Zuiden", luidt het motto. Zij bundelen de kennis van het bankieren met de ervaring op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Minister Kok van financiën sprak bij de presentatie van de plannen van „een bijzonder sympathiek initiatief' en feliciteerde betrokkenen met de betoonde creativiteit. De bewindsman meent dat er van hun idee -burgers in staat stellen te investeren in kansrijke projecten in de Derde Wereld- een niet te onderschatten voorbeeldfunctie uitgaat.

De partners streven ernaar, zo vertelde directeur J. Dijkstra van Nivos op een persconferentie, de komende vier jaar 30 miljoen gulden te vergaren via het nieuwe spaarprodukt. Daarvan gaat niet alles op directe wijze naar de ontwikkelingslanden. Het ligt in de bedoeling zo'n 7,5 miljoen te verstrekken aan organisaties in het Noorden „die door eerlijke handel de goede ontwikkeling in het Zuiden steunen". Te denken valt aan de stichting Max Havelaar.

Rente

De bank vergoedt over de saldi een rente die qua hoogte weinig afwijkt van het actuele markttarief. De spelregels schrijven wel voor dat elke spaarder minimaal 2,5 procent van zijn te ontvangen intrest als gift afstaat aan het Hivos.

Risico

Een belangrijk aspect in het geheel betreft het hoge risico, dat nu éénmaal samenhangt met leningen aan ontwikkelingslanden. „Het is volstrekt een illusie te denken dat je daar geld kunt verdienen", benadrukte Dijkstra. Hoewel de bedrijfseconomische perspectieven van een project een doorslaggevend criterium vormen bij de toekenning van middelen, zullen er onvermijdelijk problemen optreden in de sfeer van de terugbetaling. Dijkstra verwacht dat jaarlijks gemiddeld rond 15 procent van de uitstaande kredieten als oninbaar moet worden afgeschreven en directeur P. Blom van Triodos waarschuwt dat het eerder genoemde fonds waarschijnlijk altijd met verliezen zal werken. Een dergelijke antireclame, om het zo te noemen, durven beide heren zich uiteraard alleen te veroorloven omdat zij mikken op de man of vrouw die bij zijn of haar financiële beslissingen overwegingen van ideële aard een hoofdrol laat spelen.

Borgstelling

Wie draait er op voor de tegenvallers? Het Hivos zal maximaal 90 procent van de tekorten dekken. Verder krijgen alle spaarders de vraag voorgeschoteld of zij eveneens willen participeren in het risico. Zij kunnen zich voor een bepaald deel van het ingelegde spaargeld borg stellen bij het fonds. Van dat aangegeven bedrag wordt elk jaar een klein percentage, al naar gelang de omvang van de verliezen, afgeboekt. Dat stukje van het tegoed is dan niet langer opeisbaar. 2U) voorkomt men dat het fonds niet aan zijn verplichtingen tegenover Triodos kan voldoen en dat die bank op haar beurt in gebreke blijft tegenover de spaarders. De bijdrage in de verliezen mag als aftrekpost worden aangemeld op het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting. De fiscus beschouwt haar namelijk als een gift aan een charitatieve instelling.

Maar borgstelling is niet verplicht. Men kan ook op de normale wijze sparen via de Noord-Zuid Spaarrekening. Wie daaraan de voorkeur geeft, raakt geen geld kwijt. Ten aanzien van het saldo zijn immers de gewone bancaire garanties van toepassing. Hij of zij loopt, als gevolg van de opgelegde schenking aan Hivos, alleen een deel van de rente mis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 1994

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Spaarcenten uitlenen aan arme landen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 1994

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken