Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reactie op

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reactie op "Boodschap voor SoW-proces"

7 minuten leestijd

Hoe versta ik de "Boodschap voor het Samen-op-Wegproces" die ds. M. D. Geuze kreeg? Gevraagd om te reageren op de toelichting op zijn boodschap die mijn collega uit het Zuidhollandse Noorden een week geleden op deze pagina geplaatst zag, wil ik voorzichtig een poging wagen.

De lezer die enigszins op de hoogte is van het wel en wee van Neêrlands kerken, zal weten welke boodschap ik bedoel. Er is nogal wat over te doen geweest. Niet zo zeer over de inhoud. Wel over de vorm. Met name de directe manier van spreken van de Zoon van God in deze boodschap heeft veel vragen opgeroepen. Zodat al gauw de vorm meer aandacht kreeg dan de inhoud.

Begrijpelijk, maar ook jammer. Want ik beluister in die boodschap een grote bezorgdheid over de huidige voortgang van het SoW-proces. Een bezorgdheid die niet direct wordt ingegeven door een mogelijk verdwijnen van de kerk waarin wij dienen. Maar veel meer door het zo goed als ontbreken van geestelijke stuwkracht in de huidige procesgang.

Waardering

Ik beluister grote bezorgdheid om wat de nood is van de kerken aan wie de boodschap is gericht: dat het Woord van de Koning der Kerk terzijde is gelegd. Om niet verder te gaan: ik hoor vooral een hartstochtelijk verlangen naar een profetische boodschap voor deze tijd in al zijn kerkelijke en wereldlijke ontreddering en verwarring. Een richtinggevend woord. Ik wil niet nalaten deze oprechte intenties de waardering te geven waar zij recht op hebben.

Dan nóg blijven mijn vragen bij de vorm waarin de boodschap mij heeft bereikt. Daarover zou ik met ds. Geuze van gedachten willen wisselen. Allereerst doet het mij goed dat ds. Geuze bij de stellige overtuiging dat hij zijn boodschap (behoudens enkele veranderingen in stijl) zo heeft ontvangen, tegelijkertijd een aantal relativerende opmerkingen plaatst. Hij erkent met Paulus (1 Korinthe 13:9) dat zijn profeteren ten dele is. Hij wil graag nader onderwijs ontvangen over wat profetie is en hoe die gewaardeerd moet worden.

Ook een vraag voor hem is, hoe de oorspronkelijke boodschap enkele wijzigingen en aanvullingen van anderen nodig had. Hij sluit niet uit dat wat wij menen rechtstreeks uit de hemel te hebben gekregen, achteraf veel minder rechtstreeks blijkt te zijn. Daarmee hangt denkelijk een andere vraag van ds. Geuze samen: in welke relatie het goddelijke en het menselijke in de boodschap tot elkaar staan. Hij vraagt om toetsing van de boodschap aan de Schrift. Kortom, van een hoogmoedig gelijkschakelen van mensenwoord en Gods Woord is mijns inziens geen sprake.

Spreken Gods

Als ik het goed zie, zijn alle opmerkingen te herleiden tot enkele vragen die met elkaar samenhangen. De ene vraag is of wij geloven dat God ook nu nog (in noodsituaties) kan spreken, heel bijzonder in het leven van de Zijnen. Mijn antwoord op die vraag is volmondig: Ja! De opmerking dat Gods kinderen leven door geloof, is daarbij wel als beperking bedoeld, maar zeker niet als verontschuldiging voor het ontbreken van het spreken Gods. Dat is er. Soms heel treffend. Door omstandigheden of levensleiding. Als het licht van Boven over ons pad valt en wij Gods hand zien.

Soms spreekt God heel direct door Zijn Woord, dat dan klinkt alsof het voor 't eerst tot ons gezegd is. Wie van Gods kinderen het onvergetelijke ogenblik van vrijspraak heeft beleefd, vergeet nooit meer het Godswoord waarin de vergeving werd geschonken. Daarmee houdt het spreken Gods evenwel niet op. Hij gaat door met spreken tot elk die voor Hem leeft. Waarbij God vrij is en aan Zijn Woord niet gebonden. Ons bindt Hij er echter wel aan!

Spiegel

Treffend heeft de Heere zo soms gesproken. Een klein kind werd ernstig ziek en verschillende kinderen van God kregen worstelingen met het kind én na het overlijden onafhankelijk van elkaar te geloven dat het door de Heere was thuisgehaald. Dat is vrucht van de verborgen omgang met God, die ons als spiegel de vraag voorhoudt hoe het daarmee bij ons staat.

Me dunkt dat we onder ons meer te lijden hebben van een al te verstandelijke inslag dan van een overmaat van verborgen omgang met God. Tot zover ga ik met ds. Geuze mee. Maar van alle inij bekende uitingen van dit spreken Gods in verleden en heden ken ik er niet één die de vorm heeft waarin ds. Geuze zegt zijn boodschap ontvangen te hebben. Als het spreken van God in de eerste (goddelijke) persoon enkelvoud werd gehoord, dan als een (berijmd) Schriftwoord, maar nooit in nieuwe vorm gegoten. Naar mijn beste weten heeft ds. Geuze het getuigenis en de belijdenis van de kerk der eeuwen hierin niet aan zijn kant. Daarom heb ik grote vragen bij deze vorm en meen ik ze vooralsnog te moeten afwijzen.

Profetisch getuigenis

Een andere vraag, maar met de bovenstaande direct verbonden, is of er vandaag nog profetie te verwachten is. En zo ja, hoe die gewaardeerd moet worden. Het gaat hierbij niet om profetie als voortgaande heilsopenbaring. Dat profetische woord heeft zijn voltooiing en bekroning gevonden in Christus (Hebreeën 1:1). Gedoeld wordt op een krachtig en daarom richtinggevend getuigenis, waarin de dingen van de tijd gezet worden in het heldere licht van de lamp van Gods Woord. Uit het verleden vallen dan namen als W. a Brakel en van recenter datum: G. Wisse en G. H. Kersten. Mijns inziens verdient ook G. Boer in dit verband genoemd te worden.

Hoe meer dit profetisch getuigenis leunt tegen het getuigenis van de Schrift, hoe krachtiger het klinkt en hoe meer 'nieuws' de oude schriftwoorden bevatten. Steeds weer valt mij bij het lezen van geschriften der nadere reformatoren op hoe over (bekende) schriftwoorden nieuw licht valt, juist omdat zij (profetisch) in verband gebracht worden met persoonlijke of tijdsomstandigheden. Heeft dat niet te maken met Christus' belofte dat de Heilige Geest Zijn kerk in al de waarheid zal leiden (Johannes 16:13) en
staat dat niet op één lijn met de zalving van de Heilige (1 Johannes
2:20,27)? Dat mag profetie heten waarin de Schrift wordt uitgelegd betrokken op de tijd, zodat over actuele dingen eeuwigheidslicht valt. Wat hebben we dit profetisch getuigenis nodig in de kerk van vandaag!

Voorzichtigheid


Is er nog meer? Ja. Bekend is dat God sommige van Zijn kinderen inzicht gaf in Zijn (nabij) toekomstig handelen. Door de nauwgezette omgang met de Schrift en de verborgen omgang met God kwamen omstandigheden in kerk en wereld in het licht van Gods handelen óf onder de donkere wolk van Gods oordelen. Die dat ontvingen, werden er doorgaans bijzonder werkzaam mee in de binnenkamer. En door de ontwikkeling der dingen in hun geloven bevestigd. Maar ook hiervan is mij geen enkel voorbeeld bekend van rechtstreekse Godsspraak op de manier waarop ds. Geuze zegt zijn boodschap ontvangen te hebben. Daarom kan ik hem op dit punt werkelijk niet volgen, hoeveel er ook in die boodschap is dat mijn instemming heeft.

In verband met het bovenstaande heb ik nog eens opgeslagen de brochure van ds. I. Kievit "Het krijgen van woorden en texten" en de vrijwel gelijknamige van ds. J. van Sliedregt: dienaren van het Woord die inzicht hadden in het zieleleven voor Gods aangezicht. Vooral de eerstgenoemde, met de daarbij gevoegde inleiding van drs. P. C. Kuiper over de psychologische achtergronden van genoemde zaak, spreekt duidelijke taal en maant tot grote voorzichtigheid.

De auteur is hervormd predikant te Bleskensgraaf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1994

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Reactie op

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1994

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken