Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Antwoord per brief van ds. F. Mallan uit “De Wachter Sions” gebundeld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antwoord per brief van ds. F. Mallan uit “De Wachter Sions” gebundeld

Over Madame Tussaud's beelden en een ongewassen baard in Jericho

5 minuten leestijd

HOUTEN - Wat wil het zeggen dat de apostel Paulus tot in de derde hemel is opgetrokken? Wat betekent het als een kind dood ter wereld komt? Zijn huwelijken tussen neven en nichten toegestaan en hoe gaan we om met het krijgen van waarheden en beloften?

Ds. F. Mallan, predikant in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, schrijft al jarenlang op dergelijke vragen antwoorden in briefvorm in ‘zijn’ blad “De Wachter Sions”. Hij doet dat op een geheel eigen en herkenbare wijze. Dertig antwoorden op vragen uit de periode 1971-1976 zijn nu in het boek “De groetenis met mijn hand” gebundeld.

De eerste bijdrage heet: “De roeping tot het leraarsambt”. De nu 69-jarige ds. Mallan schildert de drukke werkzaamheden van een predikant. Hij verzet zich tegen de gedachte dat een predikant niet hoeft te studeren en dat bevindelijke kennis „in een genietende weg” komt aanwaaien.

Hij waarschuwt tegen hen die tegenwoordig „als ze in de overtuiging lopen, in hun hart al bezig zijn met het leraarsambt”.'Het originele advies van ds. Mallan aan hen? „Dezulken kunnen nog beter een poosje te Jericho blijven, tot hun baard gewassen is” (naar 2 Samuel 10:5 en 1 Kronieken 19:5, SCB).

Termen

In de bijdrage over de gangbare uitdrukkingen van het oude volk heeft hij enerzijds moeite met het al te gemakkelijk gebruiken van bepaalde termen. Toch ziet hij onkunde in dezen bij de jeugd, voor hem een reden om zulke termen toch weer enigermate te hanteren. Gebruik van oude termen is evenwel geen garantie voor echte bevinding, houdt ds. Mallan zijn lezers voor.

Wat intussen opvalt, is dat de brieven soms in een enkele zin het antwoord op de vraag van de lezers van “De Wachter Sions” bevatten, maar dat ze dan veel verdere informatie doorgeven over andere zaken en dat antwoorden vaak geen afgerond geheel vormen. Ds. Mallan beseft dat overigens zelf ook, schrijft hij.

Verantwoordelijkheid

In een brief over doop en belijdenis wijst hij op de verantwoordelijkheid die niet ontlopen wordt „door maar geen belijdenis te doen”. In de brief over zangverenigingen blijkt dat het zinloos is ds. Mallan uit te nodigen voor een meditatie tijdens een uitvoering. Hij ziet een relatie tussen afnemend oprecht geestelijk leven enerzijds en de bloei van zangverenigingen én bloeiend verenigingsleven anderzijds: des te bloeiender, des te minder waar geestelijk leven.

Overigens is het jammer dat een trefwoordenregister ontbreekt. Men zoekt het onderwerp “engelen” of “gevallen engelen” nu niet zo gauw bij de brief over zangverenigingen. Datzelfde geldt voor Madame Tussaud's wassenbeeldenmuseum. Dat vinden we in het hoofdstuk over “Gangbare uitdrukkingen van het oude volk”. Overigens duidt hij met de wassen beelden het „nabijkomend christendom en al die predikanten die zo dicht bij komen” aan: „U denkt dat het leeft, maar het is dood”.

In de brief over godsdienstige reisjes en schoolreisjes maakt ds. Mallan duidelijk dat het voor zijn gemeenteleden wel geoorloofd is op vakantie te gaan in Nederland -mits men zondags kan opgaan onder de zuivere bediening van het Woord- maar niet in het buitenland. Hij zegt dat zondag 38 preeklezen of bandjes luisteren uitsluit. Een uitzondering maakt hij voor hen die het Engels machtig zijn en in Schotland op vakantie gaan. „Godsdienstige reisjes” naar Israël zoals de “Exodusreizen” vallen voor ds. Mallan onder de rubriek Baälsgodsdienst waarmee hij zegt met plezier „de spot te steken”.

Verwachting

Een antwoord op de vraag of de zon draait of de aarde, moet men zoeken bij de brief over “Een kind dat dood ter wereld komt”. Overigens valt ds. Mallan in dezen vader Brakel niet bij. Evenmin valt hij ds. Ledeboer bij in diens verwachting voor de Nederlandse Hervormde Kerk. Diens uitspraak “Het is onze en God zal het ons wedergeven op Zijn tijd en de vijanden verdrijven”, acht hij tijdgebonden.

In de laatstgenoemde brief valt het op dat ds. Mallan zich -mijns inziens terecht- verzet tegen de leer van de veronderstelde wedergeboorte. Hij constateert dat er „ongeboren kinderen in de hemel en in de hel zijn”. Maar hij verwijst in zijn brief niet naar de Dordtse Leerregels, eerste hoofdstuk, artikel 17.

In de brief over het krijgen van waarheden lijkt ds. Mallan zelfs tegen dit gedeelte uit de Leerregels in te gaan. „Wij geloven niet dat alle jong stervende kinderen behouden zijn, ook niet van gelovige ouders”, schrijft hij op pagina 134. De Dordtse vaderen schrijven „dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen”. Als een kind behouden mag zijn, geeft de Heere „als er bij de ouders, of eén van hen, genade mag verheerlijkt zijn in het hart, dit wel te geloven”, stelt ds. Mallan.

Nuchter

Overigens bevat het boek -dat vooral bedoeld lijkt voor eigen kring, getuige de sterk op eigen kerkgenootschap gerichte spitsen en kritiek op de brede gereformeerde gezindte- ook universele lessen.

Ds. Mallan schrijft soms verrassend nuchter, bijvoorbeeld als hij kritisch reageert op hen die menen allerlei goddelijke stemmen te horen. Een flink aantal brieven behandelt uitgesproken exegetische problemen.

N.a.v. “De groetenis met mijn hand” door ds. F. Mallan; uitg. Den Hertog, Houten, 1994; 202 pag.; ƒ 28,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 januari 1995

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Antwoord per brief van ds. F. Mallan uit “De Wachter Sions” gebundeld

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 januari 1995

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken