Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De minste meerder

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De minste meerder

5 minuten leestijd

„...doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij”. Matthéüs 11:1 1b.

Christus zegt hier, dat er mensen zijn die meerder zijn dan Johannes de Doper. Hoe kan dat nu? Want had deze Johannes niet een ontzaglijk grote plaats ontvangen? Was hij zelf niet meer dan een profeet? Dus meer dan een Jesaja en Jeremia? Zeker, in een bepaalde zin wel. Want die profeten hebben wel van de komst van Christus gesproken, maar ze hebben Hem niet gezien. Johannes wel. Hij mocht de door Maleachi voorzegde engel, boodschapper zijn, die voor Christus uit mocht gaan. Ja maar, hoe kan het dan, waar Johannes tot zo’n unieke taak afgezonderd was door de Heere, dat er mensen zijn, die meerder zijn dan hij?

Laat, voordat wij op deze vraag een antwoord geven, eerst voor u duidelijk zijn, dat het hier niet gaat over de genade van het kindschap Gods. Dus dat het hier niet gaat ever de vraag of nu Johannes meer genade des geloofs ontving dan de profeten, maar minder dan diegenen van wie Christus hier ook spreekt Daarin zijn zij allen één: ze dronken en drinken allen uit dezelfde genadebron, die door Christus ontsloten Is. Dat verbindt ook de Kerk des Heeren nu met de gelovigen van de oude bedeling en Johannes de Doper, die reeds bij de Heere zijn.

Neen, het verschil tussen Johannes de Doper en de anderen, die hier genoemd worden, heeft te maken met hun bediening. En dat wordt duidelijk uit wat Christus van die anderen zege ze zijn in het Koninkrijk der hemelen. Wat wordt daarmee bedoeld? Het heil, dat Christus als Borg verworven heeft en de verkondiging daarvan. En daar nu stond Johannes, wat zijn bediening betreft, buiten. Hij heeft niet gezien hoe Christus dat heil verworven heeft. Hij heeft niet het kruis gezien en het geopende graf. Wel heeft hij Christus als het Lam Gods aangewezen, dat de zonde der wereld wegdroeg, maar hoe dat nu gestalte kreeg, heeft hij niet aanschouwd. Maar dat is, en zij zijn in de eerste plaats bedoeld met die minsten, wel gezien door de discipelen. En door de verkondiging van de discipelen weten allen het, die na hen geroepen werden om verkondigers te zijn van het heil In Christus voor arme zondaren. Aan die discipelen en aan alle knechten des Heeren Is geschonken wat Christus zei: „Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben ze niet gehoord” (Matthéüs 13:17).

En inmiddels wijst dit ook op de grote verantwoordelijkheid van degenen die de Heere riep tot een taak in Zijn Koninkrijk. Wee onzer, als wij niet verkondigen, maar achterhouden, de zaken die God in Zijn genade ons deed horen en zien. Want evenzeer Is waar: „En een Iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden” (Lucas 12:48).

Toch heeft dit woord van Christus niet alleen wat te zeggen tot degenen die de Heere riep in Zijn dienst maar ook tot hen die hen horen. Want dan sprak Christus dit woord tot de scharen. Zij hadden Johannes gehoord, die nog buiten de bediening in dat Koninkrijk der hemelen stond. Maar nu zouden tot hen komen diegenen, die in dat Koninkrijk werkzaam mochten zijn. Die zouden kunnen spreken van een gekruisigde, opgestane en ten hemel gevaren Zaligmaker, Die Zijn Geest gaf. En dat zouden zij prediken: de volle raad Gods tot verlossing van verloren Adamskinderen. En zo was hun prediking“meerder” dan van Johannes de Doper. Al werd en wordt ze gebracht door de eenvoudigste, de “minste”. Maar dat maakt dan ook de verantwoordelijkheid meerder van hen die dat hoorden en van u die dat horen mag. Het licht dat verspreid wordt is meerder, maar het maakt onze schuld meerder als wij dat licht dat verspreid wordt en waarin het volle licht valt op Christus als de enige weg des behouds in eigenwilligheid verachten. En waar dat nu nog aan u verkondigd wordt al is het door de “minste” in het Koninkrijk der hemelen en al is het in alle gebrek en zwakheid, dat er redding mogelijk is voor een vloekwaardig en helwaardig mens en waar u ook verkondigd wordt hoe de Heere door Zijn Geest en Woord dat heil aan u schenkt o, veracht het niet! Want waar de Heere in de verkondiging van Zijn heil In Christus zo veel aan u ten koste legt daar zult als u in onbekeerlijkheid voortgaat ook u eenmaal ”meerder” zijn. Want u zult dan meerder straf ontvangen dan Sodom en Gomorra, dan Tyrus en Sidon.

Maar waar u, door het geloof dat de Geest werkt in uw hart leert buigen voor dat u verkondigde woord, als een arme zondaar in uzelf, daar wordt dat getuigenis aangaande de Christus als de Zaligmaker van zondaren, al is het gebracht door de “minste”, voor u meer dan alles, wat een mens op deze aarde vinden kan. Daar vindt u een liefde, en u krijgt daar deel aan en leeft daarin, die meerder Is dan alle liefde. Liefde, die daarin meerder is, omdat de liefhebbende Borg Zijn leven voor u stelde. Die liefde, die eeuwig bewonderd zal worden door Gods kerk, daar, waar geen minder en meer is, maar waar Jesaja, Jeremia, Johannes de Doper en alle verlosten één zullen zijn in het grootmaken van Hem, Die met de Vader en de Geest de Meeste is. De Meeste In liefde, ontferming en goedertierenheid.

Ds. J. R. Volk, Lekkerkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 februari 1995

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

De minste meerder

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 februari 1995

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken