Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Betuwelijn: grondiger onderbouwing nodig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Betuwelijn: grondiger onderbouwing nodig

Definitieve besluitvorming over aanleg spoorlijn kan nu nog niet aan de orde zijn

6 minuten leestijd

Moet er dwars door Nederland, van Rotterdam via Tiel tot Zevenaar, een goederenspoorlijn worden aangelegd? Die vraag houdt velen bezig, niet het minst de mensen die bang zijn die lijn eerstdaags door hun voor- of achtertuin te zien denderen.

Is de aanleg van deze zogenaamde Betuweroute weggegooid geld of niet? Minister Jorritsma van verkeer en waterstaat vindt van niet. Een groot deel van de Tweede Kamer zit op hetzelfde spoor. De Betuwelijn moet er komen, en wel zo snel mogelijk!

De SGP-fractie in de Tweede kamer is aan die conclusie, die voor veel mensen ingrijpende gevolgen heeft, nog niet toe.

Waarom niet?

Scheef beeld

Eind 1993 is er in de Tweede Kamer langdurig gedebatteerd over de Betuwelijn. Er lag toen een regeringsstandpunt en een op verzoek van de Kamer uitgevoerd tegenonderzoek. De SGP zei toen, kort samengevat:

1. Een besluit over de Betuwelijn is een besluit dat alleen genomen kan worden als eerst ook goed is nagedacht over hoe we in Nederland in de toekomst om willen gaan met het vervoer van goederen. Er moet dus eerst duidelijkheid bestaan over de ook door de SGP gewenste verschuiving van het transport van goederen van de weg naar het water en het spoor.

2. Er is een betere onderbouwing nodig van de aard en omvang van de in de toekomst te verwachten goederenstromen. Slechts op grond van een samenhangend beleid voor het goederenvervoer kan er verantwoord worden beslist over de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals de Betuweroute.

3. Het is van groot belang dat de Betuweroute in z‘n geheel wordt bekeken, dus inclusief alle aftakkingen naar noord en zuid. Doe je dat niet, dan krijg je een scheef beeld en kan er niet verantwoord worden beslist. De ruimtelijke aspecten, de meest efficiënte manier van vervoeren en de financiën moeten allemaal goed op een rijtje zijn gezet voordat definitief een verantwoorde afweging kan worden gemaakt.

4. De financiële gevolgen van de aanleg van de Betuwelijn zijn volstrekt nog niet te overzien. Wel is duidelijk, dat het gaat om een project dat vele miljarden op zal slorpen. Wie zal dat betalen? In dat verband zijn grote vraagtekens te zetten bij de rentabiliteit van de lijn; de onzekerheid wordt alleen maar groter wanneer door aanvullende eisen de totale projectkosten fors toenemen.

5. De verschillende technische alternatieven wat de uitvoering betreft zijn onvoldoende op hun (toekomst)waarde in de beoordeling gewogen. Ook combinaties van mogelijkheden (V-poldersysteem, ondertunneling met behulp van nieuwe technieken) zouden nader onderzocht moeten worden om te komen tot de meest optimale wijze van uitvoering.

6. Al met al: wie een besluit neemt op grond van onvoldoende informatie is onverantwoord bezig en brengt het superproject, waarvoor het maatschappelijk draagvlak toch al gering is, onherroepelijk op dood spoor!

Commissie-Hermans

Een SGP-motie waarin om nadere onderbouwing werd gevraagd, is helaas door een kamermeerderheid verworpen. Aardig is echter, dat met de komst van het kabinet-Kok de motie feitelijk alsnog werd uitgevoerd. In oktober 1994 werd namelijk de commissie- Hermans ingesteld. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat de VVD onze motie in december 1993 heeft gesteund en de VVD vorig jaar in het kabinet kwam.

Het rapport van de zoeven genoemde commissie-Hermans is de basis geweest voor het kabinetsbesluit dat vorige week vrijdag werd genomen. Dat besluit luidde: Binnen de kortste keren moet de eerste biels voor de Betuwelijn worden gelegd. Het kabinet vindt -kort samengevat- dat de spoorlijn uit een oogpunt van economie en milieu noodzakelijk is, dat er geen financierbare alternatieven voorhanden zijn en dat de kwaliteit van het plan dat al gereed ligt, voldoet aan de eisen, en dus verantwoord en evenwichtig is. Na overleg met provincie- en gemeentebesturen is een aanvullend pakket maatregelen voorzien, waardoor de totaalkosten ruim 800 miljoen hoger uitvallen. De totale investeringskosten bedragen bijna 8,1 miljard gulden (prijspeil 1994).

Binnenkort zal in de Tweede Kamer opnieuw de vraag aan de orde zijn of de miljardeninvestering in de Betuweroute verantwoord is. De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 alsmede het CDA hebben reeds laten blijken dat zij tevreden zijn met het kabinetsstandpunt.

Twijfels blijven

Zijn alle vragen nu op grond van heldere informatie naar tevredenheid opgelost? De SGP vindt dat dit allerminst het geval is. Wij noemen, in dezelfde volgorde als in 1993, de volgende punten:

1. Er is nog altijd geen sprake van een samenhangend beleid van een verschuiving van goederentransport over de weg naar goederentransport over water en per spoor. De aandacht voor de vele mogelijkheden die de binnenvaart biedt om het vervoer op te voeren, is veel te gering.

Opvallend is in dit verband dat de discussie over de ontmoediging van het wegvervoer (een kernpunt in het rapport van de commissie- Hermans) twee jaar is uitgesteld. De VVD voelt er niets voor het wegvervoer een spaak in het wiel te steken, maar het is natuurlijk wel de consequentie van een positief besluit over de Betuwelijn. De hoofddoelstelling, terugdringing van de groei van het wegvervoer, komt dus niet binnen bereik.

2. Nog altijd wordt het project niet in zijn totaliteit in beschouwing genomen. Het is niet aanvaardbaar dat besluiten over de Noordtak (richting Twenthe) pas later worden genomen. Dit is voor de SGP een heel zwaar punt. De SGP vindt dat duidelijkheid over alle ruimtelijke, vervoerseconomische en financiële aspecten een voorwaarde is voor een eventueel ”ja” tegen het totale project. Daarbij komt dat de aandacht voor de veiligheid -geen onbelangrijke zaak, dunkt ons- onder de maat blijft.

3. Het kabinetsbesluit blijft nog heel wat vragen oproepen over de rentabiliteit. Onze twijfel wordt versterkt door de nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dat de Betuwelijn op z‘n vroegst over 25 jaar rendabel kan worden.

4. Er is nog steeds geen aandacht voor de toepassing van toekomstgerichte nieuwe technieken, zoals een geboorde tunnel of het V-poldersysteem (speciale vorm van verdiepte aanleg). Het willen werken met bestaande technieken is niet in het belang van een duurzaam milieu.

5. Om de lijn te kunnen betalen, denkt men nog steeds aan (ten dele) private financiering. Daarvan heeft de commissie-Hermans gesteld dat dit het project alleen maar duurder maakt. De SGP vindt dat de (rijks)overheid de hoofdinfrastructuur, of het nu de Betuwelijn betreft of autosnelwegen of kanalen, voor haar rekening moet nemen. Dat is nu eenmaal een van de hoofdtaken van de overheid.

De voorlopige conclusie van de SGP is dan ook dat definitieve besluitvorming over de aanleg van de Betuwelijn op dit moment niet aan de orde kan zijn. Voor een goede beslissing over het gehele project met zulke enorme effecten voor zó veel mensen, zijn betere argumenten en is een grondiger onderbouwing nodig dan wat nu voorligt.

De auteurs zijn respectievelijk lid van de Tweede-Kamerfractie van de SGP en fractiemedewerker van deze partij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 27 April 1995

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

Betuwelijn: grondiger onderbouwing nodig

Bekijk de hele uitgave van Thursday 27 April 1995

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken