Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARLEMEN ‘ARIA

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMEN ‘ARIA

7 minuten leestijd

Oma Terpstra

„Vroeger dacht ik: Wat doen die oudere mensen toch overdreven als ze een kleinkind krijgen. Ik nam me ernstig voor daar niet aan mee te doen. Nu het echter bij mij zover is, begrijp ik die mensen wél. Ik ben de waanzinnigste grootmoeder die er is”.

Deze ontboezeming komt van staatssecretaris Teipstra van volksgezondheid, welzijn en sport. Vorige week sprak ze tijdens een VVD-manifestatie in Zierikzee vrijmoedig over haar oma-zijn. En dat mocht, want ze was die dag voor de tweede keer grootmoeder geworden. „Toen ik het vanmorgen hoorde dacht ik: Laat het land het land maar even. Ik moest eerst naar Annabel”.

Aan het begin van de bijeenkomst kreeg de bewindsvrouw van de presentator van de bijeenkomst een cadeautje overhandigd: een dikke knuffelbeer met rugzak. Regelmatig keek Terpstra liefkozend naar het speeltje. De staatssecretaris kon het niet laten ook iets te vertellen over haar eerste kleinkind, Rosalie: „ J3ie weet ondertussen dat ze mij niet altijd mag storen. Als ze zich meldt via de telefoon, is het eerste wat ze zegt: Oma, bent u aan het regeren?”

Oorlogspad

VVD-fractievoorzitter Bol- „ kestein was vorige week weer op oorlogspad. Overal waar de man spreekt, haalt hij uit naar alles en iedereen. Deze zomer leek het er even op dat de liberale leider het rustiger aan ging doen. Maar ‘Bolk’ oreert er nu weer lustig op los.

Vorige week woensdag vervulde de liberaal een spreekbeurt in Middelburg. Tijdens de discussie erna gaf hij omstandig zijn mening over de wijze waarop premier Kok zijn werk doet. Bolkestein heeft daarvoor veel waardering. Hij vergeleek de minister-president in zeker opzicht met koning Willem I. Die heeft in zijn tijd veel gedaan voor investeringen in de infrastructuur. „Hij zou lid kunnen worden van onze partij”. Ook tegen een nieuw kabinet met VVD en PvdA heeft Bolkestein geen bezwaar.

De waardering die Kok als PvdA-leider voor Bolkestein heeft, lijkt omgekeerd evenredig aan de waardering die de liberaal voor de sociadf-democraat heeft. Enkele weken geleden zei de premier dat hij onder geen voorwaarde in een volgend kabinet minister wil zijn onder premier Bolkestein.

De WD-leider vindt dat geen enkele probleem:, J3an moet hij gewoon fractievoorzitter worden in de Tweede Kamer. Dat is de natuurlijke plaats voor de leider van een politieke partij”. Qj\v

Applausmachine

Het CDA onder Lubbers had de naam niet meer dan een applausmachine te zijn, ook al had Lubbers zelf een afkeer van dat geklap. Als de toenmalige grote leider op partijraden of partijcongressen het woord voerde, werd hij menigmaal onderbroken door een klaterend applaus van de bijeengestroomde CDA’ers. Met dat applaus maakten de aanwezige christendemocraten duidelijk dat zij het van harte eens waren met de uitspraken en voornemens van hun politieke voorman.

In kringen van SGP en GPV is deze manier van adhesiebetuiging minder gangbaar. In die partijen horen de bijeengekomen partijleden in gepaste stilte de wijze woorden van hun politieke voorlieden aan. Soms geven zij van hun adhesie of aanhankelijkheid blijk door na afloop van de redevoering van Van der Vlies (SGP) of Schutte (GPV) op de binnen die partij gangbare manier en in het voor die partij geëigende tempo een lied aan te heffen. Bij de RPF is duidelijk dat er wortels liggen in het antirevolutionaire verleden. Daardoor lijkt deze partij op onderdelen op het CDA. Eén zo’n onderdeel is het klappen tijdens de toespraak van de fractievoorzitter en politiek leider Van Dijke.

Afgelopen zaterdagmiddag werd Van Dijke tijdens het uitspreken van zijn politieke toespraak in Putten niet minder dan vijfmaal door een klaterend applaus van de aanwezige partijgangers onderbroken. Soms was de indruk niet weg te nemen dat deze onderbrekingen waren voorgekookt.

Vrijwel steeds was het dezelfde RPF’er, die het applaus startte. Deze RPF’er had de rede van Van Dijke beschikbaar en zat daarin ijverig mee te lezen. Eén keer leek het mis te gaan, toen laste Van Dijke duidelijk een pauze in voor applaus, maar kwam er niets.

Nieuwigheidje

De RPF introduceerde op de vergadering van de federatieraad in Putten zaterdag een nieuwigheidje. De toespraak van Van Dijke was verschoven naar het middagdeel. De vergadering zou daarna worden afgesloten met een „politiek vragenhalfuur”. De aanwezige RPF’ers konden dan vragen afvuren op de drie kamerleden en fractiemedewerker Pot.

Nu was er zaterdag weinig af te vuren. Forumvoorzitter en partijbestuurder A. L. Langius begon dit nieuwe onderdeel met schriftelijke vragen die twee kiesverenigingen (Bunschoten en Hasselt) hadden ingezonden. Wel, de kamerleden gingen er eens goed voor zitten om die vragen zo uitvoerig mogelijk te beantwoorden, om toch vooral zo gedegen mogelijk over te komen.

Bunschoten vergde daardoor twintig minuten en Hasselt vijf Toen waren er nog maar vijf minuten over voor mondelinge vragen. Maar ook daar stak de forumvoorzitter een stokje voor. Hij wilde eerst schriftelijke vragen beantwoord zien die tijdens de vergadering waren ingediend.

Nu is het altijd wijs om schriftelijke vragen op tafel te hebben, maar dan alleen als er geen mondelinge vragen worden gesteld. De nu gevolgde procedure had tot gevolg dat het vragenhalfuurtje ‘ontaardde’ in referaten naar aanleiding van schriftelijke vragen.

Intussen verlieten nogal wat RPF’ers de zaal. Waren zij wat teleurgesteld in dit nieuwigheidje? Niets is levendiger dan een goede interactie tussen zaal en forum door het stellen van korte vragen en het reageren daarop met korte, flitsende antwoorden. Maar daarvan was afgelopen zaterdag niets te merken. Misschien kan RPFvormingswerker Roor daarvoor eens een cursus opzetten.

SP-commentaar

Het begint zo’n beetje gebruik te worden dat de fractie van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer bij elke benoeming door het kabinet commentaar levert. De ene keer is het Marijnissen die iets in de procedure laakt. De andere keer is het Poppe die poogt een onderdeel van de procedure onder vuur te nemen.

Bij de benoeming van kamervoorzitter Deetman tot burgemeester van Den Haag bekritiseerde de SP-fractie de deal van de grote fracties, waardoor de CDA’er Bukman als opvolger van zijn partijgenoot Deetman voor kamervoorzitter zal worden gekandideerd.

Marijnissen wil een openbaar debat en een directe verkiezing van de voorzitter door de Kamer zelf Nu zal hij dat debat wel krijgen, maar daaruit zal ongetwijfeld de verkiezing van Bukman volgen. De SP-fractie is echt niet zo naïef dat ze dat niet beseft. Daarom is de suggestie van Marijnissen om de GPVfractievoorzitter Schutte kamervoorzitter te maken niet meer dan een slag in de lucht.

Eind vorige week leverde Poppe kritiek op de benoeming van de VVD’er Kamminga tot commissaris van de Koningin in Gelderland. Poppe heeft hierover vragen gesteld aan minister Dijkstal van binnenlandse zaken. De SP’er wil af van politieke benoemingen. Hij vindt, evenals zijn fractievoorzitter, dat politieke vertegenwoordigers moeten worden gekozen.

De SP-fractie constateert een toenemende ontevredenheid met de politieke benoemingen. Juist daarom wil deze fractie een debat hierover in de Kamer. Het klinkt allemaal fraai, maar is louter peptalk voor de tribune. Juist omdat het bij benoemingen over personen gaat, die ook nog eens recht hebben op enige vorm van privacy, is vooroverleg allernoodzakelijkst.

Het is tekenend dat de SPfractie dat niet ziet of niet wil zien. Kennelijk gaan deze fractie ervan uit dat vanuit eigen gelederen weinig politieke benoemingen zijn te verwachten. Anders zou men wel uit een ander vaatje tappen.

PvdB

Agenda

De Tweede Kamer behandelt vandaag de begroting van Defensie. Morgen en donderdag staat de begroting van Buitenlandse Zaken op de agenda. Morgen bespreekt de kamer ook de onderzoeksopdracht aan het RIOD inzake Srebrenica. Bovendien wordt het debat over de wao-maatregelen afgerond. Morgen houdt de commissie volksgezondheideen overleg over de thuiszorg. Donderdag spreekt dezelfde corrimsisie eerst over de uitvoeringsorganen in de volksgezondheid en vervolgens over het gehandicaptenbeleid. De commisie binnenlandse zaken vergadert dan over de nota “Lokale lastendruk”. Aanstaande maandag ten slotte houdt de commissie volksgezondheid een overleg over het “Jaaroverzicht Zorg 1997”. De commissie financiën spreekt dan over het Belastingplan 1997.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 november 1996

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PARLEMEN ‘ARIA

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 november 1996

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken