Bekijk het origineel

Pijnlijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Pijnlijk

3 minuten leestijd

Sinds gisteren Is de zogenaamde Securitel-lijst openbaar. Ondanks het tegenspartelen van minister Sorgdrager is nu door iedereen na te gaan welke voorschriften niet tijdig in Brussel zijn aangemeld. Dat varieert van de voorschriften voor elektrische personenliften aan boord van schepen tot de regels met betrekking tot de aanleg, afname en periodieke inspecties van vast aangebrachte brandblusinstallaties met kooldioxide als blusstof.

Ten aanzien van een aantal niet-aangemelde voorschriften geldt volgens de regering dat hetgeen notificatie in Brussel behoeft Andere kunnen worden Ingetrokken. Maar dan blijft er nog een groot aantal over waar problemen mee zijn.

De grote vraag daarbij is of mensen die voor de rechter moeten komen wegens een zaak waarbij niet-aangemelde voorschriften in het geding zijn, veroordeeld kunnen worden. Die situatie geeft onzekerheid bij het bedrijfsleven, bij de rechteriijke macht en onder advocaten.

Minister Sorgdrager heeft zich op het standpunt gesteld dat de aanmeldingsplicht in Brussel bedoeld Is om alleriej technische belemmeringen van het principe van de vrije con urrentie uit te sluiten. Pas wanneer bepaalde Nederiandse voorscfiriften (bedoeld of onbedoeld) dat effect zouden hebben, kunnen degenen die daardoor geschaad zijn zich op de nietigheid van die voorschriften beroepen.

Tot dusver heeft de Nederiandse rechter zich ook in die richting uitgelaten. Beslissend is echter hoe het Europese Hof van Justitie daarover denkt Om op dat punt duidelijkheid te krijgen zou een uitspraak moeten worden uitgelokt Maar daar gaat altijd enige tijd overheen.

Het Securitel-arrest heeft in ieder geval duidelijk gemaakt hoe diep de Europese bepalingen Ingrijpen in het functioneren van de Nederlandse overheid. Niet alleen het grote publiek maar ook kamerleden, ministers en hun ambtenaren zijn daar kennelijk nog te weinig van doordrongen. De laatste twee categorieën mag dat zeker worden aangerekend. Trouwens, ook kamerieden moeten zich realiseren dat hun vrijheid van handelen niet alleen door de grondwet maar ook door Brussel wordt Ingeperkt

Daarbij zal duidelijk zijn dat zogenaamd technische voorschriften gemakkelijk concurrentievervalsend kunnen werken. Het Is daarom begrijpelijk dat de Europese Commissie controle wil uitoefenen op de preciese formulering van die voor schriften. Met het Securitel-arrest heeft het Europese Hof ook duidelijk willen maken dat die aanmeldingsverplichting geen formaliteit is. Het niet nakomen daarvan kan ingrijpende consequenties hebben.

De bemoeienis van Brussel met allerlei zaken moet echter niet groter worden dan strikt noodzakelijk Is. Meer dan andere bij het Europese Integratieproces betrokken landen was Nederiand vaak bereid, zij het niet met instemming van alle partijen, om nationale bevoegdbeden over te dragen.

Des te pijnlijker is het dan om te moeten constateren dat de Nederiandse regering al jarenlang tekortgeschoten is in haar juridische verplichtingen ten opzichte van Brussel. Hopelijk blijft de schade beperkt en leidt dit er niet toe dat alleriei handige jongens die zich op een bepaald gebied misdragen hebben (milieu, veiligheidsvoorzieningen, verkeersgedrag) hun straf ontgaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Pijnlijk

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken