Bekijk het origineel

Een stap vooruit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een stap vooruit

3 minuten leestijd

Met het publiceren van een lijst van meer dan tweeduizend rekeninghouders van slapende rekeningen in een groot aantal dagbladen en op Internet hebben de Zwitserse banken in ieder geval een stap vooruit gedaan. Nabestaanden kunnen nu nadere informatie Inwinnen over de omvang van de saldi en hun deel daarvan opeisen.

Lang niet in alle gevallen zal het om grote bedragen gaan, al is er na al die jaren natuurlijk wel sprake van een aanzienlijke rentebijschrijving. De wijze waarop die rentepost berekend moet worden, kan o/erigens nog tot veel discussie aanleiding geven.

Tegoeden waar/oor zich binnen een jaar geen rechthebbenden gemeld hebben, zullen ter beschikking gesteld worden van charitatieve instellingen, zo heeft de Zwitserse bankiersvereniging laten weten. Kennelijk wil men nu alles in het werk stellen om zijn blazoen te zuiveren.

Tegelijkertijd wordt daarmee duidelijk dat eerdere mededelingen van de Zwitserse banken dat er nauwelijks sprake was van slapende joodse tegoeden, niet op waarheid berustten. Het zou kunnen zijn dat men op dat moment zelf ook nog geen goed overzicht had van deze materie. Maar men had er ook helemaal geen belang bij om er veel van af te weten. Hier gold zelfs niet het spreekwoord “Wat niet weet, wat niet deert”. Veeleer was hec “Wat men niet weet, dat rendeert”.

Vanuit de Federatie joods Nederland is inmiddels geëist dat ook de Nederlandse banken een lijst produceren van rekeninghouders die na de oorlog hun saldi nooit hebben opgevraagd. Wellicht dat daar ook nog het een en ander uitkomt

Joods vluchtkapitaal vond echter bij uitstek zijn weg naar het neutrale Zwitserland. Bovendien leek het Zwitserse bankgeheim extra bescherming te bieden tegen de grijpgrage nazi-handen. Dauelfde bankgeheim maakte het na de oottlog echter voor de nabestaanden uitermate moeilijk om informatie in te winnen ever eventuele tegoeden.

Ook na 1945 is Zwitserland aantrekkelijk gebleven als vluchthaven voor vermogende buitenlanders.

Daarbij ging het niet zozeer om mensen die om redenen van ras of geloof vervolging te duchten hadden, maar meer om corrupte politici en handelaren In duistere zaken (al dan niet uit de Derde Wereld) die een veilige bestemming zochten voor de door hen bijeengegraaide miljoenen.

In hoeverre ook daar slapende rekeningen onder zitten waarover de Zwitserse bankiers liever maar zwijgen, is een zaak apart Duidelijk is wel, dat het door hen zozeer gekoesterde banleheim de ZvWtsers niet alleen veel financieel voordeel heeft opgeleverd, maar hun toch ook steeds meer immateriële schade toebrengt De reputatie van het land staat op het spel.

De morele druk vanuit het buitenland heeft na aanvankelijk tegenspartelen, de Zwitserse banken er nu toe gebracht een lijst van slapende rekeningen te publiceren. Maar daarmee is de onderste steen nog niet boven. Er is meer wat rechtzetting vereist (onder andere de Zwitserse goudtransacties met de nazi’s) willen de Zwitsers hun oorlogsgeschiedenis op een enigszins aanvaardbare manier kunnen afsluiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Een stap vooruit

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken