Bekijk het origineel

Uit de kerkelijke pers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit de kerkelijke pers

7 minuten leestijd

De schrijver van de rubriek “Voor de zaterdagavond” in “Om Sions Wil” heeft de indruk dat er maar weinig rekening wordt gehouden met de duivel. „Het lijkt wel alsof hij niet meer bestaat en ons dus niet meer tot het kwaad kan aanzetten”.

„Een gebruik dat aan de duivel herinnert, troffen wij nog niet zo lang geleden aan in Borger (Drenthe). Alvorens men er de kerk binnengaat, moet men over een lang voetpad. Aan het begin van dit pad ligt een groot rooster. De bedoeling van dit rooster is niet alleen voor de afwatering, maar ook dat de duivel de kerk niet zal binnengaan. Wanneer hij, bij wijze van spreken over dat rooster loopt, valt hij er als geest doorheen. In vroeger eeuwen heeft men dit geloofd. Nü doet men dit niet meer. Toch’heeft zo’n rooster nog wel betekenis. Wie er nu als kerkganger overheen loopt, moet maar niet vergeten dat de duivel meegaat. Hij zit in ons aller hart en hij begeert het goede zaad, dat door middel van de prediking in onze harten wordt gestrooid, weg te nemen. Satan wil immers één ding niet: hij wil volstrekt niet dat een mens zalig zdl worden.

Veel van vroeger bestaat niet meer.

Als wij maar niet vergeten dat de satan nog altijd bestaat en dat hij zijn verwoestend werk nog altijd doet.

Dit geschreven hebbend, brengt het ons bij een schrijven van een lezeres. Het is reeds enige tijd geleden dat haar dochter zwaar overspannen werd. Het werk en nog een aantal andere dingen waren er de oorzaak van. Wat doet een moeder in zo’n geval? Zij gaat met haar dochter naar de dokter. Hij schrijft een medicijnkuur en veel rust voor. Alleen... de dochter van onze lezeres had hierbij geen baat. Het werd eigenlijk met de dag erger met haar. Daarbij kwam nog dat de duivel haar van dag tot dag bestreed. Het ergste was wel dat hij haar steeds opnieuw toevoegde dat zij geen heil bij God had. Wat er ook tegen haar gezegd werd, niets hielp. Ook niet toen onze lezeres aan haar dochter alle teksten uit de Schrift opsomde waarin geschreven staat dat de Heere een genadig en barmhartig God is en dat Hij voor de ellendigen een Helper in benauwdheid wil zijn.

Goede raad was duur! Onze lezeres wist niet meer tot wie zij zich moest wenden. Dat duurde precies zolang, totdat zij bij een Schriftgedeelte kwam waarin stond te lezen dat „dit geslacht alleen maar uitgaat door bidden en vasten”. Met dit geslacht is bedoeld: de duivel en zijn trawanten. Onze lezeres is toen gaan bidden en ook heeft zij het vasten in de praktijk gebracht.

Wonder van genade: de duivel moest langzaam haar dochter loslaten. Ook werd zij verlost van die overspannenheid.

Nu vraagt onze lezeres, waarom,er toch niet meer in de praktijk wordt gebracht wat in de Bijbel staat. Door middel van bidden en vasten wordt toch dit geslacht (de duivel) uitgebannen?

Wij denken dat het zo weinig in de praktijk wordt gebracht, omdat er zo weinig in de duivel wordt geloofd, maar ook omdat er zo weinig vertrouwen is op de Heere, dat Hij wonderen kan én zal doen. Wij stellen doorgaans meer vertrouwen in wat een arts ons voorschrijft, in plaats van wat de Schrift ons voorhoudt. Met dit alles willen wij natuurlijk niet zeggen dat wij geen arts moeten consulteren als ons iets scheelt. Maar wel móet het zo zijn dat wij alle vertrouwen op de Heere stellen. Het gebed moet dus niet vergeten worden. Dit is waar, wat in een psalm staat geschreven: „Want wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd door Zijn weldadigheden”.

In het christelijke gereformeerde “Kerkblad voor het noorden” borduurt eindredacteur K. T. de Jonge voort op het rapport “Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland”.

„Alle gesteggel over het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau ten spijt, duidelijk is, dat de kerkelijkheid in Nederland terugloopt en andere religies het christendom naar de kroon steken. Als er een sociologisch onderzoek wordt gepubliceerd kun je er gif op innemen dat over de uitslag verschil van mening ontstaat. Politieke partijen bijvoorbeeld die in de winning mood zitten, omarmen de voorspellingen, maar alle anderen zeggen: het is maar een onderzoek; dit zijn de verkiezingen nog niet; of andere ontkrachtende terminologieën. In kerk en christendom niet minder: natuurlijk kun je geloof en geloven niet in cijfers uitdrukJcen; natuurlijk is het maar een steekproef; zeker zal de vraagstelling her en der niet deugen. Maar zo heb ik wel meer o zo duidelijke tendensen de nek om zien draaien. Wat is de kerk bij enquêtes toch in de weer met het plaatsen van vraagtekens, het neersabelen van conclusies of laten botsen van geloof en sociologie. Daarin zijn we intussen even geoefend als de politici en onze antwoorden klinken even diplomatiek. En de kerk draait zich lekker om en slaapt knorrend verder...

Ik snap zoiets niet. Natuurlijk moeten ze goede vragen stellen. Enquêtes zijn ook niet alles, zeker op het terrein van de religie: je kunt de opvattingen en al haar nuanceringen niet vangen in “enen en nullen”. Als wij onszelf al nauwelijks kennen en God alleen ons diepste zijn kent, hoe zou een enquête dat in cijfers kunnen weergeven? Maar wij gebruiken enquêtes toch niet als enige bron van waarheid! Ze bevestigen watje al dacht. Als men voorspellingen doet over de omvang van kerken over 25 jaar, dan denk ik: zou de factor Heilige Geest ook meegenomen kunnen worden? Nee, dus. Ik denk helemaal niet: de hervormden duiken van 9 procent in 1995 naar 4 procent van de Nederlandse bevolking in 2020, respectievelijk de rooms-katholieken van 20 naar 10 en de gereformeerden van 7 naar 4 en omgekeerd de moslims van 3 naar 8 procent. Die eindcijfers moet ik nog zien. Maar... de tendens die erin zit, dtór gaat het om! Die herken ik helemaal. De tendens is bovendien een herbevestiging van de enquêtes van de laatste jaren. Laten we het dus over de tendens hebben.

Nederland wordt interreligieus. Moge dat ons duidelijk zijn. Die tendens zit er gewoon in. Dan kunnen we onze tijd wel zitten verdoen met discussies over of, respectievelijk hoeveel, ga daar maar rustig van uit. We hebben genoeg om ons op voor te bereiden. Ik bedoel niet om elkaar nu af te schrikken met termen als islamitisering en dergelijke. Maar: laten we als christenen eens beginnen met te begrijpen wat het betekent te leven te midden van een meerderheid die er een andere religie op na houdt. Laten we eens wat dichter bij het Nieuwe Testament gaan leven. Europa heeft eerder de situatie gekend, dat het christendom een minderheid was: na het “Kom over en help ons” trok met Paulus het christendom Europa binnen en had men het in Filippi over andere zeden die met het christendom geïmporteerd werden. Ik beweer niet, dat ik dit een wenselijke ontwikkeling vind of weet hoe dat allemaal moet. Maar we zullen er wel aan moeten geloven! De kracht van het christelijke geloof zal toch niet van een meerderheidspositie afhangen: de standvastigheid van Gods kinderen hangt toch niet van het getal af. We zullen moeten leren heel open met ons geloof om te gaan. Om ook heel open naar anderen te luisteren.

Weten waarom wij geloven, waarom wij zus en zo handelen vanwege het geloof en waar niet. Niet onbelangrijk in een multi-religieuze samenleving lijkt me te weten waar je vanuit verschillende religieuze wortels tot dezelfde zeden kunt komen. Ik denk, dat we ons veel meer dan tot nu toe bewust moeten worden van eigen wortels. Die veronderstellen wij nu zo vaak. Misschien speelt het christelijke geloof wel minder een beslissende rol dan wij ons bewust zijn”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Uit de kerkelijke pers

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken