Bekijk het origineel

Opgemerkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opgemerkt

5 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van het RD. Alle inzendingen (maximaal 30 regels) moeten voorzien zijn van naam en adres van de schrijver en de titel van deze rubriek. De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Plaatsing van ingezonden stukken betekent niet dat de hoofdredactie met de inhoud daarvan instemt. Brieven die .niet worden opgenomen, worden niet teruggestuurd. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Treurig (III)

In het Reformatorisch Dagblad van 19 juli heeft Martin van der Vee zich over de drie kleine christelijke partijen kritisch uitgelaten. Volgens hem wordt de plaatselijke samenwerking tussen de SGP, RPF en GPV regelmatig verbroken omdat de SGP geen vrouwen op verkiesbare plaatsen tolereert.

Niet voor het eerst is de vraag aan de orde of de SGP wel als kwaaddoener moet worden aangewezen. Wie immers veroorzaakte er problemen: de standvastige of de partij (en) die naar verandering staan? En om welke plaatsen is het precies begonnen, en waar zal het eindigen?

Deze partijen noemen zich voluit beginselpartij, maar hun programma’s zijn zwijgzaam over de positieve schriftplaatsen ten gunste van het regeerambt van de vrouw.

Toch zou beginselvergelijking als hechte basis van samenwerking moeten dienen, beter dan deze op oneigenlijke pretenties te laten afspringen.

Ook is het jammer dat uit de geschiedenis geen lering wordt getrokken. Wat de CHU en de ARP betreft, is wel gebleken dat destijds met de emancipatie het paard van Troje werd ingehaald. Toen het zover was, waren hun dagen geteld.

Wie nog in twijfel trekt dat de eis van beginsel steeds als uitgangspunt behoort te dienen, kan het studiewerk van dr. L. A. Werkman ( zie het RD van 15 juli) ter harte nemen. Wat het ambt van de vrouw betreft, stelt zij dat men onder invloed van de emancipatie de Bijbel anders is gaan lezen en vooral anders is gaan interpreteren! Dat de christelijke partijen waakzaam mogen blijven. De geest dezer eeuw heeft de zinnen verblind.

B. A. Huigens

Talmastraat 85d

3038 SP Rotterdam

Bomen (III)

Gelooft u nu werkelijk, mevrouw Walhout, dat als de bomen weggehaald werden, er minder ongelukken zouden gebeuren? Nu, er is een beter middel. De coffeeshops sluiten en de drugshandelaren harder aanpakken. Dan waren er geen overvallen, geen inbraken meer, geen tasjesrovers. En ook zeker minder ongeliücken, want de meeste komen door drugs en alcohol.

Maar ja, onze paarse regering doet al leen haar best om de economie omhoog te krijgen. Dat het geestelijk karakter van ons land achteruit vliegt, dat hindert haar niet. Laten we bidden en hopen dat er volgend jaar een regering gekozen wordt die nog rekening met Gods Woord houdt, daar zal ons land wel by varen.

Mevr. Benjamins

Klaas Bosstraat 26

3882 AM Putten

Varkens (II)

In de krant van 25 juli schrijft mevrouw G. Hendriksen-Bulten uit Zelhem dat ze als boerin pijnlijk getroffen is door de woorden „de boodschap van de varkenspest”. Bij haar komt dat over als een regelrechte boodschap dat de varkensboeren verkeerd bezig zijn.

Na lang aarzelen wil ik hierop reageren. In de eerste plaats moet mij van het hart dat ik allerminst een deskundige ben op het gebied van de moderne, intensieve veehouderij. Maar: op mijn beurt ben iTc ook pijnlijk getroffen door wat mevrouw Hendriksen schrijft.

Wat mij al maanden verbaast en verdriet, is het nagenoeg geheel ontbreken van het zien van de slaande hand des Heeren, met name in de vreselijke varkenspest. Het lijkt wel of iedereen in deze zaak verblind is, of er een samenzwering is om hier maar over te zwijgen. Alsof de oordelen des Heeren zómaar over ons land komen!

We behoren als volk, zeker als reformatorisch deel van ons volk, wel terdege na te gaan waarom de hand des Heeren zo zwaar op ons rust. Zijn de varkensboeren wel goed bezig? Dat is de vraag die velen zich stellen, maar die ze bij gebrek aan specifieke deskundig heid niet durven te beantwoorden. Velen onder ons hebben -gelukkig!- geen televisie en daarom zien ze ook niet de beelden die betrekking hebben op de intensieve veehouderij.

Mensen die de beelden wél gezien hebben, hebben me verzekerd dat het heel erg is hoe er met Gods schepselen en met het milieu wordt omgegaan. Met deze vorm van veehouderij komen we in een sfeer van vaccineren en kunstmatig insemineren die ons toch vreemd moet zijn. Wanneer men dan tegenwerpt: Maar zonder dat alles kunnen we niet meer bestaan, werp ik tegen dat dat precies de woorden zijn van de winkeliers die hun zaken op Gods dag open willen stellen. Het is heel erg dat men in dit alles Gods slaande hand niet meer opmerkt. In feite: heidens denken, zoals ook uitdrukkingen als “het regent” en “het onweert” puur heidens zijn. Moge er een diepgaande bezinning op gang komen, opdat we niet als destijds de Gadarenen onze zwijnen liever hebben dan het Woord des Heeren. De Heere leide maar in alle opzichten in Zijn waarheid, en geve onze geestelijke en politieke leidslieden de moed en de wijsheid om het rechte woord te rechter tijd te spreken.

Destijds werd van politieke zijde gepleit voor een biddag. Dat lijkt mooi, maar als we na de biddag gewoon doorgaan, is het meer een willen afbidden van Gods oordelen dan een aanbidden van de oordelen.

F. van Holten

Prinsessenpark 16

3331 GZ Zwijndrecht

Brooddeeg

Is het brood gegeven om er decoratief mee bezig te zijn? Wij hebben het in Gods Woord wel anders te verstaan. Wat in Matthéüs 15:34 staat, hoe de Heere zo veel mensen verzadigt van vijf broden en twee visjes.

Misschien heeft Map Verboom de oorlogswinter van 1944 niet meegemaakt, wat een honger is er toen geleden! We hebben het meegemaakt: een trouwring ruilen voor een halfje brood (nog wel regeringsbrood). En zouden wij er ook niet aan denken dat er nu zo veel landen honger lijden? De giro’s glijden met hopen de brievenbus in. Nu, dan mag er geen kruimel verloren gaan. Het is bedroevend.

Mevr. A. M. Methorst

VUeterweg 12

3925 GB Scherpenzeel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Opgemerkt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken