Bekijk het origineel

Belastingmeevaller bedraagt 4 miljard

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Belastingmeevaller bedraagt 4 miljard

Verdeling extra geld staat nog niet vast

3 minuten leestijd

DEN HAAG - De ministerraad gaat ervan uit dat de geraamde belastingmeevaller voor 1998 3,5 a 4 miljard gulden zal bedragen. Dat is zo’n 2 miljard meer dan het bedrag waarvan het ministerie van flnanciën steeds uitging. Hoe het kabinet de meevaller zal verdelen, staat in tegenstelling tot eerdere berichten nog niet vast.

Dat zei premier Kok, gisteren tijdens zijn persconferentie na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad. De meevaller ontstaat doordat „er vanwege de forse economische groei meer omzet-, vennootschaps- en inkomstenbelasting zal binnenkomen.

Over de hoogte van de meevaller bestond sinds enkele weken onenigheid tussen het Centraal Planbureau en minister Zalm van financiën. Laatstgenoemde ging steeds uit van een meevaller van 2 miljard gulden, terwijl het CPB in eerste instantie becijferde dat er volgend jaar 4 miljard meer in de schatkist zou komen. Het planbureau blijkt nu het gelijk aan zijn zijde te hebben.

Eïerder had het kabinet afgesproken dat van de binnenkomende meevallers globaal genomen de helft voor de vermindering van het financieringstekoren het aow-fonds wordt gereserveerd. De andere helft is bestemd voor lastenverlichting ten gunste van burgers en bedrijven. Premier Kok zei gisteren dat deze regel waarschijnlijk aanpassing behoeft. Hij zei er niet bij in welke richting.

De minister-president koos gisteren nadrukkelijk voor de lijn van minister Melkert van sociale zaken in .de discussie over de vraag of de minima ook moeten profiteren van de toegenomen welvaart. Volgens Kok is er voldoende ruimte voor koopkrachtverbetering „voor iedereen”.

Minister Melkert vindt dat de minima er volgend jaar 0,5 tot 0,75 procent bij moeten krijgen. Verschillende VVD-ministers in het kabinet vinden een koopkrachtgarantie voor de minima voldoende. De liberalen willen dat de extra meevaller ‘ten gunste komt van de terugdringing van het financieringstekort.

Premier Kok vindt dat het volgend kabinet de belastingen zo moet aanpassen dat de mensen met een groot vermogen meer moeten afdragen aan de fiscus. „JIederland is een land dat het slapend rijk worden toch wel begunstigt”, aldus de premier.

Met dit standpunt keert hij zich tegen coalitiepartner VVD. Die wil juist dat de mensen met meer vermogen minder belasting gaan betalen. Dat zou moeten door afschaffing van de vermogensbelasting en door het schrappen van de 60-procentschijf in de inkomstenbelasting.

Niettemin bestaan er volgens Kok binnen het kabinet geen grote verschillen van mening over de manier waarop het belastingstelsel in de komende eeuw vorm moet krijgen. Staatssecretaris Vermeend van financiën werkt momenteel aan een nota waarin hij bouwstenen aandraagt voor een nieuw stelsel. Het volgende kabinet zou daarover beslissingen moeten nemen.

Het huidige kabinet wil het accent meer leggen op ‘de belasting van vervuilende activiteiten. Daardoor kan de belasting op arbeid verminderen. De nota komt op Prinsjesdag in de openbaarheid.

Lijfrente

Een onderdeel van het belastingplan vormt ook het plan om de aftrelc van de lijfrente in te perken. Veel Nederlanders verbeteren via een lijfrente of koopsompolis hun pensioen. Een echtpaar kan per jaar een bedrag tot maximaal 10.000 gulden aftrekken. Voor alleenstaanden is dat bedrag 6000 gulden. Over de beperking van de aftrek moet het nieuwe kabinet een definitieve beslissing nemen. De realisering ervan zal niet voor het jaar 2000 plaatshebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Belastingmeevaller bedraagt 4 miljard

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken