Bekijk het origineel

Kabinet wil sneller vijfde baan Schiphol

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kabinet wil sneller vijfde baan Schiphol

Kamer keert vervroegd terug van reces

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Het kabinet zoekt naar mogelijkheden om de vijfde baan bij Schiphol versneld aan te l een. Minister Jorritsma van ver-keer zei gisteravond te willen „knij-pen” in de procedures, omdat de na-tionale luchthaven de grenzen van haar geluidsruimte overschrijdt De Tweede Kamer is vanmiddag ver-vroegd van reces teruekeerd om Jorritsma in een brief om verduide-lijking te vragen.

De meest betrokken bewindslieden -behalve Jorritsma zijn dat Wijers van economische zaken en De Boer van mi-lieu-hebben gisteravond met de direc-tie van Schiphol overleg gevoerd. Om de geluidsoverlast te beperken, wilde Schiphol ’ s nachts bepaalde lawaaiige vliegtuigen gaan weren. De rechter sprak vorige week echter uit dat de luchthavendirectie niet bevoegd is tot het nemen van zulke draconische maat-regelen. Alleen minister Jorritsma mag dat.

Na afloop van het overleg zei minis-ter Wijers voor het NOS-joumaal dat het kabinet opnieuw naar mogelijkhe-den moet zoeken om de aanleg van een vijfde baan op Schiphol te versnellen. De druk op de luchthaven zal daardoor namelijk fors afnemen. In de huidige plannen komt die extra start- en lan-dingsbaan er als gevolg van tal van pro-cedures pas in 2003. Volgens betrokke-nen is een snellere aanleg onmogelijk.

Geluidsnormen

„Er zijn twee jaren gemoeid met het behandelen van bezwaarschriften van omwonenden en daarna moet de grond worden onteigend. Je kunt niet onteige-nen als de aanleg nog wordt aange-vochten”, aldus D66-woordvoerster Van ‘t Riet.

Op verzoek van het CDA is de vaste kamercommissie voor verkeer vanmid-dag voor een extra procedurevergade-ring vervroegd van reces teruggekeerd. De kamerleden hebben een brief opge-steld waarin zij Jorritsma vragen pre-cies aan te geven hoe zij wil bereiken dat Schiphol dit jaar binnen de geluids-normen blijft. De bewindsvrouw zal de Kamer naar verwachting vrijdag na af-loop van de ministerraad antwoorden.

Het CDA verwijt Jorritsma bestuur-lijk falen. Fractievoorzitter De Hoop Scheffer, die deze dagen een werkbe-zoek aan de luchthaven bracht, zei gis-teren: „Schiphol heeft tijdig waarschu-wingen afgegeven dat de geluidsnor-men zouden worden overschreden. Hoe heeft het zover kunnen komen dat er in-eens zulke drastische maatregelen no-dig waren?”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Kabinet wil sneller vijfde baan Schiphol

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken