Bekijk het origineel

Belastinghervorming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Belastinghervorming

3 minuten leestijd

Dezer dagen zijn de contouren duidelijker geworden van het nieuwe fiscale stelsel dat het löbinet voor ogen staat De btw wordt hoger, de tarieven van de inkomstenbelasting lager, de belastingvrije voet verdwijnt, evenals een aantal aftrekposten. Wel blijft de aftrekbaarheid van de hypotheekrente bestaan. Ten slotte gaat de vermogensbelasting verdwijnen.

Zeker met het laatste punt probeert het kabinet aansluiting te vinden bij de situatie in de buurlanden. De Nederlandse vermogensbelasting was voor rijke Nederlanders een van de redenen om naar België uit te wijken. Ook de verlaging van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting (van 60 naar 48 procent) past in die opzet

Verlaging van dit toptarief (nog niet zo lang geleden lag dat zelfs op 70 procent) betekent in ieder geval dat het nieuwe belastingstelsel voor de hogere inkomensgroepen voordelig uitpakt Al geldt natuurlijk ook dat bij een lager belastingtarief allerlei aftrekposten en andere handige fiscale constructies (voorzover die niet afgeschaft worden) de betrokkene minder voordeel opleveren. In plaats van 60 procent van de betaalde hypotheekrente krijgt men straks nog maar 48 procent terug.

Hoge belastingtarieven maken het voor de burger die daarbinnen valt erg aantrekkelijk om allerlei aftrekposten tot het uiterste te benutten. Het menselijk gedrag wordt daardoor in hoge mate gefiscaliseerd. Dat is geen gelukkige situatie. Omgekeerd betekenen hoge belastingtarieven dat de overheid uit rechtvaardigheidsoverwegingen rekening moet houden met allerlei bijzondere omstandigheden. Dat leidt ertoe dat in de belastingwetgeving alleriei aparte regelingen en aftrekposten moeten worden gecreëerd.

Met een toptarief van 48 procent blijft het kabinet onder de psychologisch gezien niet onbelangrijke grens van 50. Als mensen tot de conclusie moeten komen dat ze helgrootste deel van hun loonsverhoging of andere extra inkomsten aan defiscusmoeten afstaan, verhoogt dat de kans dat ze naar legale of illegale uitwegen gaan zoeken. Straks zal men altijd het grootste deel zelf mogen houden. Dat is zeker een verbetering.

De voorgenomen afschaffing van de belastingvrije voet zal ook een eind maken aan de discussie ever de voetoverheveling. Die is tot dusver in stand gebleven, hoewel een meerderheid van de Kamer een dergelijke bevoorrechting van de kostwinner (zo wordt het althans gepresenteerd) uit de tijd vindt Vandaar dat al verschillende pogingen zijn ondernomen om die voetoverheveling af te schaffen. Die pogingen zijn steeds gestrand op be paalde onaanvaardbare koopkrachteffecten voor alleenverdieners met een laag inkomen.

Het kabinet wil ook een eind maken aan het verschil tussen belastingen en sociale premies. Door de burger worden die nauwelijks als twee verschillende zaken ervaren en voor de loonadminstratie is het een hele vereenvoudiging als beide worden samengevoegd.

In christen-democratische kring hechtte men er vanouds aan om het verzekeringskarakter van allerlei sociale wetten te beklemtonen. Premiebetaling gaf recht op een uitkering. In de politieke praktijk is de relatie tussen premiebetaling en uitkeringsrechten echter zo vervaagd dat het eigenlijk geen zin meer heeft om de sociale premies als een aparte post te handhaven.

Het feit dat een WD-minister (Zalm) en een PvdA-staatssecretaris (Vermeend) beschouwd kunnen worden als de eerstverantwoordelijken voor dit belastingplan wijst erop dat er sprake is van een breed draagvlak. Onder dit kabinet zal er echter weinig meer komen van de uitvoering. Alleen een veriaging van de vermogensbelasting zit erin.

Het zal van de politieke kleur van het nieuwe kabinet afhangen in hoeverre de belastingplannen naar de ene of de andere kant zullen worden bijgesteld. Heel veel zal dat echter niet uitmaken. Daarvoor ajn de verschillen tussen de grote parti’jen op dit gebied te klein geworden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Belastinghervorming

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken