Bekijk het origineel

„Vrucht van zending zal ruisen als de Libanon”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Vrucht van zending zal ruisen als de Libanon”

Ds. Van den Brink tijdens zendingsmiddag in Driesum:

4 minuten leestijd

DRIESUM - Als het zaad van het Woord gezaaid wordt, in Friesland of op het zendingsveld, dan draagt dat vrucht. En die vrucht zal ruisen als de Libanon, zal ruisen op de stranden van de eeuwigheid. Heeft het gezaaide in uw leven reeds vrucht voortgebracht?

De vraag werd gisteren gesteld tijdens de 58e Zendingsmidddag van hetNoorden. De bijeenkomst, die gehouden werd in de hervormde kerk te Driesum, werd geopend door ds. T. van den Brink uit Kollum. Aan de hand van Psalm 72 mediteerde hij over een handvol koren, gestrooid op de hoogte der bergen. „De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Ruisen, dat begint met een stille fluister, uitmondend in een machtige klank. Als de cederen op de dubbele bergketen van de Libanon hun stem verheffen, dan is het alsof heel de schepping haar Schepper, looft. Een handvol koren, dat is een nietig beginsel, maar het geeft rijke oogst”. Draagt u, vroeg ds. Van den Brink, „ook al een handvol koren, om te strooien waar dat mogelijk is?”

Aanklacht

Ds. D. Heemskerk van Nieuwleusen sprak naar aanleiding van Matthéüs 12 over de koningin van het zuiden, die kwam om te horen de wijsheid van Salomo. „De schriftgeleerden en de Farizeeën stonden nabij Jezus en begeerden van Hem een teken. De koningin van Scheba kwam helemaal van de einden der aarde naar Jeruzalem. Zij kwam uit het geslacht van Cham, maar was begerig gemaakt naar onderwijs. De schriftgeleerden daarentegen stonden naast Jezus en wensten slechts iets bijzonders te zien”.

Die schriftgeleerden tekenden daarmee het beeld van de natuurlijke mens. „Je zou zeggen: rechtzinnige kerkmensen, misschien wel van jongsafaan onderwezen in de Schriften, zo menigmaal door Christus ernstig geroepen om tot Hem te komen, maar wij wensen slechts iets bijzonders te zien. Deze koningin kwam, zonder nodiging, zonder te weten of ze welkom was. Ze kwam. Met alle vragen van haar leven. Hoe vaak zitten wij niet onder de nodiging, zonder levensvragen, dor en dood, zoekers van valse rust”.

Maar temidden van een weerbarstig geslacht gaat nog de nodiging uit, zei ds. Heemskerk. „Meer dan Salomo is hier. En u behoeft niet, zoals die koningin, schatten en specerijen mee te nemen. U behoeft niets mee te nemen. U mag komen zoals u bent, met heel uw verdorven leven. Wie getrokken wordt tot het wonderbare licht van deze meerdere Salomo, zal uit gaan roepen: De helft is mij niet aangezegd”.

Ds. A. C. Rijken uit Houten sprak naar aanleiding van Matthéüs 9 over Je zus, Die de steden en de vlekken doorreisde, predikende het Evangelie. „Deze Jezus, deze meerdere Salomo, deze meerdere Boaz, zal niet rusten eer Hij de ganse zaak voleindigd zal hebben. En Hij, de schare ziende, werd innerlijk met ontferming over hen bewogen. Deze schare hoorde van de Farizeeën slechts leugen en bedrog, wet en wetticisme. Daar staan ze, afgetobd, verstrooid, als schapen zonder herder, verdwaald in eigengerechtigheid. Zo heeft de mens zich altijd afgekeerd van die ene weg van Gods Koninkrijk”.

Bij zending denken we aan de heidenen, zei de predikant uit Houten. „Maar is er in Friesland wel zo veel veranderd sinds Bonifatius bij Dokkum werd vermoord? Een eerlijk gemaakt mens zal. het heidendom in zijn eigen hart leren kennen”.

Weinig arbeiders

Jezus, de schare ziende, zei tot Zijn discipelen: „De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige". De arbeiders die hier bedoeld worden, zijn getrouwe, rechte arbeiders, zei ds. Rijken. „Er is grote verwarring op het kerkelijk terrein, er wordt veel gefundeerd buiten Christus om. Je mag vvel medelijden hebben met de kinderen. Wat moeten ze nog geloven? Er zijn getrouwe arbeiders nodig, arbeiders van God geroepen, door Hem bekwaam gemaakt. Bidt dan de Heere des oogstes dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote".

Er werd op de zendingsmiddag gecollecteerd voor de GZB en de SEZ.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

„Vrucht van zending zal ruisen als de Libanon”

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken