Bekijk het origineel

De computer als verleider

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De computer als verleider

4 minuten leestijd

De computer is uit onze maatschappij niet meer weg te denken. Dat geldt voor bedrijven en de overheids, het geldt ook voor veel gezinnen. Alleen van de oudere generatie staat een belangrijk deel nog onwennig ten opzichte van dit wonderbaarlijke apparaat.

Is de computer zijn zegetocht begonnen ais instrument om gecompliceerde berekeningen te maken, inmiddels zijn ook allerlei andere toepassingsmogelijkheden populair geworden. Zo heeft de computer de schrijfmachine naar het museum of In ieder geval naar de zolder verbannen.

Maar ook in de amusementssfeer biedt de computer onbegrensde mogelijkheden. Onbegrensd ook in die zin, dat op het gebied van computerspelletjes rijp en groen, aanvaardbaar zcwel als verderfelijk materiaal beschikbaar komt Ook hier geldt dat vraag én aanbod elkaar beïnvloeden. Er wordt op de markt gebracht waar de afnemers om vragen en het grote aanbod van bijvoorbeeld gewelddadige computerspelletjes stimuleert het publiek om dat genre ook eens te proberen.

Daarbij zijn het met name jongeren die zich op deze vorm van tijdverdrijf storten. Dat is een reden te meer om de ontvkkelingen in deze sector goed in de gaten te houden. Dat geldt voor ouders en opvoeders, het geldt ook voor de overheid als hoedster van het algemeen belang.

Het is immmers niet aannemelijk dat uiterst gewelddadige spelletjes, waarbij het er om gaat zo veel mogelijk slachtoffers te maken (en waarbij vaak ook occulte en demonische zaken in het geding zijn), een positieve bijdrage leveren aan de gewetensvorming van jongeren. Trouwens, ook niet van ouderen. Ook al is het maar spel en gelukkig geen werkelijkheid, er treedt toch een gewenning en verruwing op.

Nu is er in onze maatschappij een sterke tendens om alles wat riekt naar censuur af te wijzen. Hooguit wil men voor jongeren nog wel eens iets strenger zijn. Vandaar dat de roep om gewelddadige computerspelletjes te verbieden in de politiek maar beperkt weerklank vindt Weliswaar verklaarde het WD-kamerlid Cherribi zich desgevraagd voor een verbod van extreem geweldddadige spelletjes van het type Carmageddon, maar het is de vraag of hij daarmee spreekt namens zijn hele liberale achterban.

De regering zoekt het eerder in zelfregulering van de branche, maar dat stelt in de praktijk meestal niet zoveel voor. Producenten en handelaren zullen niet gauw geneigd zijn hun verkoopsuccessen uit de markt te nemen.

Overigens zal het niet eenvoudig zijn om tot een effectief verbod te komen, ook al omdat computerspelletjes een internationaal karakter dragen. En bij een verbod om bepaalde spelletjes te verkopen aan minderjarigen is er niet alleen het probleem hoe de leeftijd van de koper moet worden vastgesteld, maar zo’n verbod is ook gemakkelijk te om zeilen door een oudere broer of vriend de aankoop te laten doen.

Het is daarom van groot belang hoe in de sfeer van het gezin met deze uitwassen van de computer wordt omgegaan. Dat is niet eenvoudig. Het verbodene heeft voor jongeren vaak extra aantrekkingskracht Het (verkeerde) voorbeeld van leeftijdgenoten legt veelal meer gewicht in de schaal dan welgemeende waarschuwingen en verboden van ouders.

Uit een enquête die aan het eind van het afgelopen schooljaar onder leerlingen van reformatorische scholen werd gehouden, bleek de grote populariteit van computerspelletjes onder onze jongeren. Daarbij bleek ook dat velen geen doorslaggevende bezvraren hebben tegen geweldsspelletjes. Wellicht dat een onderzoekje op andersoortige scholen nog schokkender resultaten zou opleveren, maar voor reformatorische jongeren zou toch duidelijk moeten zijn dat we dood, hel en duivel niet tot spelobjecten mogen maken.

Ook jongeren die in een christelijk gezin opgroeien, een reformatorische school bezoeken en zondags verkeren onder een rechtzinnige prediking, hebben van nature een hart vraarin allerlei kwaad in ruime mate weerklank vindt Meer dan vorige generaties leven zij in een maatschappij waarin de zonde openlijk aangeprezen wordt Vandaar dat van ouders en opvoeders een grote inzet wordt gevraagd, maar bovenal een worsteling voor Gods aangezicht om het heil van hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

De computer als verleider

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

PDF Bekijken