Bekijk het origineel

Tekst zendingswet is geherformuleerd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Tekst zendingswet is geherformuleerd

Knessetlid Zvili: „Oorspronkelijke bedoeling is niet veranderd”

4 minuten leestijd

JERUZALEM - Knessetlid Nissim Zvili (Arbeiderspartij) ontkent dat hij het omstreden antizendingswetsvoorstel, dat hij vorig jaar samen met Moshe Gafhi (Verenigd Thora Judaïsme) indiende, heroverweegt. „Wij hebben de bedoeling van het voorstel niet veranderd”, zegt de Israëlische parlementariër. „We hebben het voorstel alleen maar geherformuleerd”.

De herformulering is bedoeld om de wet straks „effectiever te maken”. In de oorspronkelijke versie van het voorstel was niet alleen het drukken, importeren en verzenden van evangelisatiemateriaal verboden, maar ook het bezit ervan. Van dat laatste zien Zvili en Gafni nu „de fout” in, omdat niemand er wat aan kan doen wat hij of zij bijvoorbeeld per post toegezonden krijgt. Bij de herformulering van het voorstel blijft het wel verboden materiaal „dat oproept tot bekering” te verspreiden. „Nu leggen we de verantwoordelijkheid helemaal bij de (zendings)organisatie, de mensen die deze Steunen en degenen die materiaal verspreiden”, aldus Zvili.

Het voorstel van Zvih en Gafni, dat in februari in een eerste ronde door de Knesset werd goedgekeurd, leidde tot grote ongerustheid in kringen van christenen en Messiasbelijdende joden in Israël. Israëlische ambassades wereldwijd kregen tal van protestbrieven. Inmiddels hebben de Israëlische media ook enige aandacht aan de kwestie besteed.

Charles Kopp, de voorzitter van de Verenigde Raad van Christelijke Kerken in Israël en de Westbank (UCCI), de associatie van 24 protestants-evan gelische kerkgenootschappen en organisaties, is niet tevreden met de herformulering. „Wij willen dat het voorstel helemaal van het toneel verdwijnt. De bedoeling van het voorstel is nog steeds de vrijheid van meningsuiting te beperken. Niemand in dit land zou zoiets moeten kunnen tolereren”.

In het blad Christenen voor Israël is een bericht verschenen waarin staat dat de indieners spijt hebben van het wetsvoorstel dat zendingsactiviteiten beperkt. Het bericht was gebaseerd op gegevens van de Duitse journalist Ludwig Schneider van het pro-Israël blad Nachrichten aus Israël. Schneider stelt onder meer dat Baruch Maoz, een Messiasbelijdende jood, die als voorzitter van het Messiaanse actiecomité de campagne tegen het voorstel aanvoert, eigenlijk alleen maar voor een heel klein groepje spreekt. Christelijke bronnen in Israël ontkennen dat.

Maoz is van plan met de actie door te gaan. Volgens hem is het aantal Knessetleden dat voorstander is van het voorstel inmiddels wel teruggelopen tot 66. „Zvili heeft herhaaldelijk gezegd dat hij achter deze wet staat”, zegt Ma oz. „Gafni kan zich niet terugtrekken omdat hij zijn achterban dan tegen zich krijgt”.

Zijn comité heeft de ministers van buitenlandse zaken van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten benaderd met de vraag de Israëlische regering aan te spreken op het voorstel tijdens hun bezoek aan Israël. Volgens hem zal ook een aantal Britse parlementariërs die deze week in Israël zijn, met de regering over de kwestie spreken. Dat de regering-Netanjahoe zich in een brief heeft uitgesproken tegen de wet betekent niet zoveel, omdat ook andere voorstellen werden goedgekeurd waar deze tegen was. „Met alle respect voor en zonder enig wantrouwen jegens de regering. De politieke druk (van de orthodoxe partijen) is zo groot dat ze haar beloftes niet kan houden”, aldus Maoz.

Het bureau van Ehud Barak, de voorzitter van de Arbeiderspartij, heeft ondanks herhaaldelijk verzoek niet geantwoord op de vraag hoe Barak over het wetsvoorstel denkt. Een medewerker van hem zei echter te verwachten dat zijn baas er niet op tegen zou zijn, omdat het voorstel door een partijgenoot is ingediend.

Fayez Abu Rahmeh, de nieuwe procureur-generaal van de Palestijnse Autoriteit, ontkent dat het onder de Palestijnen verboden zou zijn zending te bedrijven. Het Israëlische tijdschrift “The Jerusalem Report” berichtte dat alle missionaire activiteiten verboden zijn op grond van een uit 1936 daterende strafwet uit de periode van het Britse mandaat. Nu zegt Abu Rahmeh echter dat de wet inderdaad geldig is, maar dat de wet zendingsactiviteiten niet verbiedt. De wet verbiedt alleen het aantasten van plaatsen die religieuze betekenis hebben en het verstoren van godsdienstbijeenkomsten.

The Jerusalem Report schreef ook dat de arrestatie van de 37-jarige Palestijn Mohammed Bak’r mogelijk verband houdt met missionaire activiteiten. Het Palestijnse gevangeniswezen heeft UCCI-voorzitter Charles Kopp geen toestemming gegeven Bak’r te bezoeken. „Dit maakt ons bezorgd”, zegt Kopp. „Mogelijk is hij in een positie dat hij niet gezien mag worden. We legden uit dat in het grootste gedeelte van de wereld geestelijken toegestaan wordt gevangenen te bezoeken, maar het had geen uitwerking”.

Volgens Kopp bestaat er de mogelijkheidheid dat Bak’r vastgehouden wordt vanwege zijn geloof.’ „We nemen het woord van de Palestijnse Autoriteit dat hij gevangenzit vanwege landverkoop niet zomaar aan”.

De Palestijnse minister van religieuze zaken, Hassan Tahboob, ontkent eveneens dat er een wet is die zendingsactiviteiten verbiedt: „Niemand zit gevangen om zijn geloof’.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Tekst zendingswet is geherformuleerd

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken