Bekijk het origineel

Verpleegkundigen moeten kritisch zijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verpleegkundigen moeten kritisch zijn

Uitdrogingsbeleid is ethische kwestie

3 minuten leestijd

In de gebeurtenissen die aanleiding waren tot de discussie rond versterven is de rol van het verplegend personeel belangrijk geweest. De opstelling van het verplegend personeel was de aanleiding voor de familie om aan de bel te trekken (overigens trekken families niet altijd terecht aan de bel!).

Blijkbaar was het verplegend personeel bereid het uitdrogingsbeleid door artsen uitgezet zonder meer uit te voeren en heeft niemand zich de vraag gesteld of andere oplossingen denkbaar waren.

Neemt het vermogen af om kritische vragen te stellen? Is de werkdruk zo hoog, de mentaliteit zo veranderd, efficiencyoverwegingen zo ver doorgevoerd en de tolerantie rondom levensbeëindigend handelen zo opgerekt dat er geen plaats meer is voor kritische vragen? Een zorgelijke ontwikkeling, waar de christenwerkers in de gezondheidszorg dagelijks mee worden geconfronteerd.

Want wat moet je doen wanneer een patiënt die door een tijdelijke bijkomende ziekte niet in staat is te eten of te drinken en het voedsel wordt hem op aanraden van de arts onthouden? Vaak is er sprake van ethiek op het scherp van de snede. Wat is onverantwoord en onethisch uitdrogingsbeleid en wanneer is er sprake van, zoals dr. Seldenrijk het in zijn bijdrage noemt, „authentiek en zorgzaam betrokken zijn op het welzijn van de stervende medemens”?

Antwoorden zijn niet eenvoudig en eenduidig te geven. Wat echter wel opvalt is dat er weinig geluiden klinken over gemoedsbezwaren van verpleegkundigen of andere werkers in de gezondheidszorg.

De redenen die daarvoor zijn aan te geven zijn enigszins speculatief. Mogelijk neemt de belangstelling voor het verpleegkundige beroep vanwege de onoverkomelijke ethi sche bezwaren af bij christenen. Terwijl juist in deze tijd een positief geluid nodig is.

In de tweede plaats kan worden vastgesteld dat sollicitanten met een zekere regelmaat worden afgewezen wanneer zij een visie op het leven en levensbeëindigend handelen blijken te hebben die niet strookt met die van de zorginstelling. Organisaties als de RMU zijn bereid deze mensen juridisch bij te staan.

Een derde mogelijkheid zou kunnen zijn dat verpleegkundigen en verzorgenden de situatie, hoewel strijdig met hun overtuiging, accepteren als werkbaar. De discussie die losbarstte na de gebeurtenissen in ‘t Blauwbörgje geeft echter aan dat andersluidende, principiële meningen onmisbaar zijn; nee, zelfs gewaardeerd worden. Een bijbels-ethische bijdrage aan die discussie is dan ook zeer op zijn plaats, ook op de werkvloer. De rol van de verpleegkundige en verzorgende is immers van cruciaal belang.

Richtlijnen

Een laatste mogelijkheid zou kunnen zijn dat het onderwerp versterven ook door christenwerkers in de gezondheidszorg niet als probleem wordt ervaren omdat de richtlijnen goed zijn en liggen in de lijn die dr. Seldenrijk schetst.

In alle gevallen is het echter belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden met elkaar in gesprek blijven, visie ontwikkelen en deze blijven toetsen aan het onfeilbare Woord van God. Om die reden denkt de RMU na over hoe de bezinning rond dit onderwerp moet worden vormgegeven.

Over hoe de werkers in de gezondheidszorg dienen om te gaan met de verzorging van de medemens in de terminale fase van het leven.

De auteur RMU is stafmedewerker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Verpleegkundigen moeten kritisch zijn

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken