Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aan de vooravond van actie Brievenbus ‘97

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aan de vooravond van actie Brievenbus ‘97

Ds. P. Zeedijk: „In de oogsttijd mogen we niet achteloos aan de kant staan’’

8 minuten leestijd

„Dominee, ik heb u niet goed verstaan. Kunt u me eens precies uitleggen waar die actie over gaat”. Ds. P. Zeedijk vroeg afgelopen zondag in een buurgemeente voorbede voor de actie “Brievenbus ‘97”. Vanaf de kansel legde het bestuurslid van de SDOK de vraagsteller uit wat de evangelisatieactie inhoudt. Vanuit de hervormde pastorie in het Groningse Opende herhaalt de predikant zijn oproep tot voorbede. Nu aan het adres van alle lezers van de krant. Van gemeentelid tot predikant.

In februari dit jaar startte Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) in Hoogblokland de actie “Brievenbus ‘97”. Doel van de evangelisatiecampagne is de huis-aanhuisverspreiding van de brochure “Levensbelangrijke vragen”, geschreven door de Engelse evangelist John Blanchard. Volgende week verspreidt de PTT de zes miljoen brochures. Ruim honderd vrijwilligers zorgen ervoor dat de bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen een exemplaar van “Levensbelangrijke vragen” ontvangen.

Voor de zes miljoen boekjes was drie miljoen gulden nodig. Onderhandelingen met de PTT brachten het bedrag aanzienlijk omlaag. De SDOK hield de lezers van deze krant regelmatig op de hoogte van het verloop van de actie. Daaruit blijkt dat het overgrote deel van het benodigde geldbedrag binnen is. Enkele bedrijven stelden zich garant voor het eventuele restbedrag. De stichting ontving ruim 24.000 giften, waaronder 270 van kerken. Over twee weken brengt de SDOK een financieel rapport van de actie uit.

Aan de vooravond van de campagne kijken we met bestuurslid ds. R Zeedijk terug op het verloop van de actie.

„Gij zult mijn getuigen zijn... tot aan het uiterste der aarde. Daar valt ook Groningen onder. Zouden u en ik dan aan de kant blijven staan? In de oogsttijd mogen we niet achteloos aan de kant blijven staan. Wij bidden daarom ook om oogst in Opende en omgeving”.

Deze woorden schreef ds. Zeedijk in de kerkbode van hervormd Opende. Actie “Brievenbus ‘97” lééft bij de predikant. „Er is vreugde in de hemelen over een ziel die behouden wordt. Zo kostbaar is elk mens voor God”, schrijft hij verder in de kerkbode. „Zouden wij dan onverschillig blijven en alleen maar opgaan in het tijdelijke en vergankelijke? Nee, toch”. Voordat ds. Zeedijk predikant in Opende werd, was hij al betrokken bij het evangelisatiewerk. In de vier jaar waarin hij bijstand in het pastoraat verleende in de Amsterdamse Noorderkerk stond hij rond de kerstdagen op de Noordermarkt evangelisatieblaadjes uit te delen. Ook tijdens zijn pastorale werk onder zeevarenden kwam hij vaak in aanraking met onkerkelijken.

Effectief

Sinds het startschot voor actie “Brievenbus ‘97” „februari dit jaar” hebben velen enthousiast gereageerd. Anderen stelden vragen over de campagne. Is massale verspreiding van een boekje wel effectief? Verdwijnen de meeste exemplaren niet ongelezen bij het oud papier?

„Voor mezelf maak ik een duidelijke rangorde in het evangelisatiewerk”, zegt ds. Zeedijk. „Op de eerste plaats staan persoonlijk gesprek en getuigenis. Dit vind je ook terug in het Nieuwe Testament. Op de tweede plaats komt lectuur. Als een hulpmiddel, dat wel heel effectief kan zijn. Als het maar direct teruggrijpt op het Woord. Een massale verspreiding van traktaten kan zijn doel missen. Je ?iet dat soms met marktevangelisatie. De uitgedeelde blaadjes liggen vaak al snel weer op grond.

Aan de andere kant moet je nuchter vaststellen dat het niet mogelijk is om aan alle deuren in Nederland aan te bellen, terwijl het via de PTT vrij eenvoudig is om binnen een week alle zes miljoen brievenbussen in Nederland te bereiken”.

Ongetwijfeld zullen vele brochures van John Blanchard volgende week verloren gaan. Toch hebben we als SDOK-bestuur ook hoop dat de actie vruchten zal opleveren. Misschien zijn die moeilijk meetbaar. Maar het boekje “Levensbelangrijke vragen” spreekt mensen heel direct aan. Het valt zo op de deurmat, zonder envelop of zoiets. De uitvoering is keurig, de foto’s spreken vast aan. Bovendien blijkt het boekje in andere landen een goed middel te zijn om mensen te confronteren met het bestaan van God en hun houding tegenover die God”.

Eenmalig gebaar

Toen een zakenman die in de Antwerpse havens evangeliseert, de SDOK benaderde met het plan om de brochure van John Blanchard te verspreiden, heeft het bestuur best even geaarzeld. „Het benodigde geldbedrag was erg hoog. Ook vroegen we ons af of een evangelisatiecampagne wel binnen de kaders van onze stichting paste.

Alles overwegende heeft het bestuur besloten om de actie op touw te zetten als een eenmalig dienend gebaar richting de kerken. Wij zijn niet meer dan een doorgeefluik. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om als kerken gezamenlijk een evangelisatieactie op te zetten. Daarom heeft de SDOK, die binnen kerkelijk Nederland breed gedragen wordt, deze taak op zich genomen. En we zijn steeds enthousiaster geworden door de reacties uit kerken. „Nu hebben we iets waarmee we plaatselijk verder kunnen”, luidde een van de vele reacties”.

Er klonken ook kritische geluiden. “Levensbelangrijke vragen” zou remonstrantse trekken hebben en over het gebruik van Het Boek als bijbelvertaling was ook niet iedereen enthousiast.

„Ik moet eerlijk zeggen dat ik de hoofdlijn van het boekje bijbels vind. Toen de kritische geluiden opkwamen, heb ik Blanchards brochure nog een keer grondig bestudeerd. In een eerste reactie zei de SDOK dat de brochure op bepaalde onderdelen zou worden herschreven. Maar bij nader inzien bleek dat technisch heel moeilijk te zijn. Welbeschouwd is het voor de doelgroep ook niet per se nodig. De drieslag van de Heidelbergse Catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid, zie je terug in de brochure.

Inderdaad bevat “Levensbelangrijke vragen” geen uitgewerkte heilsorde. En misschien komt het hoofdstuk van de weg tot het behoud activistisch over. Door de beschrijving van de stappen om christen te worden, loopt misschien een methodistisch lijntje.

Maar nu de andere kant. Als ik de brochure moest schrijven; als een aantal kritische broeders zou meelezen; als ik recht wilde doen aan de hele dogmatiek, dan zou het boekje er anders uitzien. Maar dan zou het ook aan slagkracht verliezen.

Met Het Boek ben ik zelf niet ook niet gelukkig. Essentiële woorden uit de Schrift worden verzwakt weergegeven. Als ik Het Boek gebruik, leg ik het snel weer weg. Maar in de evangelisatiecampagne zie ik het als een hulpmiddel om de bijbeltaal te leren kennen”.

Voorbede

De hervormde gemeente van Opende stelde, in samenwerking met de buurgemeenten in Sebaldeburen en Nordhorn, een nazorgplan op. Volgende week plaatsen de gemeenten een advertentie in een regionaal weekblad. Ds. Zeedijk schrijft een ingezonden stuk voor een ander weekblad. In zijn eigen kerkbode schreef de Groningse predikant een meditatie; zondag zal hij in zijn eigen gemeente. Opende, voorbede vragen.

Voorbede. Dat is een belangrijk punt in de voorbereiding van de actie. Ds. Zeedijk: „Iemand merkte terecht op: Als we technisch alles gedaan hebben om de campagne te laten slagen, kunnen we nog niet zeggen dat we ons werk hebben gedaan”.

„De nood van ons land houdt me vaak bezig. Wie de krant leest, wordt er wekelijks mee geconfronteerd dat het Woord van God buitenspel komt te staan. Het gevaar is aanwezig dat we wel bezorgd zijn over de brede verbanden van onze maatschappij, maar dat we de concrete nood van onze medemens niet zien. Toen Paulus in Athene aankwam, was zijn geest ontstoken. Het werkwoord in de grondtekst houdt zowel boosheid als betrokkenheid in. Verstandelijk en soms zelfs afstandelijk kunnen we ons wel boos maken over de ontkerkelijking, maar we moeten ons dan altijd afvragen of de liefde tot Christus ons dringt”.

Welke verwachtingen heeft het SDOK-bestuur van actie “Brievenbus ‘97”?

„We willen graag nuchter en reëel de actie onder ogen zien. Daarom kunnen rect een Paulus-bekering meemaken. we niet verwachten dat veel lezers diMaar wel hopen we, je zou het een stuk geloofsverwachting kunnen noemen, dat onkerkelijke mensen gaan zoeken, dat ze vragen gaan stellen over wie ze zijn voor God.

Voor christenen biedt het boekje ook mogelijkheden om een gesprek aan te knopen met een buurman of kennis. „2eg, je hebt gisteren ook die brochure van Blanchard in de bus gekregen. Wat vind je daar nu van?” Het blijkt voor veel christenen zo moeilijk te zijn om over het geloof te spreken. Nu hebben ze een handvat.

Misschien kan het een gespreksonderwerp worden voor mensen die worste-len met vragen rond de toeëigening van het heil. „Heb ik het geloof niet zelf gegrepen. Hoe weet ik dat mijn geloof echt is?” Als ze aan de hand van het boekje in de Bijbel naar antwoorden gaan zoeken, heeft de actie wel degelijk nut. Laten ze dan het boekje maar langs de kant leggen. Als het maar tot het Woord leidt”.

We staan aan de vooravond van een grote evangelisatieactie. Welke oprowilt u doen uitgaan tot kerkelijk Nederland?

„Graag wil ik alle christenen opwekken om de nood van land en volk aan de Heere voor te leggen, om te bidden voor een bekering tot God. Ik nodig hen ook uit om aan de hand van de brochure het gesprek aan te gaan met elkaar en met niet-christenen.

Alle voorgangers en predikanten wek ik op om de actie in de voorbede te gedenken. De kerken roep ik op om gezamenlijk biddend aan de actie mee te werken. Werk met elkaar mee en sla in de geestelijke strijd elkaar geen wapens uit handen. Soms is de nood zo groot dat de gezamenlijke roeping voorop hoort te staan”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 oktober 1997

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

Aan de vooravond van actie Brievenbus ‘97

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 oktober 1997

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken