Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Mariacultus in de RAI

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Mariacultus in de RAI

Internationale gebedsdag stelt "Vrouwe van alle volkeren" in het middelpunt

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ruim 10.000 mensen, overwegend rooms-katholieken, worden vandaag en morgen verwacht in het RAI-congrescentrum voor de tweede Internationale gebedsdag ter ere van de "Vrouwe van alle volkeren". De deelnemers aan het congres willen volgens de organisatie Maria als hun persoonlijke moeder beter leren kennen. Maria wordt in de kringen die bij het congres betrokken zijn, aangeduid als medeverlosseres, middelares van alle genaden en voorspreekster. Een verering die op gespannen voet staat met de eer van Christus.

De stichting Vrouwe van alle volkeren, die het congres organiseert, borduurt voort op de boodschappen die de Amsterdamse vrouw Ida Peerdeman tussen 1945 en 1959 van Maria zei te hebben ontvangen. Maria zou aan deze vrouw zijn verschenen met de mededeling: "Ik ben Maria, de vrouw en moeder van alle volken". In 1955 riep Maria in Amsterdam tijdens de boodschap van 31 mei haar 'kinderen' op: "Gij zult zorgen dat elk jaar om deze troon, bij deze beeltenis, de volkeren verzameld worden. Dit is de grote gunst die Maria, Miriam of de vrouwe van alle volkeren aan de wereld schenken mag".

Veel boodschappen

"Ida kreeg veel boodschappen, en het is allemaal waar", verzekeren de zusters Allessandrina en Columba. Ze zijn in Amsterdam werkzaam als zusters van de "Familie van Maria de medeverlosseres" en zijn nauw betrokken bij de voorbereiding van het congres. Zij verzorgen ook de internationale correspondentie ten behoeve van de stichting. De zusters zijn vol lof over de betrouwbaarheid van de mededelingen van Maria aan deze Amsterdamse vrouw. "Ida heeft de dood van paus Pius XII voorspeld, de maanlanding en het Tweede Vaticaans Concilie, en zelfs de kernexplosie in Rusland. In 1947 werd gezegd dat Nederland aan de afgrond stond en dat er een grote geloofsafval zou komen. Die is gekomen".

In een officieel schrijven van 31 mei 1996 keurden bisschop Bomers van Haarlem en zijn hulpbisschop Punt de openlijke verering van Maria onder de titel van "vrouwe van alle volkeren" goed. Dat was tot grote vreugde van de Mariavereerders. Ida Peerdeman stierf korte tijd later, op 17 juni 1996, op 90-jarige leeftijd. Vanaf toen ging alles, volgens zuster Elisabeth, behorend tot dezelfde familie, zeer snel. "En moeder Ida hielp vanuit de hemel intens mee". Ook niet toevallig was, aldus deze zuster, dat precies op de dag van het 50-jarig jubileum van de eerste verschijning in Amsterdam, op 25 maart 1995, de Familie van Maria de medeverlosseres pauselijke erkenning kreeg.

In 1996 werd de eerste Internationale gebedsdag in Amsterdam gehouden. Ve rtegenwoordigers uit 49 landen brachten met hun vlag symbolisch hun volk naar het genadebeeld van de vrouwe van alle volkeren. Het was een dag voor pelgrims van over de gehele wereld. Ook nu zal dat het geval zijn. De internationale gebedsdag begint vandaag en duurt tot maandag. Eucharistieviering staat vanavond centraal, morgen begint de dag met de "aanbidding van het allerheiligste sacrament", gevolgd in de avond met zelfs een "plechtige" aanbidding van dit sacrament. Er worden "getuigenissen" verwacht over de genaden die de vrouwe van alle volkeren heeft verleend. Bedevaartbussen brengen hun pelgrims vanuit diverse plaatsen naar de RAI.

Als we de persberichten lezen, gaat de eer voor Maria behoorlijk ten koste van Christus.

"Dat geloven wij niet. Maria is geen concurrent van Jezus. Jezus is de enige Verlosser, maar Maria heeft door haar jawoord ervoor gezorgd dat Jezus Zich zou geven voor de verlossing. Maria heeft zich als volkomen mens en in volkomen liefde, zonder erfzonde, opgeofferd voor het verlossingswerk. En God wil ook onze medewerking doordat we Jezus navolgen en elkaar liefhebben. Dat zal een uitstorting geven van genade in de wereld. We moeten liefde bewijzen aan een wereld die in lijden verkeert".

U zegt: Maria is geen concurrent van Jezus. Toch wordt de voorbede direct tot Maria gericht.

"De katholieken onderscheiden zeer scherp tussen de aanbidding van God en de verering van Maria. We aanbidden Maria niet. Wij zien haar als voorspraak. Maria schonk ons de genade, door Maria kwam de genade bij Jezus en zo weer bij ons. Bij Maria is er de volheid van genade. Wij gaan door Maria naar Jezus. Maria is de bemiddelares van de genade. Maria wil de vrede in de wereld schenken door de Heilige Geest en zij wil dat de wereld haar erkent als de moeder en vrouwe van alle volkeren. Voorafgaand aan het pinksterfeest was Maria met de apostelen in gebed bijeen om de komst van de Heilige Geest voor te bereiden. Daarom is het ook de wens van Maria dat ook de komende dagen alle volkeren hier samenkomen en haar als de moeder erkennen".

De huidige paus is een hartstochtelijk vereerder van Maria. Wie is voor u belangrijker: de paus of Maria?

"De paus is voor ons ook belangrijk. Door hem openbaart God de waarheid. Als de paus in een tijd van verwarring en onzekerheid een dogma verkondigt, dan is dat dogma niet de persoonlijke mening van de paus, maar is dat door God geïnspireerd. We kunnen ons oriënteren op wat de heilige vader ons zegt. We lezen in het Johannes-evangelie dat Jezus afhankelijk is van de Vader. Wanneer we Jezus navolgen in gehoorzaamheid, drukt zich dat ook uit in gehoorzaamheid aan de paus. We gehoorzamen in hem niet een persoon, maar God en Christus in hem".

Kunnen naar uw mening ook protestanten zalig worden, die de paus en Maria laten voor wat ze zijn?

Lachend: "Natuurlijk. God kijkt niet of iemand een boeddhist of een christen is, maar of hij een goed leven leidt. Dan komt zo iemand zeker in de hemel. Mensen zijn wel verplicht naar de waarheid te zoeken en naar verdieping. Maar iedereen wordt geoordeeld naar zijn geweten. Natuurlijk zijn wij vervuld van de heilige eucharistie en van de liefde voor Maria, maar we zien dat als een geschenk, niet als iets dat je moet geloven. Het betekent voor ons wel een plicht er voor te zorgen dat medemensen gelukkig worden en dat zij Maria leren liefhebben. Dat laatste is echter ook in onze kerk lang niet altijd het geval. Veel protestanten leven beter dan rooms-katholieken en zijn zelfs een voorbeeld voor ons".

De Reformatie zegt nadrukkelijk dat de mens alleen door het geloof in Christus zalig kan worden.

"Als de mens Jezus als de Verlosser aanneemt, is hij op dat moment zalig in Hem. Maar deze genade krijg je niet zonder Maria. Had zij geen "ja" gezegd, dan was Jezus niet op de wereld gekomen. Wij willen Maria en Christus niet tegen elkaar uitspelen. Als we Jezus werkelijk navolgen, dan laten we ons door Maria geestelijk voeden, zoals Jezus dat door Maria gedaan is. Maria heeft Jezus de eerste woorden geleerd en Hem opgevoed. Zij heeft een onmisbare rol gespeeld in het verlossingswerk".

Zogenaamde Mariaverschijningen zijn bij protestanten zeer omstreden.

"Ze zijn behulpzaam om mensen tot het gebedsleven te voeren, de Schrift te lezen en de sacramenten te gebruiken. Maria als moeder is noodzakelijk voor een wereld in nood. Er is hier in Amsterdam veel eenzaamheid, er zijn hier veel problemen, maar in deze nood wil Maria aanwezig zijn. Maria komt tot haar kinderen waar haar kinderen in nood zijn. En als ze spreekt, herhaalt ze de dingen die al in de leer van de kerk vervat zijn. Ze gebruikt die dingen alleen om mensen aan te sporen. Veel mensen hebben ook een bijzondere aanwezigheid en kracht gevoeld op bedevaartsplaatsen".

Mariacultus

De Familie van Maria de medeverlosseres gaat zelfs vérder dan de paus. Vorig jaar augustus maakte het Vaticaan bekend dat paus Johannes Paulus II niet van plan is de leer over Maria als "medeverlosseres van de mensheid" tot dogma te verklaren, hoewel verschillende malen deze titel door de paus is genoemd. Wereldwijd zijn wel veel handtekeningen verzameld ten behoeve van dit dogma. Er zijn tot op heden vier dogma's over Maria: moeder van God, haar onbevlekte ontvangenis, haar eeuwige maagdelijkheid en haar tenhemelopneming.

De huidige paus is een enthousiast vereerder van Maria. De Mariaverering heeft ook belangrijke maatschappelijk gevolgen. De verering van Maria als vrouwe van alle volkeren kan volgens bisschop Bomers helpen vrede en vriendschap tussen de rassen te bevorderen. De verering is voor hem een van de voornaamste aspecten van de tweede Internationale gebedsdag. Want, hoeveel spanningen zijn er niet tussen de volkeren en rassen, vraagt de bisschop zich af. De apartheid in Zuid-Afrika is formeel ten einde, maar daarmee is nog lang niet alle discriminatie voorbij. "Hoe harmonieus gingen vorig jaar de deelnemers op de eerste gebedsdag met elkaar om. Als je dat vergelijkt met wat er op straat gebeurt! Maria leert ons dat we kinderen van één groot gezin zijn".

Maria was niet alleen de moeder van Christus, zij was volgens de bisschop ook een eminent leerlinge van Hem. "Door haar zo te vereren, weten we ook dat we het Evangelie moeten verspreiden", zegt Bomers. Daarbij wijst hij zieltjeswinnerij als een onjuist middel af. "Niet wij, maar de mensen zelf beslissen of ze tot geloof komen. Maar hoe kunnen mensen in Christus geloven als ze niet weten wie Christus is?" vraagt de bisschop van Haarlem zich af.

Bewust opgevijzeld

Evangelist J. W. N. van Dooijeweert, directeur van de stichting "In de Rechte Straat", die het getuigend gesprek met Rome zoekt, vindt dat het congres bewust is opgevijzeld voor de verering van Maria. "Er wordt wel gezegd dat het uiteindelijk om Jezus gaat, maar het is toch duidelijk om Maria te doen. Niet Jezus, maar Maria als de vrouwe van alle volkeren staat in het centrum van de belangstelling. Er wordt niet gezegd: Bid tot Jezus en Hij zal u zegenen, maar: ik (Maria) zal u zegenen. Je hoeft dit niet alles vijandig te lanceren, maar in een tijd waarin iedereen lief en tolerant voor elkaar wil zijn, mag je dit toch best zeggen. Maria is natuurlijk een belangrijke vrouw geweest. God koos Maria uit om Zijn Zoon uit haar te laten geboren worden. Maar God vraagt niet: Wilt u de moeder zijn van Jezus? God zegt alleen dat dit zal gebeuren en Maria antwoordt: Mij geschiede naar Uw Woord. Daar zegt zij "Amen" op. Zij geeft echter geen toestemming".

Van Dooijeweert merkt verder op dat de Mariavering in Nederland op een laag pitje staat. In andere landen is Maria bij het grote publiek erg populair. "Ik was onlangs in de kathedraal van het Belgische Tongeren. Dan zie je bij het kruis van Jezus niemand staan, maar bij Maria tref je een krans van kaarsen aan". Een verklaring voor de Mariacultus ziet Van Dooijeweert niet zozeer in de gedachte van de medewerking van de mens met het heil. "Het heeft meer te maken met het instinctmatig moederverlangen dat ieder mens heeft".

Het is volgens de directeur van In de Rechte Straat opvallend dat de Mariaverering niet van bovenaf wordt gepropageerd. "Bedevaarten en andere activiteiten voor Maria komen uit het publiek voort, zoals uit particuliere stichtingen. Je zou het niet verwachten in de RK-Kerk, waar alles van bovenaf opgelegd wordt. Nee, het komt van onderaf, er ontstaat iets in de volksbeleving en op een gegeven moment krijgt het de status van een dogma. Toch is de kerk er niet gelukkig mee om Maria officieel als medeverlosseres uit te roepen. Men had gedacht dat dit dogma voor 2000 rond zou zijn, maar de kerk heeft het niet aangedurfd. Als er in de Bijbel sprake is van één Middelaar Gods en der mensen, dan kun je er moeilijk bij zetten: en Zijn Moeder".

Rome komt echt nog niet nader tot de bijbelse leer, zo concludeert Van Dooijeweert. "Alleen op het punt van de Mariaverering al blijft er een duidelijke afstand. Maar ook bij ons moeten we uitkijken voor de 'Maria's', zoals: "Opoe zei". We mogen ons in de emotionele sfeer nooit laten afleiden door een schone schijn die in werkelijkheid aftrekt van de Heere Jezus. Hij moet het middelpunt in onze godsdienst zijn. Als dat bij ons niet het geval is, dan hebben ook wij een probleem".

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 mei 1998

Reformatorisch Dagblad | 48 Pagina's

Mariacultus in de RAI

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 mei 1998

Reformatorisch Dagblad | 48 Pagina's