Bekijk het origineel

Beleving van kerkenraad geen norm voor prediking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beleving van kerkenraad geen norm voor prediking

Ambtsdragers GB bezinnen zich op verantwoordelijkheid:

5 minuten leestijd

WOERDEN - Ambtsdragers moeten zich bewust zijn van hun eigen eenzijdigheid. Niet alleen predikers, ook andere ambtsdragers hebben hun eenzijdigheden. "Dat besef mag ons wel voorzichtig maken om al te snel de eigen beleving als norm voor de prediking aan te leggen. Laat heel de Schrift voor u de toetssteen zijn."

Deze aansporing liet ds. H. van Ginkel, hervormd predikant te Goes, gisteravond horen tijdens een van de zes regionale ambtsdragersvergaderingen die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond belegde. Het thema van de avonden, waarvan er ook volgende week vrijdag zes worden gehouden, is "Ambtelijke verantwoordelijkheid voor de prediking en de prediker". De GB gaf daarmee een vervolg aan de predikantenconferentie over de prediking vorig jaar november in Dalfsen.

Ds. Van Ginkel startte zijn lezing in Woerden met twee vragen. Gelooft u dat de Heere God ook anno 1999 door de bediening van het Woord grote dingen doet? Dat is noodzakelijk, aldus de predikant. "Want als dat diep geestelijke besef ontbreekt, blijft er alleen vlees over. Dan wordt preken mensenwerk."

Tegelijk hield hij staande dat ambtsdragers worden geroepen om er alles aan te doen de brug te slaan. "Dat is niet een kwestie van techniek en van trucs. Maar van echtheid. Van betrouwbaarheid. Van bevinding." Zijn tweede vraag luidde dan ook: Onderkent u dat we anno 1999 te maken hebben met een groeiende kloof tussen enerzijds het Woord van God en anderzijds de moderne hoorder?" Dat is volgens hem de werkelijkheid waar men in de prediking mee te maken heeft.

Ds. Van Ginkel waarschuwde tegen polarisatie op deze twee punten. "Dat mag niet gebeuren. Dat we als hervormd-gereformeerden juist rond de prediking uit elkaar groeien. Maar is de praktijk intussen niet dat het wel gebeurt? We trekken ons terug, elk in ons eigen circuit. In het ene circuit dreigt de verstarring - God zal Zelf de brug wel slaan. En in het andere dreigen het activisme en de aanpassing - in het zoeken van wegen om binnen te komen in het hart van de moderne mens."

Platgetreden

Ds. Van Ginkel wees de ambtsdragers erop dat zij moeten weten waar het in de prediking om gaat. De hele Schrift dient aan de orde te komen. Dat betekent dat bepaalde delen van de Schrift in de prediking niet buiten beschouwing blijven. "Het gaat niet aan om steeds dezelfde platgetreden paden te bewandelen. Dat betekent dat we niet altijd elke tekst mogen ombuigen naar vragen rond de toe-eigening van het heil en de zekerheid van het geloof. Niet alleen de rechtvaardigmaking, maar ook de heiligmaking verdient onze aandacht in de prediking. En dat geldt uiteraard ook omgekeerd."

Tegelijk maakte de predikant duidelijk dat het "Tota Scriptura" niet uitsluit dat er oog is voor het hart van de Schrift. De verzoening is in de prediking vaak niet meer het hart, stelde hij vast. "De aandacht verschuift naar de vragen rond Gods leiding in ons leven, naar de thema's van het lijden en Gods Vaderlijke zorg daarin." Hoe intensief die vragen de mensen ook kunnen bezighouden, de prediking mag daar toch niet in opgaan. "Een prediking die de mens aanspreekt als zondaar en de verzoening centraal stelt, heeft de tijd niet mee. En toch is dat onze roeping."

Gesprek

Kerkenraadsleden mogen een predikant er niet alleen voor laten staan, vindt ds. Van Ginkel. Ze dragen met elkaar ambtelijke verantwoordelijkheid voor de prediker. Dat houdt in ieder geval in dat ze in alle liefde en eerlijkheid het gesprek voeren over de prediking. De Goese predikant had ook nog enkele concrete adviezen. "U hebt erover te waken dat uw predikant tijd krijgt om zijn preken voor te bereiden. En ook tijd om naast de preekvoorbereiding te blijven studeren."

Verantwoordelijkheid voor de prediker is daarnaast ook: met hem delen in de worsteling die de bediening van het Woord kan meebrengen. Verder moet hij de reacties die hij krijgt, kunnen delen. "Hoe moet hij omgaan met kritiek, die hem misschien wel diep raakt en de moed beneemt? Met de claim die mensen soms leggen, de druk die wordt uitgeoefend om niet de Schrift maar een stuk gemeentetheologie de prediking te laten beheersen? Dan is het belangrijk dat hij zich omringd weet door broeders die hem steunen en dragen in het gebed."

Hoorder

De predikant ging ook in op de ambtelijke verantwoordelijkheid van de hoorder. Enerzijds gaat een ambtsdrager met de kritiek op de prediking loyaal naar de predikant toe om. Anderzijds moet hij met de hoorders ook eerlijk spreken over de spanningsvelden die er liggen. "Mensen verabsoluteren soms een enkel aspect. Dat een preek een bepaalde lengte moet hebben, of juist niet. Soms is het taalgebruik het een en al, ouderwetse taal of eigentijdse taal."

Het is dan belangrijk, aldus ds. Van Ginkel, dat de ambtsdragers de hoorders helpen om de dingen juist te waarderen. "Om wat voor hen zo absoluut is te relativeren. Om hen, als ze alleen maar oog hebben voor de hoge eisen waaraan de prediking qua vorm en overdracht moet voldoen, er oog voor te geven dat de Heere ook werkt door een prediking die naar menselijke maatstaven niet uitblinkt."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 september 1999

Reformatorisch Dagblad | 40 Pagina's

Beleving van kerkenraad geen norm voor prediking

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 september 1999

Reformatorisch Dagblad | 40 Pagina's

PDF Bekijken