Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het brandende braambos

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het brandende braambos

5 minuten leestijd

"En de Engel des Heeren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd."

Exodus 3:2

Mozes weidt de schapen van zijn schoonvader Jethro bij de berg Horeb. Opeens verschijnt hem de Engel des Heeren. En wel op een heel bijzondere manier, namelijk in een vuurvlam uit het midden van een braambos, een doornstruik. De Heere roept Mozes om het volk Israël uit te gaan voeren uit de slavernij in Egypte.

Met deze bijzondere manier van openbaring heeft God een bedoeling. Mozes ziet een brandende braamstruik. Op zichzelf is dat niets bijzonders. De rondtrekkende bedoeïenen waren niet altijd even voorzichtig met vuur. Als zij verder trokken, bleef er nog wel eens een smeulend vuurtje achter. Dat was in de steppe niet erg. Hoogstens konden een paar doornstruiken afbranden. Meer stond er immers niet. Mozes zal eerst geen aandacht geschonken hebben aan de brandende braamstruik. Maar zijn nieuwsgierigheid wordt gewekt als hij merkt dat de braamstruik brandt, maar niet verteerd wordt. Hier is iets bijzonders aan de hand! Hier openbaart zich de Heere, de enige ware God.

Als Mozes dichterbij komt, klinkt het tot hem uit het midden van de braamstruik: "Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land". Dan zegt de Heere dat Hij de verdrukking van Israël gezien en hun geschrei gehoord heeft. Hij zal hen gaan verlossen. En daartoe zal Hij Mozes gebruiken: "Ik zal u tot farao zenden, opdat gij Mijn volk (de kinderen Israëls) uit Egypte voert".

Waarom openbaart God zich hier nu in een vuurvlam uit het midden van een braamstruik, terwijl die struik niet verteerd wordt? Ik meen dat wij hier een zichtbaar Evangelie hebben. Enerzijds dient dat tot onze verootmoediging, anderzijds tot onze vertroosting. De braamstruik stelt het volk Israël voor. En och, uit en van zichzelf is dat volk niets. Het is een veracht volk, een zondaarsvolk. Zij zijn het volk des verbonds, maar de meesten hebben zich gebogen voor de afgoden van Egypte (Ezechiël 20:5-10). Zondaars zijn zij. Adamskinderen. Daarom worden zij vergeleken bij een doornstruik. Want de doornen daarvan wijzen op de zondeval in het paradijs. Het is vanwege de zonde dat de aarde doornen en distels voortbrengt. Zo wordt Mozes gewezen op zijn eigen zondigheid en op die van het volk. Dat is ter verootmoediging. Ook voor ons. Want wij zijn niet beter dan het volk Israël. En de Heere? Hij is een verterend vuur. Hebreën 12:29. Zo openbaart de Heere Zich hier: als een vuurvlam. Dat vuur spreekt van Zijn heerlijkheid, majesteit, heiligheid. Hij kan de zonden niet dulden. Beseffen wij dat wel dat God een verterend vuur is? Vanwege onze zonden hebben wij het verdiend dat God ons zou verteren. Dat zou normaal zijn, zoals het normaal is dat vuur een struik verbandt.

Maar hier wordt de doornstruik niet in de as gelegd. De braamstruik brandt wel, maar wordt niet verteerd. Dat is een wonder! Dat is de boodschap van het Evangelie. De heilige God wil wonen bij zondaren. Hoe dat kan? Alleen in onze Heere Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon. In Christus woont de Heere onder Israël. In Christus wil Hij ook bij ons wonen. Dat het alleen in Christus kan, horen wij hier in Exodus ook. De Engel des Heeren verschijnt uit het midden van een braamstruik. Met deze Engel des Heeren, die waarachtig God is, wordt niemand anders bedoeld dan onze Heere Jezus Christus. Mozes ziet dat grote gezicht: Het braambos brandt, maar wordt niet verteerd.

Wij horen er ook van. In Christus wil de heilige God wonen bij zondaren. Mochten wij dan maar op Hem, de Borg en Middelaar, betrouwen. Wie niet in Hem gelooft, zal eeuwig moeten omkomen in de vlammen van Gods toorn. Wat een zegen, als wij in Christus mogen zijn. Dan woont God door de Heilige Geest bij ons. Zelf zijn wij maar een braamstruik, een zondaar -en in onszelf blijven wij dat tot onze laatste snik- maar nochtans woont in Christus God bij ons.

Het braambos brandt, maar wordt niet verteerd. En dan gaat het door moeite, druk en verdriet heen. Door veel verdrukkingen moeten wij immers ingaan in het Koninkrijk van God. Maar in het leven des geloofs is de Heere bij ons. En daarom kunnen wij verder. Het is beter om met God in tegenspoed te zijn, dan zonder God in voorspoed. De moeite wordt door God bestuurd. Hij gebruikt die om ons te louteren in het geloof.

Deze notie zit ook in de brandende braambos. Israël is in de druk, in het vuur. Mozes denkt soms: zullen zij het wel uithouden? Ja, zegt de Heere, want ik ben bij hen in Mijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, Die in al hun benauwdheden is benauwd geweest. Zo is het nog. In Christus is de Heer bij Zijn Kerk, bij eenieder, die Hem vreest. Daarom gaat de Kerk niet ten onder. Ook al is er van buiten veel strijd en van binnen veel vrees. De Heere houdt een ieder vast die het van Christus verwacht. "Laat dan de wateren maar bruisen, laat ze beroerd worden. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen". Dat is troost, troost des geloofs.

Barneveld, ds. C. J. van der Plas

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 oktober 1999

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Het brandende braambos

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 oktober 1999

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken