Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

P. Sloterdijk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

P. Sloterdijk

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bij het belangwekkende artikel van J. C. Karels in het RD van 2 oktober over "Duitse hetze over mensenkwekerij" plaats ik een kanttekening. In het artikel wordt de filosoof Peter Sloterdijk aangemerkt als propagandist van de verbetering van het menselijk ras door biotechnologie.

Het lijkt mij echter minder juist om Sloterdijk op deze wijze af te schilderen, of althans het accent van de hetze daar te leggen. Sloterdijk, die ikzelf ook wel eens heb horen spreken, hield in juli een lezing over de filosofie van Heidegger, en met name over de zogenaamde humanismebrief van Heidegger. Sloterdijk verwenst het humanisme, en niet minder het links-liberalisme dat daaraan verwant is. Hij doet dat met een scherpte waaraan menig reformatorische huisgenoot een puntje kan zuigen. Humanisme en links-liberalisme hebben bij lange na niet het heil (in een bijna religieuze of althans religievervangende betekenis) gebracht dat ze beloofd hebben. In dit scherpe verhaal betrekt Sloterdijk de biotechnologie, maar niet om haar alle lof toe te zingen. Hij signaleert biotechnologische ontdekkingen, en roept op om daarvoor een ethische bezinning op gang te brengen, waarbij hij niet bij voorbaat de ontdekkingen zou willen veroordelen. Als humanisme en links-liberalisme het menselijk kwaad niet hebben kunnen uitbannen, dan moest de biotechnologie daar maar eens tegen in stelling worden gebracht, maar niet zonder een morele codex. Tegen deze lezing is bijkans het hele Duitse links-liberale establishment te hoop gelopen, waarbij de biotechnologische uitweiding het ontgelden moest. Deze reactie kan echter moeilijk anders begrepen worden dan als een verwoede poging om niet bij zichzelf te hoeven stilstaan. Precies hetzelfde is dit jaar in Frankrijk gebeurd rond de roma n "Elementaire deeltjes" van Michel Houellebecq. Op een meedogenloze en schokkend weerzinwekkende wijze rekent deze auteur af met de links-liberale moraal. Zijn linkse landgenoten maakten hem uit voor seksist, antifeminist, homohater, racist en voorstander van "rasveredeling". In feite zeiden hun scheldpartijen meer van henzelf dan van Houellebecq.

Al met al zou ik de hetze rond Peter Sloterdijk vooral willen duiden als een uiterst betekenisvolle "doodsklap" voor het links-liberalisme en de "stuiptrekkingen" daarvan, waarbij het op zich niet onproblematische accent op de biotechnologie mijns inziens beschouwd dient te worden als een doorzichtige afleidingsmanoeuvre van het zieltogende slachtoffer.

Drs. J. W. G. Meissner

Toon Slurinkhof 26

8264 DC Kampen

Aflaat

"De paus heeft de herinvoering van de aflaat verdedigd" (RD 30 september). Volgens de rooms-katholieke leer is "de aflaat een kwijtschelding van tijdelijke zondestraffen die na de vergeving der zonden overblijven, welke de mens anders -hetzij hier op aarde of in het vagevuur- moet uitboeten.

Wanneer de mens een aflaat wil verdienen, biedt hij God alle voldoeningen aan van Christus én van de heiligen (onder anderen de pausen). Daar voegt hij zijn eigen goede werken en boetedoeningen bij, die tezamen de volkomen voldoening vormen welke noodzakelijk is tot zaligheid."

Deze leer is een gruwelijke ontheiliging en verloochening van de volkomen voldoening door het bloed van Christus alléén. Calvijn schrijft in zijn Institutie (III.V.3): "Wat is het vermengen van het bloed (of de voldoeningen) der heiligen met het bloed van Christus anders dan Christus tot een gewoon heiligje maken?" Met het verdedigen van de herinvoering van de aflaat bewijst de 'onfeilbare' paus dat hij niet de vertegenwoordiger van Christus is, maar de antichrist. Wij lezen in 2 Thessalonicenzen 2:4: "Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een god zal zitten, zichzelf vertonende dat hij god is." Hier wordt gehandeld over de openbaring van de antichrist. Matthew Henry: "Gelijk God in de Joodse tempel woonde en daar vereerd werd, en gelijk Hij nu in Zijn gemeente woont, zo wordt de antichrist hier genoemd, als de overweldiger van Gods gezag in de Christelijke kerk, die voor zich goddelijke verering eist.

Op wie kan dit beter toegepast worden dan op de bisschoppen (pausen, AM) van Rome, aan wie de godslasterlijkste titels zijn gegeven; bijvoorbeeld: Dominus Deus noster papa (Onze Heere God de paus); Deus alter in terra (Een andere God op aarde); Idem est dominum Dei et papae (De heerschappij van God en de paus zijn één)."

A. Marcus

Kievit 4

8281 GE Genemuiden

Profeten

Het Nieuwe Testament is niet afkerig van profeten. Ze waren gegeven tot opbouw van het Lichaam van Christus, opdat we ook niet heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Efeze 4:11-16; 1 Korinthe 12:4, 7, 11, 28. Gezien de ernstige verdeeldheid onder christenen zou een profeet niet overbodig zijn. Waarom zo'n gave door de Kerk met de tafelveegmethode buiten werking is gesteld, is niet helemaal duidelijk. Hebben we nu Gods Woord? Dit Woord hadden ze in bijbelse tijden ook en is dan ook geen verweer. Ook Jezus beloofde ons de Trooster om te leiden tot de volle waarheid en de toekomende dingen zouden ons niet onthouden worden, Johannes 16:13.

En wat lezen we nu in het RD van 4 oktober? "Geen geruzie over de toekomst." Dat wij ons hiermee profileren als valse profeten, zal duidelijk zijn en bedroevend, Ezechiël 13:3.

Een profeet is in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd, zei Jezus al. Het oude Israël doodde zijn profeten en de grootste Profeet aller tijden, Jezus Christus, 1 Thessalonicenzen 2:15. Ook onder de Zevendedags Adventisten, die een profetes hebben gehad (1827-1915) die 100.000 bladzijden heeft geschreven die in 54 boeken onderverdeeld zijn en uitgegeven, is er een groot aantal dat haar werk niet op prijs stelt. Laat staan een niet-adventist.

H. van Holten

Van Beethovenplein 143

3122 VK Schiedam

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 oktober 1999

Reformatorisch Dagblad | 48 Pagina's

P. Sloterdijk

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 oktober 1999

Reformatorisch Dagblad | 48 Pagina's