Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het verlangen naar de voleinding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het verlangen naar de voleinding

Dr. Aalders vat in laatste boek over Septuagint levenswerk samen

5 minuten leestijd

BUSSUM - Zijn laatste boek? "Ja, dit is de samenvatting van mijn levenswerk", zegt de 90-jarige dr. W. Aalders over zijn boek "De Septuagin t; brug tussen synagoge en kerk". De Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament in het hellenistisch Grieks, de toenmalige wereldtaal, bracht de heilsboodschap tot vele volkeren en opende de ogen van jood én Griek voor de voleinding. Zaterdag is er in de Westerkerk in Amsterdam een bijeenkomst over dit boek. Een gesprek met dr. Aalders over zijn worsteling met de geschiedenis, het verlangen naar de voleinding en de grote waarde van de Septuagint als een "Godsgeschenk".

Vele onderwerpen heeft dr. Aalders, hervormd emeritus predikant, al behandeld gedurende zijn vruchtbare schrijversleven: Pascal, de oer-christelijke gemeente, cultuur en sacrament, Plato en het christendom, theocratie en ideologie, Godsverduistering, en "nu opeens de Septuagint." Waarom? "Er is één thema in heel mijn denken en theologie dat in elk boek op een of andere manier terugkomt, de as waar alles om draait: dat is het thema van de geschiedenis. Hoe staat de christen in en tegenover de geschi edenis? En dit is ook het centrale thema van de Bijbel! Daar begint de Bijbel mee: in den beginne. De Bijbel eindigt er ook mee: de voleinding. Daartussen is alles. Het is daarom ook het centrale thema van Israël: het staan in de geschiedenis. Daarna breidt het heil zich uit in de geschiedenis. Het Evangelie is ten diepste: De tijd is Messiaans."

Het thema van de voleinding is volgens dr. Aalders nergens "zo klaar en helder verwoord" als in de Septuagint. De Septuagint (letterlijk: de zeventig) is een vertaling vanuit het Hebreeuws in het Grieks van wat wij nu het Oude Testament noemen. Zij kwam tot stand circa 200 jaar voor Christus. Volgens de overlevering is er door zeventig joodse vertalers in het toenmalige Alexandrië aan gewerkt. De bekende joodse geleerde Philo van Alexandrië was de theoloog van de Griekse Septuagint-Bijbel.

Grote genadegave

Voor dr. Aalders is de Septuagint veel méér dan een in taalkundig of geschiedkundig opzicht interessant boek. "De intertestamentaire periode tussen Maleachi en het Evangelie, de tijd van het ontstaan van de Septuagint, luidde het eind van Israëls volksbestaan en van het oude Griekenland in. Er ontstond voor het eerst in de geschiedenis een wereldrijk, het rijk van Alexander de Grote, met het hellenistisch Grieks als wereldtaal. Dit is voor de verdere geschiedenis van essentiële betekenis geweest. Terwijl het Hebreeuws in die tijd als volkstaal helemaal verdwenen was, Israël verstrooid was en een groot aantal joden in Alexandrië woonde, besloot men dáár tot heruitgave van de Bijbel in het hellenistisch Grieks. Die taal was toen de internationale taal, vergelijkbaar met het huidige Engels, zodat ook de joden zelf weer hun eigen Bijbel konden lezen."

Dr. Aalders beschouwt deze Griekse Bijbel als een "grote genadegave Gods." "De Septuagint is méér dan een vertaling van wat er aan de Hebreeuwse Bijbel toen nog was. "Er zijn enkele geschriften aan toegevoegd, de zogenaamde apocriefen. Maar ook nieuwe profetische geschriften, die aan de beleving van die tijd duiding gaven, waardoor het de Israëlieten duidelijk werd, dat de verstrooiing wel eens een geestelijke en positieve betekenis kon hebben. Er kwam een nieuwe soort van profetie: de apocalyptiek. De boodschap van de wet en de profeten werd door deze vertaling universeel tot de gehele wereld gericht. Een nieuw vooruitzicht voor de toekomst van Israël lichtte op, waarvan nooit iemand gedroomd had. In de Septuagint krijgt de geschiedenis uitzicht op de volheid der heidenen en op de voleinding."

De vertaling van de Septuagint is in veel opzichten vrij. Er zijn woorden opgenomen die het Hebreeuwse Oude Testament zo niet kent. Aalders noemt in zijn boek vele voorbeelden. Een duidelijk voorbeeld is het woord "pascha", een echt Hebreeuws woord. In de Septuagint is dat vertaald met "diabasis", doortocht, uittocht en bevrijding.

Geestelijk manna

"We mogen God er dankbaar voor zijn dat Hij in een zeer duistere tijd, in het Griekse wereldrijk, de Septuagint als een geestelijk geschenk aan Zijn volk heeft gegeven, het geestelijk manna om Zijn volk door die tijd heen te brengen. Het is een kostbare aanvulling op de Hebreeuwse Bijbel. De Septuagint was daardoor ook de eerste Bijbel die zowel door joden als christenen erkend werd. Stefanus, Paulus en bijna alle nieuwtestamentische teksten gaan terug op deze uitgave. Die Griekse teksten zijn zelfs rijker, omdat het element van de apocalyptiek erbij komt", is Aalders' overtuiging.

De predikant pleit er daarom voor dat een "goed oudtestamenticus" niet alleen het Hebreeuwse maar ook het Griekse Oude Testament gaat gebruiken en vanuit deze Griekse tekst het Hebreeuwse Oude Testament gaat exegetiseren. "De Septuagint is het rijkste commentaar op het Oude Testament. De Griekse Bijbel is in vergetelheid geraakt, mede door de eenzijdige aandacht voor Israël. Ik pleit niet voor een vergrieksing van het Evangelie. De Septuagint is geen vervanging, maar een aanvullend commentaar op de Hebreeuwse Bijbel. De volheid van de wet en de profeten is eerst doorgebroken in de Septuagint, vervolgens vervuld door de Zoon des Mensen en daarna in het Evangelie aan alle volken gepredikt."

Ultieme antwoord

Aalders schrijft in het voorwoord van zijn boek dat hij door de Septuagint "dichter gekomen is bij het Antwoord op de geschiedenis als ultieme menselijke nood." Zijn dat geen grote woorden? Dr. Aalders, resoluut: "Het gaat om de voleinding, de wederkomst van Christus, de Zoon des Mensen, zoals het boek Daniël getuigt. Voor mij is Daniël de grootste profeet, de

profeet van de voleinding. Hij profeteerde de ondergang van de wereldrijken en de komst van de Rijk van de Zoon des Mensen, de Wereldheiland. Een rijkere profetie kun je toch niet bedenken?"

Alles spitst zich nu toe op het einde. "De aarde heeft haar grootste en plechtigste ogenblik beleefd. De geschiedenis is haar laatste tijdperk ingegaan. Dat neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. We zouden juist nu met behulp van de Hebreeuwse en de Griekse Bijbel deze boodschap aan de gehele wereld moeten verkondigen. Mijn vrouw, die mij dit jaar is ontvallen, vond het heel opmerkelijk dat dit boek net voor de eeuwwisseling zou uitkomen."

N.a.v. "De Septuagint; brug tussen synagoge en kerk", door dr. W. Aalders; uitg. Groen, Heerenveen, 1999; ISBN 9058290522; 141 blz.; 34,95.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 oktober 1999

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Het verlangen naar de voleinding

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 oktober 1999

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken