Bekijk het origineel

Roeping

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Roeping

4 minuten leestijd

Ik ben niet zo erg voor het gebruikmaken van de rubriek "Opgemerkt". Maar na de uiteenzetting over de roeping van God door het Evangelie door ds. W. Chr. Hovius, in de rubriek "Uit de kerkelijke pers", RD 26 februari, wil ik toch reageren.

Ds. Hovius schrijft namelijk dat Calvijn over een tweeërlei roeping spreekt. Calvijn heeft het in zijn Institutie III 24.15 over de "vocatio duplex". Een dubbele roeping dus. (Een opvatting uit de scholastiek.) Maar om volledig te zijn, moeten we ook zeggen dat Calvijn zegt dat God roept door het uiterlijke Woord.

En als Calvijn de Dordtse Leerregels zou gekend hebben, zou hij die, naar mijn bescheiden mening, zeker onderschreven hebben. In de Dordtse Leerregels III/IV wordt over de roeping gesproken met de verwijzing naar de gelijkenis van het zaad in de akker waar de Heere Jezus ons in Matthéüs 13 op wijst. Die oren heeft om te horen, die hore.

Geen tweeërlei zaad, maar één soort zaad, dat op verschillende plaatsen valt, namelijk bij de weg, op rotsgrond, tussen de doornen of in een wel toebereide aarde. Daar ontkiemt het zaad en brengt het veel vrucht voort. Zo vrijmachtig valt dat. Zo beslissend is dat.

E. Reinders

Schiedamsesingel 277

3012 BC Rotterdam

Zondagsrust

Naar aanleiding van een verslag van de vereniging Zondagsrust in het RD van 15 februari. Het is toch wel bedroevend dat zo'n vereniging zo weinig leden heeft. En dan een contributie van 1,50 gulden.

Is het geen schande dat zo'n vereniging met een negatief saldo het jaar af moet sluiten? Hoeveel tijd en moeite neemt ze ervoor om de zondagsontheiliging tegen te gaan. En wat doen wij, hoeveel tijd besteden wij eraan om onze buurman te vertellen wat er in het vierde gebod staat? En waarom gebeurt het niet? Omdat wij ons schamen om voor de Naam des Heeren uit te komen.

Er was eens een leraar van God gekend en bemind. Hij moest altijd met trein en bus reizen. En als hij op reis moest, dan vroeg hij altijd in zijn gebed of hij toch maar geen vloekende mensen zou ontmoeten. Heere, ik durf ze bijna niet te waarschuwen.

Die het vatte kan die vatte het.

M. A. Noorloos

Hillsestraat 46

4269 VH Babyloniënbroek

Dogma's

Opgemerkt bij het vierde deel in een zevendelige serie over de RK-Kerk in Nederland.

Pater dr. H. J. van Dijk krijgt onder andere gelegenheid de rooms-katholieke kerkleer toe te lichten in het Reformatorisch Dagblad van 29 februari. Van deze Van Dijk is een foto opgenomen naast de 'heilige' Maria.

Hij zegt dat priesters heden ten dage te weinig bedacht zijn op geloofsonderricht en op de traditionele kerkleer. Hij schrijft onder andere: Als de paus "Ex Cathedra" formuleert, is deze uitspraak altijd bindend.

Ik had dit artikel kunnen waarderen, als bijvoorbeeld het aantal genoemde dogma's ontkracht zou worden door een bijbels commentaar.

Ds. Thomas Watson somt vijftien dwalingen op van dogma's van de rooms-katholieke kerkleer. Zie: Al zijn werken deel 2, pag. 254-264.

Ik citeer een klein deel van de eerste dwaling:

"De eerste Paapsche Leere is, dat de Paus door Christus gesteld is tot Hoofd van de Kerke en dat hij is de Stadhouder Christi op aarden. Dit strijdt met de Schriftuure, welke Christus uitdrukkelijk noemt het Hoofd der Kerke. Col. 2:19/Efeze 5:23. De Paus mede Hoofd te zijn, dat ware de Kerke te maken tot een monster met twee hoofden. Ik lese van een Beest, opkomende uit de zee, en de Draak gaf hem zijne kracht en zijnen Troon. Openb. 13:1. Door dit Beest versta ik den Antichrist; en de Draak hem kracht gevende, dat is de Satan, die den Paus de Pauselijke grootheid geeft. Indien dan de Paus een Beest zij, hij is zeer onbeqwaam om te wezen het Hoofd van de Kerke."

A. G. Flikweert

Beukenlaan 1a

3911 XJ Rhenen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 maart 2000

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Roeping

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 maart 2000

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken