Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PvdA hekelt marktdenken Remkes

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PvdA hekelt marktdenken Remkes

3 minuten leestijd

Op het eerste gezicht lijkt er veel overeenstemming te bestaan tussen de nota "Mensen, wensen, wonen" en de PvdA-visie op het woonbeleid. Beide stellen de burger centraal, beide willen het eigenwoningbezit bevorderen, de huursector versterken en het particulier opdrachtgeverschap stimuleren.

"Toch zijn de uitgangspunten heel verschillend", zo legt het PvdA-kamerlid Duivesteijn uit. Maandag voert hij namens de sociaal-democraten het woord tijdens een commissievergadering over de nota van Remkes. "De bewindsman redeneert heel sterk vanuit de markt. Die moet zijn werk doen en van daaruit komt de burger meer centraal te staan. Wij beschouwen het wonen als onderdeel van de opdracht om de samenleving te ordenen. De burger krijgt als woonproducent de gelegenheid zelf inhoud te geven aan zijn woning en zijn woonomgeving."

Het verschil in visie tussen Duivesteijn en Remkes komt nog sterker aan het licht als de PvdA'er het woonbeleid van de afgelopen zes jaar paars evalueert: "Veel collectieve verworvenheden zijn we kwijtgeraakt. Van een staatsdenken over het wonen is er een omslag gekomen naar een zeer dominant marktdenken. Het wonen wordt meer en meer ondergeschikt gemaakt aan de wetten van de markt. In Vinex-locaties zien we daar bizarre voorbeelden van. Vroeger was er vanuit de overheid een toets of woningen in relatie tot hun kwaliteit niet te duur zouden zijn. Nu worden de prijzen bepaald door de markt. Door de grote vraag naar met name eengezinswoningen is de verkoopprijs veel hoger dan de kostprijs. Wonen is een zeer lucratief commercieel product geworden."

Sterke huursector

"Bij huurwoningen zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Het aantal betaalbare huurwoningen is de afgelopen jaren drastisch verminderd. Vrijwel iedereen met een laag inkomen is op dit moment afhankelijk van huursubsidie."

Zelfs binnen de sociale huursector ontwaart Duivesteijn een marktgeoriënteerde ontwikkeling. "De fusiegolf en stijgende salarissen van de directeuren-bestuurders illustreren dat. De relatie tussen de woningcorporaties en de huurders komt onder druk te staan. Was de woningbouwvereniging vroeger van de gezamenlijke huurders, thans lijkt het management de bezitter die kan beschikken over het onroerend goed. Dat is geen goede ontwikkeling. Wij willen een sterke sociale huursector, die de belangen van alle huurders -en zeker van degenen die een laag inkomen hebben- behartigt."

Deze uitgangspunten leiden ertoe dat Duivesteijn maandag een pleidooi zal voeren voor een continuïteitsfonds volkshuisvesting. De rijke woningcorporaties moeten daarin geld storten, zodat hun minder vermogende collega's projecten die nodig zijn voor de sociale woningbouw daarmee kunnen financieren. Het gezamenlijke vermogen van de corporaties zal oplopen van 53 miljard nu tot 189 miljard in 2009. Dat is voor een sociaal-democraat als Duivesteijn onverteerbaar.

Hypotheekrenteaftrek

Duivesteijn is blij dat een kamermeerderheid een onderzoek naar de fiscalisering van de huursubsidie heeft gevraagd. "Daardoor vindt er gelijkstelling plaats met woningeigenaren die hun hypotheekrente kunnen aftrekken." Een pleidooi voor afschaffing van deze aftrek zal dan ook niet uit de mond van de PvdA'er komen.

Duivesteijn wil graag een stap verder gaan in de discussie over de fiscalisering van de huursubsidie. Hij doet dat door te pleiten voor een maximumbedrag dat mensen met een laag inkomen aan huur kwijt mogen zijn. De hoogte ervan moet afhangen van het inkomen.

Verder wil de sociaal-democraat dat huurders klachten over hun verhuurders kunnen indienen bij de nationale ombudsman. De PvdA komt ook op voor woningeigenaren met een laag inkomen. Er is een Wet bevordering eigen woningbezit. Op grond daarvan kunnen burgers een jaarlijks terugkerende subsidie krijgen als ze een woning kopen. Duijvesteijn vindt dat de normen die hiervoor gelden versoepeld moeten worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 maart 2001

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

PvdA hekelt marktdenken Remkes

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 maart 2001

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

PDF Bekijken