Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waarheid en eenheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Waarheid en eenheid

4 minuten leestijd

"Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden heeft."

Johannes 17:21

Johannes 17 is het gebed dat Christus gebeden heeft vlak voor de ingang van Zijn lijden. Zijn gebed voor de Kerk. En vers 21 is Zijn gebed om eenheid en waarheid voor Zijn Kerk. Waar dit gebed gestalte krijgt in harten en levens komt ook het grote doel in zicht waarom Christus bidt. Namelijk opdat de wereld gelove dat de Vader Hem gezonden heeft.

Niet zelden wordt dit vers maar voor de helft geciteerd. Men isoleert de woorden "opdat zij allen één zijn." En er staat echt nog meer achter. En juist die woorden drukken uit dat dit gebed geen gebed om eenheid is zonder meer tussen gelovigen onderling, maar dat Christus om een eenheid bidt die gevuld is met die gemeenschap waarin de eenheid tussen God de Vader en God de Zoon door God de Heilige Geest volledig gestalte krijgt.

In het boek "Het Hogepriesterlijk gebed" komt bij Luther tot uiting dat niet alleen de Kerk hem hoog zat maar ook de eenheid van de Kerk. Een eenheid die hierin bestond dat alle gelovigen delen in alle weldaden van Christus. Maar ook dat alle gelovigen delen in het lijden van andere gelovigen en van geheel de kerk. Het was Luther tot troost dat in zijn lijden Christus bij hem was. Want die Zijn oogappel aanraakt, raakt Hemzelf aan.

Deze eenheid blijft volgens hem in stand door het Woord. Het Woord houdt ons bijeen. Daardoor blijven wij allen onder één Hoofd en hangen wij Hem alleen aan. Door dat Woord worden wij in Christus ingelijfd, zodat al het Zijne het onze wordt, terwijl omgekeerd Christus alle leed dat ons overkomt Zichzelf aantrekt zodat noch wereld, noch duivel, noch enig onheil ons schaden of overweldigen kunnen.

Het is een wezenlijke eenheid die wortelt in de gemeenschap van de Vader en de Zoon. Een eenheid die alleen gestalte krijgt in het waarachtige geloof in het Woord van de levende God waarin we een almachtige, Goddelijke en onoverwinnelijke kracht vinden, een eeuwige schat van genade en zaligheid. Alleen hierdoor, aldus Luther, komt de vrucht die op zo'n eenheid volgen moet. Namelijk dat de wereld gelooft dat Christus Jezus door de Vader gezonden is.

Naast Luther horen we de stem van David Martyn Lloyd-Jones in zijn boek "Geestelijke groei". Hij voert op grond van onze tekst uit Johannes 17 een krachtig pleidooi tegen de zogenaamde oecumene van de kerken die het eerste gedeelte van vers 21 isoleren en net doen alsof er verder niets meer staat. Op grond daarvan doet de oecumenische beweging net alsof een verdeelde kerk de grootste schande in de wereld is. Want dat staat mensen buiten de kerk in de weg om te geloven.

Dat is grote onzin, zegt de bekende doctor, en bovendien geheel in strijd met de bedoeling van Christus' woorden. De gedachte "veeg alle kerken en kerkgenootschappen bij elkaar en je hebt één kerk", is ook zeer gevaarlijk. Alsof dat de bedoeling van Christus zou zijn geweest. Alsof een organisatorische eenheid hetzelfde zou zijn als een ware geestelijke eenheid die rust in het Woord van God, in Christus en Zijn werk en in de heiligmaking des Geestes.

Het is zelfs een groot gevaar organisaties of kerkgenootschappen op louter formele grond ineen te schuiven. Omdat daarmee de waarheid van Gods getuigenis onderhorig wordt gemaakt aan een eenheid die geen eenheid is. We kunnen grote geestelijke eenheid ondervinden met een ander al verkeren we kerkelijk onder een verschillend dak. Want we kennen elkaar in de Heere.

Maar we mogen niet afwijken van de waarheid van enig gedeelte van Gods Woord. Christus bidt: Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. We mogen ook niet aan het Woord toedoen en dingen van mensen eisen, terwijl liefde en verdraagzaamheid op z'n plaats zijn.

De verleiding is groot om wat Luther en Lloyd-Jones ons op grond van Gods Woord leren, op grond van wat de Heere Jezus Zelf gebeden heeft, breedvoerig uit te werken en toe te passen op de actuele kerkelijke situatie in ons land. We weerstaan die verleiding.

Wat we willen benadrukken is: laat er bij ons ootmoed zijn! En laat er ook gebed zijn! Gebed voor de kerk. Gebed om echte eenheid. Dat de ene waarheid van God en Zijn Woord in de kerken van ons vaderland weer gestalte krijge door een opwekking van Gods Geest! Opdat de Heere alleen zal worden verheerlijkt en groot gemaakt!

Ds. H. J. Stoutjesdijk, Nijkerkerveen

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 februari 2003

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Waarheid en eenheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 februari 2003

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken