Bekijk het origineel

Mythevorming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Mythevorming

6 minuten leestijd

Voor de kamerverkiezingen van 1971 werd in Capelle aan den IJssel een SGP-avond belegd met drie sprekers: lijsttrekker ds. H. G. Abma, het latere Eerste-Kamerlid H. G. Barendregt en ondergetekende. Van deze avond werd verslag gedaan in Elsevier door de bekende schrijver Godfried Bomans, welk verslag hij ook opnam in de bundel "De man met de witte das". Bomans deed dat op de van hem bekende parodiërende wijze, waarbij hij het met de waarheid niet te nauw nam.

Zo liet hij mij een opmerking maken waardoor het "muisstil werd in de zaal", "zelfs de obers hielden op met serveren." Hij legde mij de uitdrukking "roomse broodgod" in de mond en beweerde dat de heer Barendregt op een vraag uit de zaal of samenwerking met de KVP mogelijk was, zou hebben geantwoord: "Als u zich herinnert wat er met Naarden en Haarlem gebeurd is, dan weet u toch wat ons van de KVP te wachten staat?" Bomans: "Ik dacht een ogenblik dat zich daar onlangs incidenten hadden voorgedaan, tot ik begreep dat hier naar de tachtigjarige oorlog en het gedrag van Alva verwezen werd."

In het RD van 19 juli stellen de heren Dijkman en Wallet dat in de gereformeerde gezindte als het om Rome gaat, aan my- thevorming wordt gedaan. Het zou nog steeds gebruikelijk zijn "de verhouding Rome-Reformatie door het sjabloon van de tachtigjarige oorlog te bekijken."

Als bewijs wordt Bomans' verslag van 32 jaar geleden opgevoerd, met de vraag over mogelijke samenwerking van de SGP met de KVP. Dijkman en Wallet: "De lijsttrekker sidderde en riep vol ongeloof uit: Maar mijnheer, bent u dan vergeten wat er in Naarden is gebeurd? Ontzet dat een gebeurtenis van 400 jaar geleden zo werd gebruikt, verliet Bomans de vergadering."

Als enige nog in leven zijnde van de drie sprekers verklaar ik hierbij: Barendregt heeft die avond niet gesproken over Naarden en Haarlem, net zo min als ik over de "roomse broodgod." En het sidderen van ds. Abma op het horen van de letters KVP is louter aan de fantasie van Dijkman-Wallet ontsproten. Het weglopen van Bomans trouwens ook. Mythen ontstaan altijd door vooringenomenheid. Voor aankomende wetenschappers een onvergeeflijke misstap.

L. M. P. Scholten

's-Gravenweg 240

2903 LW Capelle a/d IJssel

Ezechiël

In de boekbespreking van ds. H. J. de Bie over "De profeet Ezechiël" (RD 16-7) kwam de klemtoon er meteen al op te liggen dat Arno C. Gaebelein in Ezechiël een chiliast ziet.

Nu is het zo jammer dat als iemand gelooft in een duizendjarig vrederijk, we ons daar kennelijk verre van moeten houden, hoewel dat een volkomen bijbelse zaak is. Ook de kerkvaders van de eerste eeuwen na Christus hebben dit beleden.

En als er geen vrederijk komt, omdat we Openbaring 20 anders moeten lezen dan het er staat, wat moeten we dan met de belofte van het messiaanse rijk uit Jesaja 11, met Jesaja 35, met Psalm 72? Niemand kan toch zeggen dat dat nú is, waar voor onze waarneming het onrecht en de leugen regeren. En ook niet in welke periode van 2000 jaar christendom dan ook.

Daarom, laten we het profetisch Woord onderzoeken, en het geloven zoals de heilige profeten het ons overgeleverd hebben, dan weten we dat voor een ieder die gelooft een rijke toekomst is weggelegd.

En hoeven we ook niet in angst te zitten over de wereld die vergaat, bij de wederkomst van Christus, wat ons als kind vroeger verteld werd. Alleen de ongelovigen en de goddelozen, die zullen in het oordeel vallen (Openb. 3:10).

De schrijver stelt de vraag: Hoe moeten wij de gebeurtenissen van deze tijd zien in het licht van de Bijbel? Het antwoord is: Het profetisch Woord, dat ons duister hart verlicht!

Helaas moet bij kritisch lezen van veel gereformeerde uitleggers, veel van hun uitleg als onbijbels van de hand worden gewezen, daar veel vergeestelijkt of gesymboliseerd is, hetwelk geen helderheid geeft in de aspecten van onze toekomst.

Persoonlijk heb ik veel van dit boek geleerd, juist door zijn heldere uitleg.

B. C. Vos

Kortestraat 26

4261 AA Wijk en Aalburg

Zuivel (II)

In de rubriek Kookpunt van 5 juli wordt gesteld dat zuivel de kans op gaatjes in het gebit, ontkalking en de kans op kanker verlaagt. R. Noordzij uit Dordrecht bestrijdt dit ten stelligste in Opgemerkt van 16 juli, met argumenten die de mijne beslist niet zijn.

Hij/zij is van mening dat zuivel en vlees inferieur voedsel zijn, dat de mens maar beter niet kan nuttigen. Het gegeven dat de mens in Genesis 1:29 van zijn Schepper een vegetarisch dieet kreeg, zou inhouden dat vlees en zuivel niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.

Mag ik eraan herinneren dat de mens na de zondeval van de Heere kleding van dierenhuiden kreeg? (Gen. 3:21) Ook Gen. 4, waarin staat dat Abel veehouder was en dat de Heere zijn offer van de eerstgeborenen zijner schapen en hun vet aannam, spreekt voor zich. Tevens lijkt het me goed om naar Leviticus 11 te verwijzen aangaande het geoorloofde gebruik van dierlijke producten.

Zou onze Schepper dit toegestaan hebben als dit, zoals Noordzij beweert, niet nodig, niet gezond en niet diervriendelijk zou zijn?

Tevens merkt Noordzij op dat kistkalveren een kommervol bestaan lijden omdat ze direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald worden. Mede daaruit concludeert hij/zij dat zuivelconsumptie uit de intensieve veehouderij ethisch verwerpelijk is.

Ook stelt deze persoon dat melkproducten over het algemeen zeer bewerkt zijn en sporen van antibiotica bevatten. Al deze opmerkingen raken kant noch wal. Het gegeven dat sommige mensen willen leven als Noordzij geeft deze perso(o)n(en) niet het recht de spijze die we van onze Schepper mogen nuttigen, inferieur, ziekmakend voedsel te noemen. Temeer niet omdat er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is. Zuivel en vlees zijn gewoon lekker en gezond.

Overigens wil ik Noordzij van harte uitnodigen het melkveebedrijf van ondergetekende te komen bezoeken. Uiteraard verwacht ik dan dat hij/zij met het vervoermiddel komt dat in Gen. 1 gebruikelijk was, namelijk te voet.

J. van de Lagemaat

Maarsbergseweg 49

3931 JG Woudenberg

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juli 2003

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Mythevorming

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juli 2003

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken