Bekijk het origineel

Kanttekeningen bij de commissie-Tabaksblat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kanttekeningen bij de commissie-Tabaksblat

4 minuten leestijd

Bij de afgesproken code van de commissie-Tabaksblat kunnen verschillende kanttekeningen worden geplaatst.

Op verzoek van het ministerie van Financiën heeft de commissie-Tabaksblat, onder leiding van oud-Unilever-topman Morris Tabaksblat, begin juli voorstellen gedaan op het gebied van de modernisering van de "corporate governance", de bestuursstructuur van ondernemingen. Dit met name om het vertrouwen in de integriteit en de transparantie van beursgenoteerde bedrijven in Nederland te verbeteren.

Bij aandeelhouders is er de afgelopen jaren forse kritiek ontstaan op het structuurregime, vooral omdat zij door het huidige coöptatiestelsel feitelijk geen invloed hebben op benoemingen en belangrijke managementbeslissingen. De commissie-Tabaksblat heeft als uitgangspunt genomen dat het structuurregime in principe goed is, maar dat de machtsverhoudingen tussen raad van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders meer in balans moeten komen.

Op basis van deze conclusie heeft de commissie een code geformuleerd, die is gebaseerd op het "comply or explain"-principe, dat wil zeggen dat als een onderneming zich niet aan de code houdt, de reden daarvoor expliciet in het jaarverslag moet worden vermeld. Het voorstel is nu om de code per 1 januari 2004 in de wetgeving te verankeren.

De belangrijkste voorstellen die moeten leiden tot meer macht voor de aandeelhouder, zijn meer invloed van de aandeelhouders bij benoeming en ontslag van leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur, het opheffen van stemrechtbeperkingen op (gecertificeerde) aandelen en het invoeren van "proxy voting" (stemmen op afstand), meer openheid over beloningen, de toekenning van opties en de motivatie voor het verstrekken van bonussen en het paal en perk stellen aan het aantal commissariaten dat iemand mag bekleden.

Het voorstel is dat een individu hoogstens bij vijf ondernemingen in de raad van commissarissen zitting mag nemen. Uit een recent artikel in FEM Business blijkt dat door dit voorstel tien AEX-, vijf Midkap- en twee locale fondsen en één niet-beursgenoteerde onderneming te kampen krijgen met een commissarisprobleem.

Toch zijn er nog wel een paar kanttekeningen te plaatsen bij de voorstellen van de commissie. Zo biedt het "comply or explain"-principe de ondernemingen naar de mening van Stroeve nog te veel speelruimte. Verder zijn de verbeteringsvoorstellen op het gebied van antiovernamemaatregelen nog te beperkt, een punt van kritiek van met name grote institutionele beleggers. Op de voorgestelde code kan kritiek worden geleverd tot begin september alvorens de definitieve code wordt opgesteld. Echter, minister Zalm van Financiën lijkt de huidige voorstellen het liefst één op één te willen overnemen.

Een in het oog springend recent voorbeeld van het falen van de huidige vorm van corporate governance is VendexKBB. Daar hebben twee grote Amerikaanse aandeelhouders onlangs kritiek geuit op het tempo van het huidige herstructureringenproces; zij liepen op tegen de Nederlandse beschermingsbarrières. De twee aandeelhouders verwachten op korte termijn antwoord te krijgen van het management op de door hun gestelde vragen. En ze hebben gedreigd een buitengewone vergadering van aandeelhouders aan te vragen als de vragen niet naar tevredenheid worden beantwoord.

Het gebrek aan invloed van de aandeelhouder in de oude vorm van corporate governance is naar de mening van Stroeve een van de oorzaken van de grote onderwaardering van de Nederlandse beurs ten opzichte van de leidende Europese beursindices. Op basis van de winsttaxaties voor 2003 bedraagt de huidige onderwaardering circa 20 procent. Stroeve denkt dat deze enorme onderwaardering in ieder geval ten dele teniet zal worden gedaan door de invoering van de code van de commissie-Tabaksblat.

Een tweede oorzaak voor de onderwaardering is de relatief grote afhankelijkheid van de dollar van het Nederlandse bedrijfsleven (zoals bijvoorbeeld Ahold, Aegon, ASML, Koninklijke Olie en Unilever). De koersen van ondernemingen met grote belangen in de VS zijn gedaald omdat door de verzwakte Amerikaanse dollar de export en de winst van Nederlandse ondernemingen onder druk zijn gekomen.

Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met Effectenbank Stroeve.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Kanttekeningen bij de commissie-Tabaksblat

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken