Bekijk het origineel

Verdieping van het geestelijk leven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verdieping van het geestelijk leven

5 minuten leestijd

Ds. M. C. Tanis (74) ging ruim vier jaar geleden met emeritaat, nadat hij de gemeenten van Urk, Middelharnis, Barendrecht en Sliedrecht had gediend. Het preken heeft nog steeds zijn hart. Elke zondag gaat de christelijke gereformeerde predikant twee keer voor in gemeenten meestal in de regio. "De Heere zegent me rijk, Hij is getrouw. Ik wil de mensen, de jongeren niet alleen wijzen op gevaren en op onze natuurstaat, maar vooral op de rijkdom van Gods genade. Dat de vreze des Heeren je leven staalt." Ds. Tanis woont met zijn vrouw in Werkendam.

1. Gaat u met vakantie?

Mijn vrouw en ik zijn net een week in Noord-Limburg geweest. Sinds lange tijd gaan we elk jaar ook een paar dagen naar een van de Waddeneilanden. Verder trek ik er af en toe met een van de kinderen op uit naar kerkhistorisch en cultureel interessante plaatsen als Parijs, Berlijn, Wittenberg of Edinburgh. Vakantie, een rustperiode, is van grote waarde, ook voor een dominee. Een mens is tenslotte geen machine. In dit kader geeft Matthew Henry in zijn bijbelverklaring -naar aanleiding van Markus 6:31- zinvolle gedachten voor een predikant.

2. Met wie?

Tegenwoordig met mijn vrouw en soms met mijn zoons. Toen de kinderen nog thuis woonden met het hele gezin. Alle aandacht ging in de vakantie naar het gezin, want als predikant ben je ook echtgenoot en vader. Ik nam daarom weinig boeken mee en preekte niet. In het buitenland bezochten we op zondag een dienst in de plaatselijke gemeente en draaiden 's middags een bandje.

3. Welk soort vakantie?

Toen de kinderen klein waren, bleven we in eigen land. Later gingen we de grens over, de kinderen mochten meedenken over het land van bestemming. De laatste jaren blijven we in Nederland. Onze vakanties zijn altijd een mix van natuur, kerkhistorie en cultuur geweest.

4. Hoe brengt u de dag door?

's Morgens neem ik de tijd om te lezen, mijn vrouw te helpen en boodschappen te doen. Ik kom graag in een winkel, ik denk omdat mijn vader vroeger een levensmiddelenzaak in Rotterdam-Delfshaven had. Daar mijn vrouw niet zo goed meer ter been is, wandelen en fietsen we minder. 's Middags rijden we meestal een stuk met de auto, zoeken we een mooie plek in de natuur of bekijken we een museum of een oud stadje. 's Avonds pak ik weer een boek.

5. Hoeveel boeken gaan mee?

Een stuk of vijf. Daarnaast een stapel knipsels die ik uit kranten en tijdschriften heb gehaald. Ik wil op de hoogte blijven van de (kerkelijke) situatie in ons land, omdat ik niet met oogkleppen op door de wereld mag lopen.

6. Waar haalt u die boeken?

Vrijwel alle boeken koop ik zelf. Soms leen ik een boek van een van mijn (klein)kinderen.

7. Welke soort boeken leest u in de vakantie?

Ik heb vier jaar geleden de helft van mijn boeken opgeruimd. Overgebleven zijn voornamelijk boeken die exegese en homiletiek betreffen. Daarnaast lees ik graag biografieën van reformatoren, Engelsen en Schotten en levensbeschrijvingen van Nederlandse predikanten die ik heb gekend. Soms pak ik een streekroman, een roman over de Pilgrim Fathers of over de Tweede Wereldoorlog. Tijdens mijn laatste vakantie heb ik meegenomen "Overdenkingen in stilte" van dr. A. van Brummelen, "Predikers en prediking" van dr. D. M. Lloyd-Jones en "Wat moet ik doen om zalig te worden?" van John Angell James. Maar mijn belangrijkste boek blijft de Bijbel. Het lezen van Gods Woord en stichtelijke lectuur brengt tot zelfbezinning, tot belijdenis van zonden, tot de vraag om toerusting, verdieping van het geestelijk leven. Dat verrijkt ook de preek. Het is niet goed als een prediker zaken naar voren brengt die hij niet persoonlijk kent. Dan is hij niet meer dan een brievenbesteller.

8. Welke drie boeken staan bovenaan?

De Dordtse Leerregels, en in het verlengde daarvan "En om Uw gunst en waarheid saam", een prekenserie van ds. D. Heemskerk over dit formulier, én "Om 't eeuwig welbehagen", waarin ds. C. den Boer op de Dordtse leerregels ingaat.

"Oude schrijvers - een kennismaking" van diverse auteurs.

"Luther onze huisvriend" door Paul Scheurlen.

Ik wil toch graag nog een vierde noemen: "Calvijn als zielzorger" van Jean-Daniel Benoit.

9. Waarom?

Het is in deze tijd van groot belang de inhoud van de Drie Formulieren grondig te kennen. Het gaat me er echter vooral om dat daarin het geestelijk leven en de ontwikkeling ervan aan de orde komt. Het boek over de oude schrijvers is geen zware kost en stimuleert hopelijk om vaker naar geschriften van oudvaders te grijpen. "Luther onze huisvriend" is onder andere leerzaam vanwege diens kijk op het gezinsleven en op de natuur. En verrassend vanwege de humor die erin voorkomt. Wat Calvijn betreft: goede wijn behoeft geen krans.

10. Welk ander boek is uw absolute aanrader?

"Het geloof dat wij belijden" van Calvijn. Het telt slechts 40 bladzijden, maar kent een rijke inhoud. Calvijn geeft een praktische uiteenzetting van wet en Evangelie en schetst de hoofdzaken van het geloofsleven. We moeten altijd de hoofdlijnen in de gaten houden en vooral oog hebben voor de veelvuldige wijsheid van God. Oppassen dat we ons schema niet over het leven van anderen leggen, maar blijven spitten in de Bijbel. Om na te gaan wat de Schrift aangeeft als het wezen van het geestelijke leven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Verdieping van het geestelijk leven

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken