Bekijk het origineel

Tweespalt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Tweespalt

5 minuten leestijd

Het terugbrengen van het aantal asielzoekers en het sluiten van AZC's lijkt doel op zich te worden. Uitgeprocedeerde vluchtelingen worden zonder enige vorm van bijstand op straat gezet. Soms zijn ze illegaal, soms nog legaal. Wie het snapt, mag het zeggen. Het verhoogt fors het aantal illegalen, bevordert zwart werken en leidt tot toename van de criminaliteit. Als je honger hebt?

Vaders van gezinnen, die in hun cultuur geacht worden het voortouw te nemen, zijn vaak door oorlogstrauma's en/of jarenlang (tot acht jaar toe) werkeloos in onzekerheid wachten, psychisch in de kreukels.

Maar stel dat vader bij zijn volle verstand verkeerde keuzes heeft gemaakt, geeft 'ons' dat het recht en passant ook hun vrouw en kinderen te laten verhongeren?

Voor leken (zoals ondergetekenden) is het eenvoudiger om aan te geven hoe het niet moet dan hoe het precies wel moet. Voor elk christenmens is echter duidelijk: vluchtelingen horen niet op straat. Integendeel, het is een aanfluiting voor ons overheidsbeleid. Als christen raak je in gewetensnood. Als het illegalen betreft is helpen zelfs strafbaar!

Met financiële steun van de burgerlijke gemeente wordt een deel van deze daklozen geholpen. In het commentaar van 6 augustus ontbreekt het niet aan nuchterheid. Van enig mededogen is echter geen sprake, evenmin van christelijke barmhartigheid. Wel wordt onderkend dat sommige mensen niet terug kunnen naar hun land van herkomst, ook al zouden ze dat willen. En dan komt het: "Maar ze hebben zichzelf wel in die positie gemanoeuvreerd." Deze opmerking gaat onzes inziens alle perken te buiten.

Belangrijker dan wat onze overheid vindt, is de vraag: "Wat zou Jezus doen?" Op veel plaatsen in de Bijbel vraagt de Heere God zorgvuldig aandacht voor de vreemdeling. Vaak in één adem met de weduwe en de wees. Niet als een vriendelijk advies, maar nadrukkelijk als opdracht.

Gerda en Jan Hendriksen

Broekstraat 24

7021 JX Zelhem

Tweespalt (II)

Uw hoofdredactioneel commentaar van woensdag 6 augustus zit er op onderdelen zo ver naast, dat wij ons geroepen voelen met klem te protesteren tegen wat u meent te moeten schrijven over op straat verblijvende zogenaamde uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het toppunt is wel de opmerking: "Ze hebben zichzelf wel in die positie gemanoeuvreerd." Ja, daar wist de politieke moordenaar-vluchteling Mozes, op zoek naar een status, ook van mee te praten. Als Rehuel (vader van Jethro) hem geen gastvrijheid had verleend, was -bij wijze van spreken- het volk Israël nooit uit Egypte verlost. (Gods grote daden verlopen via eenvoudige daden van mensen.)

Waar plaatst de commentaarschrijver zichzelf en ons als RD-lezers? Voor wie zijn wij een naaste? Of staan we toch liever -met behoud van onze 'status' van net kerkmens- in de rij van de Farizeeër en de leviet?

We raden u en alle lezers aan eens een bezoek te brengen aan de website van "Gave" of van "Inlia", u daar te laten voorlichten over de betreffende problematiek, en vervolgens uw in de krant geventileerde mening in bijbelse richting te corrigeren.

Henry en Anneke Bulten

Weerhaan 40

4336 KS Middelburg

Emigratie (II)

Als ik het artikel "Emigreren naar een heidens land" (RD 9-7) lees, vraag ik me af hoe men Nederland dan zou willen definiëren. Als níet-heidens?

Als God soeverein is en als we in de Bijbel lezen hoe God ons mensen beziet, moeten we dan niet heel erg oppassen met wat we zeggen?

We lezen in Genesis 6:5: "En de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was." David zegt in Psalm 53:3 en 4: "God heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien of iemand verstandig ware, die God zocht. Een ieder van hen is teruggekeerd, te zamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet één". Lees ook Paulus in Romeinen 3:9-21.

W. Smit

Sportlaan 91

9521 EC Nieuw-Buinen

Kerkganger

Ook in de krant van 4-8 viel weer te lezen: "Prins Claus was niet zo'n kerkganger."

Ik ben ruim een jaar jonger dan prins Claus was. Door omstandigheden verbleef ik in Duitsland en bezocht in de winter 1941-'42 de catechisatie van de Evangelisch-Lutherse Kerk ter voorbereiding op de belijdenis. Ik was toen 14 jaar, de gebruikelijke leeftijd. Wij kregen les uit "Mein Konfirmandenunterricht". Prins Claus heeft in de plaats waar hij woonde beslist uit een dergelijk boekje lesgehad voor zijn voorbereiding op de belijdenis.

Ik was afkomstig uit een onkerkelijk gezin. De praktijk in Duitsland heb ik enige tijd van nabij meegemaakt.

De kerken waren leeg en in de gezinnen was niets dat op kerkelijk of godsdienstig leven duidde. De kerk was een formaliteit, waar je niet buiten kon om sociaal mee te tellen. Kerkgang als gezin was onbekend. Men voldeed aan zijn plicht wanneer zo nu en dan een lid van het gezin de kerkdienst bijwoonde. Het leven van prins Claus zal niet anders geweest zijn.

Als de dag van gisteren herinner ik mij de preek van de verontwaardigde oude dorpsdominee Logemann in de dienst ter voorbereiding op de belijdenis (Prüfung). De kerk zat vol ouders en familie. De Konfirmanden stonden aan de voet van de preekstoel en hadden geen antwoord geweten op de meest elementaire vragen, maar werden volgens gebruik wel "konfirmiert." De predikant spuide zijn gram naar de ouders. Wij hielden ons hart vast, omdat we begrepen dat het gevaarlijk was het nationaal-socialisme aan te klagen. Het is goed gegaan.

Het is niet waar, dat in de Lutherse Kerk in Duitsland het Oude Testament niet bekend was, zoals de heer Oosterhuis tijdens de begrafenisdienst zei en prins Claus geklaagd had. Of er uit onderwezen werd, is een andere zaak. Wel werd in iedere kerkdienst gelezen, eerst uit het OT (de gemeente stond) en daarna uit het NT (de gemeente zat).

(Naam en adres bij redactie bekend)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Tweespalt

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken