Bekijk het origineel

Leven met Christus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leven met Christus

5 minuten leestijd

"Opdat Christus door het geloof in uw harten wone."

Efeze 3:17

Paulus bidt voor de christenen in Efeze. Hij smeekt de Vader van onze Heer e Jezus Christus, dat zij met kracht versterkt mogen worden door de Heilige Geest. Wat dat inhoudt? Dat Christus door het geloof in hun harten mag wonen.

Wij zijn vol van onszelf en druk met de dingen van deze aarde. Ons gezin, ons werk, ons bezig zijn slokt ons helemaal op. De Heilige Geest moet in ons hart voor Christus plaatsmaken. Als de Heere Jezus in ons hart woont, beheerst Hij ons hart. En omdat ons hart het centrum van ons leven is, beheerst hij dan ook ons denken, voelen en willen, ons doen en laten.

Dat betekent een breuk met de zonde. Als Christus in ons woont, verliest de zonde haar bekoring voor ons. Wij hebben er nog genoeg mee te stellen. Maar van lust is zij ons een last geworden. Terwijl de dienst van God van last voor ons een lust geworden is. Wij zijn dan één met Christus. Een eenheid, die er is door het geloof. Dus niet door het verstand en niet door het gevoel.

Gods Kerk op aarde leeft door het geloof. De Geest geeft ons vat op de belofte van het Evangelie, waarin Christus tot ons komt. Zo woont Hij in ons hart. En als Hij in ons hart gekomen is, gaat Hij er nooit meer uit. Soms trekt Hij zich voor ons besef terug. Dat is het geval als wij zondigen. Dan komen wij in het donker terecht. Daarom is het zo nodig om niet te verslappen in de kennis van Christus, maar dat we daarin mogen toenemen.

Vandaar de bede voor de christenen in Efeze, dat Christus door het geloof in hun harten wonen mag. Hoe weet ik dan of Christus in mijn hart woont? Paulus reikt ons de toets aan, als hij zegt: "Geworteld en gegrond in liefde." Als Christus in ons hart woont, steunen wij op Gods zondaarsliefde in Christus. Met Petrus belijden wij dan: "Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb."

Deze liefde tot God komt tot uitdrukking in de liefde tot onze naaste. Paulus weet dat. En als hij bidt voor de christenen van Efeze, zegt hij: "Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat."

De liefde van Christus duidt Zijn verlossingswerk aan, alles wat Hij voor zondaren gedaan heeft. Dat moeten wij bevatten. Niet maar een beetje, maar meer en meer. Dat kun je niet alleen. Daarom zegt Paulus: "Met al de heiligen." Dat is de gehele Kerk des Heeren. Zowel de triomferende Kerk in de hemel als de strijdende Kerk op aarde. Zijn liefde is zo breed. Over de breedte der aarde verzamelt Hij zich een gemeente. Uit alle natiën, geslachten, talen en tongen. Zijn liefde is zo lang.

Wanneer is Zijn zondaarsliefde begonnen? Op Golgotha? In Bethlehem? Zijn zondaarsliefde is begonnen in de eeuwigheid, toen Hij Zichzelf aan de Vader aanbood, niet als een bemiddelaar, maar als Middelaar. Zijn liefde zal duren tot in eeuwigheid. De liefde van Christus is ook zo diep. Hij is afgedaald in onze diepte, ja ter helle neergedaald. Hij is tot zonde gemaakt, opdat zondaren zouden worden gerechtvaardigd.

Zitten wij in de diepte, in de zonde? Hier is troost. Wij kunnen onszelf er niet uittrekken. Maar Christus daalt tot ons af. De liefde van Christus is ook zo hoog. Hij is opgevaren in de hemel. Daar bereidt Hij in het vaderhuis plaats voor ons allen die het van Hem verwachten. Christus' liefde is zo breed, lang, diep en hoog. Onmetelijk! Zo breed, lang, diep en hoog kunnen onze zonden niet zijn, of wij kunnen ermee bij Christus terecht.

Mocht er bij ons dan maar een indruk zijn van de zondaarsliefde van onze Heere Jezus Christus. Paulus zegt: "En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat." Het gaat om het kennen van Christus' liefde, om een indruk van Zijn verlossingswerk. En dan gaat het om een meer en meer kennen daarvan. Want de liefde van Christus gaat de kennis te boven.

Dat wil de Heere, dat wij in het geloof de volheid verstaan die er is in de Heere Jezus Christus. En wat is er in Hem een volheid van heil! Hoe oud wij ook worden, nooit raken wij daarin uitgestudeerd. Steeds weer ontdekken wij in Christus nieuwe schatten. Daarom is het gebed nodig tot de Vader, om de Heilige Geest. Immers, de Geest neemt het uit Christus om het ons te verkondigen.

Zo'n leven met Christus is een getroost leven. En ons sterven zal dan een zalig sterven zijn. Het zal zijn een ontwaken in de eeuwigheid, om daar Christus, de Zaligmaker, te aanschouwen en ons in volmaaktheid te verwonderen over Zijn onmetelijke liefde.

Ds. D. J. van Eckeveld, Kockengen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Leven met Christus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken