Bekijk het origineel

Contributie aan kerkgenootschap aftrekbaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Contributie aan kerkgenootschap aftrekbaar

4 minuten leestijd

De laatste tijd heeft het Hof een paar aardige uitspraken gedaan over giften en daarom volgt er hier weer een. Deze keer gaat het over de vraag of een contributie voor de giftenaftrek in aanmerking komt.

Meneer Geluk (de naam is gefingeerd) was lid van een boeddhistisch kerkgenootschap. Hij deed dan ook mee aan diverse activiteiten van het kerkgenootschap. Zo verbleef hij een aantal keer meerdere dagen op conferenties en bijeenkomsten van de gemeenschap. Wel stelde hij prijs op zijn privacy, en daarom sliep hij in een afzonderlijke slaapruimte. Deze overnachtingen en de activiteiten moesten natuurlijk betaald worden. Daarom betaalde hij trouw zijn contributie aan de gemeenschap. Deze contributies werden ieder jaar in het huishoudelijk reglement vastgesteld, waarbij rekening werd gehouden met de mate van deelnemen aan de activiteiten.

In 1997 heeft meneer Geluk als contributie 6170 gulden (2777 euro) aan het kerkgenootschap betaald. Hiervan had 1820 gulden (819 euro) betrekking op de kosten van voedsel en 760 gulden (342 euro) op de meerkosten van een afzonderlijk slaapruimte. Verder 300 gulden (135 euro) als een algemene gift die niet op een specifieke activiteit of cursus betrekking had. Meneer Geluk trok de gift van 6170 gulden (2777 euro) af in zijn aangifte (waarbij hij rekening hield met de drempel). Helaas, de inspecteur was het niet met de aftrekpost eens en daarom vonden de heer Geluk en de inspecteur elkaar voor het Gerechtshof.

De inspecteur verdedigde zijn stelling met het argument dat het hier ging om een volgens het reglement verplichte en in rechte vorderbare bijdrage, terwijl alleen vrijwillige, slechts moreel verplichte bijdragen aftrekbaar zijn. Daarnaast ging het volgens de inspecteur om cursussen die meneer Geluk ontving. Hiervoor betaalde hij zijn bijdrage, dat niets anders was dan cursusgeld. En cursusgelden zijn niet aftrekbaar. Meneer Geluk vond dit maar onzin. Tijdens de conferenties ontving hij inderdaad religieus onderricht, maar daarnaast woonde hij ook vele gebeds- en inwijdingsbijeenkomsten bij.

Het Gerechtshof stelde meneer Geluk in het gelijk. De stelling van de inspecteur dat het slechts mag gaan om een vrijwillige of moreel verplichte bijdrage was volgens de rechter onjuist. Bovendien was de bijdrage volgens het Hof niet in rechte vorderbaar. Ook heeft de staatssecretaris in 1990 opgemerkt dat "al dan niet verplichte bijdragen" onder de giftenaftrek vallen. Hieronder vallen ook kerkelijke belastingen en min of meer verplichte kerkelijke bijdragen en contributies aan goede doelen, zoals bijvoorbeeld de contributies aan de Vereniging tot Behoud tot Natuurmonumenten of de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Alleen als voor de bijdrage iets wordt terugontvangen (een "op geld waardeerbare aanspraak"), is er géén sprake van een gift.

Het Hof vond dat de "cursussen" van het kerkgenootschap religieus en spiritueel van aard waren en dat er daarom geen sprake was van een op geld waardeerbare aanspraak. Het maakte hierbij niet uit dat de hoogte van de contributie werd bepaald door de mate van deelname aan de cursussen.

De bijdragen van de heer Geluk waren derhalve aftrekbaar als gift. Blijkbaar vond het Hof dus dat de bijdragen van meneer Geluk meer het karakter van een "kerkelijke bijdrage" had dan het karakter van cursusgeld. Gezien de situatie is dit ook niet zo verwonderlijk. Het ging immers niet om een gewone LOI-cursus (die "op geld waardeerbaar is") maar om een geloofsrichting die zijn volgelingen religieus onderricht en bijstaat. Dit is geen "op geld waardeerbare aanspraak".

Buitenlands vakantiehuis

In de vorige bijdrage van deze rubriek is reeds vermeld dat in de landelijke pers ten onrechte berichten zijn verschenen dat over buitenlandse vakantiewoningen 1,2 procent Nederlandse inkomstenbelasting moet worden betaald. Voorzover het gaat om huisjes in landen waarmee een belastingverdrag is gesloten, is immers geen Nederlandse belasting verschuldigd.

Inmiddels is wel duidelijk dat de berichten van controle op de buitenlandse vakantiewoningen zien op het achterhalen van "zwart geld". Als de fiscus ontdekt dat iemand een buitenlandse huisje heeft, gaat hij namelijk checken waarvan deze persoon dit heeft betaald. Mogelijk is het geld voor het huisje afkomstig van een niet opgegeven (buitenlandse) bankrekening, en over deze bankrekening moet wel Nederlandse belasting worden betaald. En zodoende is het opsporen van buitenlandse vakantiewoningen geen doel op zich, maar een middel om niet opgegeven bezittingen en inkomsten op te sporen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Contributie aan kerkgenootschap aftrekbaar

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 augustus 2003

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken